De afgelopen maanden hebben we u meegenomen langs de ontwikkelingen, uitdagingen en de mogelijkheden om de veilige terugkeer naar kantoor te bevorderen en in te spelen op de snel veranderende economie, via de fases Respond – Return – Reinvent. In deze blog gaan we verder in op het snijvlak tussen de return en reinvent fase.

 

 

Evalueer de gezondheidscultuur van uw organisatie

Natuurlijk kunt u als werkgever blijven doen wat u doet, maar nu is juist hét moment om eens goed te evalueren en te vernieuwen en in te spelen op die behoeftes van uw medewerkers. Florerende medewerkers kiezen namelijk twee keer zo vaak voor organisaties die economie en empathie even zwaar laten meewegen in de besluitvorming. Om een dergelijke vernieuwingsslag effectief in gang te zetten, goed werkgeverschap te tonen en zorg te dragen voor uw medewerkers onderschrijven wij 6 prioriteiten:

  1.  Veilig terugkeren naar de werkplek
  2.  Verbeteren van flexibel werken
  3.  Digitale samenwerking bevorderen
  4.  Identificeren wat uw medewerkers echt belangrijk vinden
  5.  Optimaliseren van kosten met datagedreven beslissingen
  6.  Focussen op (emotionele, fysieke en financiële) welzijnsbehoeftes

 

Investeer in een passende collectieve zorgverzekering

Pre-Corona heeft Mercer het Health on Demand onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een sterke behoefte is aan een pro-gezondheidscultuur op de werkvloer (47% van de medewerkers en 41% van de werkgevers rapporteerde deze behoefte). Ook is er een grote bereidheid van de medewerker om digitale gezondheidstools uit te proberen (89%). Met de huidige ontwikkelingen is het aannemelijk dat deze percentages nog verder zijn toegenomen.

 

Hoe geeft u invulling aan de gezondheidscultuur van uw organisatie en sluit u aan op de wensen van de medewerkers? We weten nu nog niet hoe corona zich gaat ontwikkelen. We weten wel dat het veel gevolgen kan hebben op de gezondheid van uw medewerker. Zolang deze pandemie nog niet onder controle is, is het van belang om uw medewerkers gezond en aan het werk te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. Die bevat een scala aan mogelijkheden, zoals sectorspecifieke dekkingen, zorgcoaches, digital health oplossingen/tools en diverse dienstverlening gericht op de preventie van gezondheidsproblemen.

 

Let bij het kiezen van een collectieve verzekering op de juiste ondersteuning en kwalitatieve zorg voor uw medewerkers. Empathie is belangrijk. Luister naar hen, en anticipeer op hun behoeftes. Vanuit dit gedachtegoed kunt u het meeste profijt hebben van de collectieve zorgverzekering wanneer de deelnamegraad in de collectiviteit hoog is. Als werkgever heeft u diverse manieren om te sturen op de verhoging van de deelnamegraad, het inzetten van de collectieve zorgverzekering voor het verlagen van het verzuim en het verhogen van het welbevinden van uw medewerkers.

 

 

De kracht van empathie

De relevantie van een goede collectieve zorgverzekering, die ondersteuning en zekerheid kan bieden in deze onzekere tijden, is nu uitermate hoog. Zoals we al zeiden, ervaren medewerkers veelal een hernieuwde waardering voor hun gezondheid. Pak dit momentum en onderneem de nodige stappen, zodat u bijdraagt aan de bevordering van de gezondheidscultuur binnen uw organisatie. Kijk met regelmaat kritisch naar de keuzes die worden gemaakt omtrent dit thema en vraag uzelf af: Wegen de empathische belangen in de besluitvorming even zwaar mee als de economische belangen? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden, zodat u deze vraag in de toekomst met trots kunt beantwoorden.

Sander Wisman
Sander Wisman
Consultant Health &
Workforce Risk Management, Mercer
Yentl Veraa
Yentl Veraa
Consultant, Mercer