Een organisatie waarin medewerkers zich herkennen zorgt voor werkplezier en een positieve toekomst voor iedereen

Dit is het moment om op een andere manier met elkaar om te gaan. Menselijk, empathisch, duurzaam en beter afgestemd op de manier waarop mensen willen samenwerken.  Dit jaar zien we de opkomst van de ‘organisatie waarin men zich herkent’.  Wat zijn de succesfactoren van deze organisaties? Meer oog hebben voor de stakeholders, het vergroten van het aanpassingsvermogen van mensen en processen, het verbeteren van samenwerking en het aanpakken van ongelijkheid,  het verbeteren van welzijn, het stimuleren van inzetbaarheid en het benutten van collectieve energie.   • Global Talent Trends 2022 - Video transcript

  Een omgekeerde wereld

  vraagt om nieuwe manieren om met elkaar om te gaan

  Grootouders en kleinkinderen ontmoeten elkaar op TikTok®

  Computers kennen ons beter dan we denken

  Onze kinderen leren nu van chatbots

  De uitdagingen zijn nog niet voorbij

  Organisaties moeten zich aanpassen

  60% van het management vreest dat toptalent zal vertrekken  

  98% van de organisaties rapporteert een aanzienlijk tekort aan vaardigheden

  85% van de werknemers loopt het risico op een burn-out

  De wereld op de juiste manier veranderen betekent ...

  Weerspiegelen van de waarden van de werknemers

  82% van de werknemers verwacht dat hun werkgever doet wat goed is voor de samenleving

  Het benutten van het positieve

  Werknemers verwachten dat de toekomst van werk meer in balans is

  Momenten belangrijk maken

  Snelgroeiende bedrijven zijn beter in staat om de werknemerservaring aan te passen aan verschillende persona’s.

  Welkom bij de opkomst van de ‘herkenbare organisatie’

  Global Talent Trends 2022 

     

Pak het moment 

 

De pandemie heeft aangetoond dat je zowel positief als risicobewust moet zijn. Mensen willen plezier hebben in hun werk en de vrijheid hebben om hun leven opnieuw vorm te geven. Organisaties hebben gedurfde plannen voor het opnieuw vormgeven van werk, maar kunnen zij daarmee echt een verschil maken? 

 

Ontdek het in de 2022-editie van het Mercer Global Talent Trends Rapport.


De vijf wereldwijde talenttrends voor 2022

Dit jaar hebben bijna 11.000 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. C-suite executives, HR-leiders en werknemers, vertegenwoordigers van 16 regio's en 13 sectoren vertelden ons wat hen 's nachts wakker houdt en wat hun hoop is voor de toekomst.  

 

De inzichten uit het onderzoek geven de noodzaak aan van een organisatie waarin mensen zich herkennen, een organisatie die waarden belangrijk vindt en een waardevolle bijdrage levert aan de samenleving. 

 

 Klik op de sectie om meer te weten te komen over de trends die de HR-agenda van dit jaar vormgeven.

 • Een reset voor relevantie

     

   

  De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben de houding van beleggers, werknemers en consumenten sterk beïnvloed. Hierdoor moet de prioriteiten opnieuw worden vastgesteld en zijn luisteren, leren en aanpassen essentieel om de onvervulde behoeften te kunnen identificeren.  Voor bedrijven die zich niet aanpassen, is het moeilijk om kapitaal, en talent aan te trekken, te behouden en om relevant te blijven. Organisaties waarin mensen zich herkennen, denken na over waar ze voor staan en stellen goede werknormen vast die de waarden van al hun stakeholders weerspiegelen. Ze luisteren goed naar wensen van consumenten en werknemers en creëren een cultuur en werkwijze die vanuit de basis adaptief is.     

 • Werken als partners

      

   

  Mensen willen niet meer vóór een bedrijf werken; ze willen samenwerken mét een bedrijf. De toekomst van werk gaat uit van plattere en meer netwerkachtige modellen, gevoed door een flexibeler, vervangbaarder en wereldwijd verspreid personeelsbestand. Dit betekent een verandering voor arbeidsovereenkomsten,  die alleen werken als alle partijen het gevoel hebben dat het een eerlijke deal is. Herkenbare organisaties ontwikkelen een partnerschapsmentaliteit. Ze bouwen zakelijke veerkracht op door gelijkheid en inclusie in hun talentmodellen te integreren en door het opbouwen van bredere en meer diverse talentenpools en robuustere leveranciers- en partnernetwerken. Tegenwoordig is "samenwerken", nog meer dan ”leider zijn",  misschien wel het grootste concurrentievoordeel van een bedrijf.  

 • Zorg voor welzijn

     

   

  De pandemie heeft de gezondheids- en welvaartskloof tussen verschillende bevolkingsgroepen blootgelegd en verergerd. Dat onderstreept dat toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg niet genoeg is. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers emotioneel, fysiek, sociaal en financieel gezond zijn. Herkenbare organisaties ondersteunen actief het welzijn van hun gehele personeelsbestand door gezond, lonend  en duurzaam werkgedrag aan te moedigen en persoonlijke ondersteuning te bieden op momenten die ertoe doen.   

 • Bouwen aan inzetbaarheid

        

   

  De aanzienlijke kloof tussen vraag en aanbod in zowel vaardigheden als werknemers heeft de rol benadrukt die organisaties spelen, niet alleen bij het waarborgen van hun eigen duurzaamheid, maar ook bij het waarborgen van de toekomstige inzetbaarheid van hun mensen. De pandemie heeft onderstreept hoe belangrijk het is om  een talentmodel te hebben die is gebaseerd is op de skills nodig zijn en het agile organiseren van functies, taken en verantwoordelijkheden om te kunnen bouwen aan een workforce voor de toekomst. Meer dan ooit implementeren organisaties een mentaliteit van levenslang leren, krijgen medewerkers inspraak over de werkmogelijkheden en zorgen ze ervoor dat werknemers van alle achtergronden en generaties het zelfde pad naar succes kunnen bewandelen. 

 • Collectieve energie benutten

      

   

  De 'toekomst van werk' is al jaren een hot topic – maar zoals de naam al aangeeft, werd het altijd gezien als een spel voor de lange termijn. De pandemie versnelde de tijdlijn en verhoogde exponentieel het belang van nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe manieren van werken en nieuwe technologieën. Ideeën die ooit op weerstand, scepsis en terughoudendheid stuitten, zijn nu oplossingen voor enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd - en hoewel mensen moe zijn, zijn ze ook veel optimistischer. Organisaties hebben nu een unieke kans om te zorgen dat de transformatieagenda is gecentreerd rond de ervaring van de werknemer, en om werk, werken en de werkplek opnieuw te ontwerpen om zo klaar te zijn voor een nieuw tijdperk. Inzichten uit regio’s en branches

Wat zijn de topprioriteiten voor HR in 2022? En welke daarvan zullen volgens C-Suite Executives het meeste rendement voor de organisatie opleveren?

Top of mind voor iedereen is behoud van talent. Maar welke factoren zorgen ervoor dat werknemers blijven werken bij een organisatie?

HR, C-Suite en werknemers zitten niet altijd op één lijn. En de verschillen tussen regio’s en branches zullen u misschien verbazen.

Ontdek de uitkomsten van het onderzoek door een keuze te maken in een van de keuzemenu’s. 

Rapport downloaden