Gezondheid en welzijn gebruiken om de werkervaring te stimuleren

building a better employee experience

Het Global Talent Trends Rapport van dit jaar is in deze tijd zeer actueel en benadrukt het belang van gezondheid en welzijn. Ik kijk uit naar de toekomstige resultaten. Als optimist zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet: de samenleving moet de volksgezondheid beter beheren en werkgevers zullen gezondheid centraal stellen in hun beleid.

Gezondheid en welzijn staan bij veel werkgevers bovenaan de agenda.

Vóór COVID-19 hadden werknemers wereldwijd een minder positieve mening dan werkgevers over de mate waarin hun werkgever om hun gezondheid en welzijn geeft. 

Zie de onderstaande grafiek, gepubliceerd in ons Health on Demand-onderzoek van februari. Daarin komen verschillende gezondheidsproblemen van het personeel aan de orde, maar ook wat werknemers boeit en bang maakt met betrekking tot de toekomst van gezondheid.


Een kernboodschap van het Global Talent Trends Rapport van dit jaar die me bij is gebleven: "De kracht van empathie - inspireer en stimuleer mensen door hun werkervaring opnieuw te ontwerpen."

Welke 4 aspecten geven werknemers inspiratie en energie? 

Gemoderniseerde gezondheids- en benefits plannen kunnen een sleutelrol spelen bij het stimuleren van de werknemerservaring. Zesenzeventig procent van de werkgevers denkt dat een investering in digitale oplossingen voor gezondheid en welzijn een positieve impact zal hebben op het energieniveau van het personeel.


Hieronder vat ik mijn persoonlijke voorspellingen samen over hoe gezondheids- en benefits plannen het komende jaar zullen veranderen als gevolg van COVID-19 en de trends die naar voren komen in Mercer’s Global Talent Trends-onderzoek. Niet eerder  waren door de werkgever gesponsorde benefits op het gebied van gezondheid-  en risicobescherming, evenals gezondheid en  veiligheid zo relevant. En niet eerder was de modernisering daarvan harder nodig.  En ik ben er nooit sterker van overtuigd geweest dat opkomende markten een sprong zullen maken.

Voorspelling 1: groeimarkten zullen het voortouw nemen

Ik heb meer dan 70 Mercer Marsh Benefits teams gesproken om te beoordelen hoe onze lokale teams klanten helpen navigeren door het COVID-19-landschap. Ik ben trots op al het werk dat we doen om te helpen bij het aanpassen van verzekeringen, het verbeteren van gezondheidseducatie, het inspelen op nieuwe personeelsbehoeften en het verbeteren van de veiligheid. Maar met duizenden opvattingen over ‘het nieuwe normaal’ heeft de taak om te moderniseren hoe benefits plannen worden ontworpen, geleverd en gefinancierd, me soms benauwd.  Toen had ik een Zoom-overleg met een van onze getalenteerde artsen in India die zei: 'We kunnen helpen met een aangepaste werkwijze, Amy. Minder dan een maand geleden zijn we begonnen met een dagelijks virtueel programma voor medewerkers van onze klanten. We krijgen elke dag ongeveer 10.000 medewerkers bij onze sessies. We veranderen de manier waarop welzijn wordt geboden. ' Ik ging hierna terug naar ons team in China, dat me vertelde: "Ja, Amy, we hebben binnen enkele dagen een virtueel zorgaanbod opgestart."

De belangrijkste zorg van leidinggevenden volgens het Global Talent Trends Rapport van dit jaar is de toegenomen kracht van opkomende markteconomieën. Na een aantal mooie jaren in Azië te hebben gewoond en gewerkt, ben ik lang van mening geweest dat groei-economieën een sprong kunnen maken, en we zien dit nu ook duidelijk gebeuren met de adoptie van digitale gezondheidszorg. Ons Health on Demand research-onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat groeimarkten worden gekenmerkt door werknemers die jonger, energieker en technisch vaardiger zijn; positiever en proactiever met betrekking tot hun gezondheid; en ontvankelijker voor digitale gezondheidsoplossingen. Deze afbeelding toont de bereidheid van mensen om verschillende digitale gezondheidsoplossingen te proberen (vóór de COVID-19-uitbraak):

Werknemers in groeimarkten hebben ook meer vertrouwen in de digitale en welzijnsoplossingen (mits die door hun werkgever worden gepromoot) dan werknemers in volwassen markten. We kunnen verwachten dat door werkgevers gesponsorde innovaties bijzonder gewaardeerd zullen worden in groeimarkten.


Voorspelling 2: Werkgevers zullen zorgverleners moeten erkennen

Ons Global Talent Trends Rapport bespreekt hoe de samenleving een bredere kijk op de verantwoordelijkheden van een organisatie nodig heeft. De huidige visie op het doel van een organisatie wordt onder de loep genomen en krijgt meer prioriteit dan het aandeelhoudersrendement. Organisaties wordt gevraagd om individueel en maatschappelijk welzijn centraal te stellen in hun waarden. Naast de noodzaak van een betere pandemische planning, heeft COVID-19 drie belangrijke hiaten in de organisatorische verantwoordelijkheid benadrukt:

  • Ongelijkheid in gezondheid veroorzaakt door sociale factoren  zoals onderwijs, sociale status, fysieke omgeving en racisme
  • Grote behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid
  • Gebrek aan ondersteuning voor zorgverleners

Hoewel er veel moet gebeuren, kunnen empathische werkgevers een groot verschil maken in het leven van mensen door stappen te ondernemen om deze hiaten aan te pakken.

Zorgverlening is een ander gebied waar groei-economieën waarschijnlijk het voortouw bij zullen nemen. Met uitgebreide familieculturen, langere werktijden en woon-werkverkeer, evenals aanzienlijke behoeften met betrekking tot zorgverlening en de sandwichgeneratie, is een aantal  groeimarkten progressiever met een holistische benadering van de hele persoon.

 

De realiteit is dat bij een planning voor de terugkeer naar het werk  werkgevers zullen moeten overwegen of er in het huishouden van een werknemer een persoon is die bijzonder kwetsbaar is voor COVID-19 (ouder dan een bepaalde leeftijd of met een relevante gezondheidstoestand). Hoewel het soms opdringerig zal aanvoelen, zal de mogelijkheid om de privé-situatie van werknemers beter te begrijpen en zinvolle programma’s op te zetten die de hele persoon ondersteunen, de waarde van gezondheids- en benefitsplannen op de lange termijn vergroten.

 

Voorspelling 3: Benefit-teams zullen worden omgeschoold

Een ander belangrijk thema in het Global Talent Trends Rapport van dit jaar is de 'race to reskill'. We zien nu al teams die op zoek zijn naar begeleiding bij:

  • Aanpassing van gezondheids- en uitkeringsregelingen en gezondheidsculturen om beter aan te sluiten bij de behoefte van werknemers op afstand
  • Introductie van best practices op het gebied van digitale gezondheid en welzijn
  • Supervisors ondersteunen bij het aanpakken van lastige onderwerpen zoals geestelijke gezondheid
  • Sterkere afstemming creëren met betrekking tot risk management, dat cruciaal is voor het beheersen van opkomende gezondheidsrisico's op het werk

Lees over Managing People Risks Through Employee Benefit Plans: Het managen van werknemersrisico’s door middel van  benefits plannen voor werknemers


Hoewel over veel van deze mogelijkheden al jaren wordt gesproken, zal het tempo van verandering in de komende maanden werkelijk ongekend zijn. De vraag naar en het gebruik van EAP- en tele-gezondheidsoplossingen? EAP? Digital health?, samen met wereldwijde virtuele welzijnstraining en pandemische planningsgidsen, zijn de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen.

 

Voorspelling 4: Werkgevers zullen hun werknemers ondersteunen op de momenten die er toe doen

Tijdens de COVID-19-crisis hebben mensen over de hele wereld zich tot hun werkgever gewend voor oplossingen, ondersteuning en begeleiding. De werkgevers die er zijn voor de werknemers op de momenten die er toe doen, vooral in de turbulente wereld van vandaag, zullen opvallen. Zoals ik heb besproken, zijn er veel manieren om ondersteuning te bieden aan een wereldwijd personeelsbestand, maar een van de eenvoudigste is om leiding te geven met empathie en begrip. Verrijking, efficiëntie en economie zullen allemaal volgen. Blijf veilig en gezond en wees aardig.

Amy Laverock
by Amy Laverock

Strategic Initiatives and Solutions Leader, Mercer Marsh Benefits