Download report

Overzicht Vergelijk internationale regelingen Belangrijke implicaties


Een uitgebreid rapport met ranking van  internationale pensioenstelsels

 

Waarom is het Nederlandse pensioenstelsel het beste stelsel ter wereld? 

Lagere beleggingsopbrengsten en hogere staatsschulden als gevolg van COVID-19 leiden wereldwijd tot negatieve effecten op de voorziening van toekomstige pensioenen. In combinatie met de stijgende levensverwachting en toenemende druk op middelen om de gezondheid en het welzijn van de vergrijzende bevolking te ondersteunen, zorgt COVID-19 voor nog meer wereldwijd pensioenonzekerheid voor de korte en lange termijn.

 

De paradox: het beste systeem ter wereld veranderen

“Ook vóór COVID-19 stonden pensioenstelsels wereldwijd onder toenemende druk om de pensioenuitkeringen te behouden, daarom is in Nederland het Pensioenakkoord opgesteld. Het klinkt tegenstrijdig dat we het beste pensioenstelsel ter wereld gaan veranderen, maar het is noodzakelijk voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel. De gestegen staatsschulden en aanstaande recessie leggen juist druk op de handhaving van onze landelijke pensioenambitie.” – Marc Heemskerk

 

Goede pensioenstelsels zijn belangrijker dan ooit. Mensen willen hun levensstandaard tijdens hun pensionering op peil houden. Het is van cruciaal belang dat beleidsmakers en regeringen nadenken over de sterke en zwakke punten van hun systemen. Zodat zij kunnen werken  aan sterkere resultaten op de lange termijn voor de gepensioneerden van de toekomst. 

 


Vergelijk maximaal vier pensioensystemen

 

Een belangrijk deel van de index is het vergelijken van systemen met verschillende economische, historische en politieke achtergronden. Het maakt het mogelijk om systemen met een reeks ontwerpkenmerken, die binnen verschillende contexten en culturen vallen, met elkaar te vergelijken.

 

hero

Compare the world’s pension systems

Take a closer look at how the world’s pension systems have performed using our interactive tool.

You can compare up to four systems.

.

Select systems to compare 0 / 4

 • Argentina
  Argentina
 • Australia
  Australia
 • Austria
  Austria
 • Belgium
  Belgium
 • Brazil
  Brazil
 • Canada
  Canada
 • Chile
  Chile
 • China
  China
 • Colombia
  Colombia
 • Denmark
  Denmark
 • Finland
  Finland
 • France
  France
 • Germany
  Germany
 • Hong Kong SAR
  Hong Kong SAR
 • India
  India
 • Indonesia
  Indonesia
 • Ireland
  Ireland
 • Israel
  Israel
 • Italy
  Italy
 • Japan
  Japan
 • Korea
  Korea
 • Malaysia
  Malaysia
 • Mexico
  Mexico
 • Netherlands
  Netherlands
 • New Zealand
  New Zealand
 • Norway
  Norway
 • Peru
  Peru
 • Philippines
  Philippines
 • Poland
  Poland
 • Saudi Arabia
  Saudi Arabia
 • Singapore
  Singapore
 • South Africa
  South Africa
 • Spain
  Spain
 • Sweden
  Sweden
 • Switzerland
  Switzerland
 • Thailand
  Thailand
 • Turkey
  Turkey
 • United Kingdom
  United Kingdom
 • United States
  United States
Results
Mercer CFA Institute Global Pension Index

Scorecard

Click an individual card to reveal the full score

Click on sub-index to compare systems

Mercer CFA Institute Global Pension Index

 • icon

  World’s most comprehensive comparison of pension systems.

 • icon

  Includes Belgium and Israel as 2020 additions.

 • icon

  Measures 39 retirement income systems against more than 40 indicators.

 • icon

  Benchmarks a country’s pension system based on 3 sub-indices: 
  AdequacySustainability and Integrity.

 • icon

  Reviews global pension systems and assesses the benefits they provide, their ongoing sustainability in the context of ageing populations and the level of transparency within their operations.

Global Grades Legend

Grade Index value Description
A >80

A first class and robust retirement income system that delivers good benefits, is sustainable and has a high level of integrity.

B+ 75~80

A system that has a sound structure, with many good features, but has some areas for improvement that differentiates it from an A-grade system.

B 65~75

A system that has a sound structure, with many good features, but has some areas for improvement that differentiates it from an A-grade system.

C+ 60~65

A system that has some good features, but also has major risks and/or shortcomings that should be addressed. Without these improvements, its efficacy and/or long-term sustainability can questioned.

C 50~60

A system that has some good features, but also has major risks and/or shortcomings that should be addressed. Without these improvements, its efficacy and/or long-term sustainability can questioned.

D 35~50

A system that has some desirable features, but also has major weaknesses and/or omissions that need to be addressed. Without these improvements, its efficacy and sustainability are in doubt.

E <35

A poor system that may be in the early stages of development or a non-existent system.

Mercer CFA Institute Global Pension Index

 • icon

  World’s most comprehensive comparison of pension systems.

 • icon

  Includes Belgium and Israel as 2020 additions.

 • icon

  Measures 39 retirement income systems against more than 40 indicators.

 • icon

  Benchmarks a country’s pension system based on 3 sub-indices: 
  AdequacySustainability and Integrity.

 • icon

  Reviews global pension systems and assesses the benefits they provide, their ongoing sustainability in the context of ageing populations and the level of transparency within their operations.

Global Grades Legend

Grade Index value Description
A >80

A first class and robust retirement income system that delivers good benefits, is sustainable and has a high level of integrity.

B+ 75~80

A system that has a sound structure, with many good features, but has some areas for improvement that differentiates it from an A-grade system.

B 65~75

A system that has a sound structure, with many good features, but has some areas for improvement that differentiates it from an A-grade system.

C+ 60~65

A system that has some good features, but also has major risks and/or shortcomings that should be addressed. Without these improvements, its efficacy and/or long-term sustainability can questioned.

C 50~60

A system that has some good features, but also has major risks and/or shortcomings that should be addressed. Without these improvements, its efficacy and/or long-term sustainability can questioned.

D 35~50

A system that has some desirable features, but also has major weaknesses and/or omissions that need to be addressed. Without these improvements, its efficacy and sustainability are in doubt.

E <35

A poor system that may be in the early stages of development or a non-existent system.

      

     

Belangrijkste gevolgen voor pensioenstelsels in 2020

 

Coronavirus

COVID-19

Wereldwijd hanteren regeringen een verschillend beleid om de impact van COVID-19 op pensioenstelsels te verzachten. In sommige landen hebben regeringen bijvoorbeeld tijdelijk toegang tot gespaarde pensioenen gegeven ​​of de verplichte bijdragen verlaagd om de liquiditeitspositie van huishoudens te verbeteren.

 

Lees het volledige rapport

Gender gap

Genderkloof

Wereldwijd wordt de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen steeds groter, maar gelukkig geldt dat ook voor het besef van deze ongelijkheid. Er zijn meerdere redenen waarom deze kloof ontstaat. Eén daarvan is dat die veel vrouwen uit de arbeidsmarkt stappen om zorg te bieden aan jonge kinderen en oudere familieleden.

 

Lees het volledige rapport

Ageing population

Stijgende levensverwachting

Met de toenemende levensverwachting en de druk die gepaard gaat met een vergrijzende bevolking, is houdbaarheid een zwak punt  voor verschillende pensioenstelsels. Het rapport meet de waarschijnlijkheid dat een huidig systeem voordelen oplevert in de toekomst, en wijst op mogelijkheden om de effectiviteit op lange termijn te versterken.

 

Lees het volledige rapport


Download the MCGPI 2020 Report

Download the full report, report highlights, or system summary document which outlines the performance of a specific pension system.

*Required Fields