Pensioenuitdagingen in beeld
Eindelijk doorbeleggen, wat betekent dit voor u en uw medewerkers?

De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2016 de ‘Wet verbeterde premieregeling’ aangenomen. Naar verwachting zal deze wet niet eerder dan 1 september aanstaande in werking treden. Alhoewel de wet wellicht meer nadelen dan voordelen heeft, is het wel zo dat dit een belangrijk pijnpunt voor beschikbare premieregelingen in Nederland wegneemt.

Op dit moment moet namelijk op de pensioendatum het gehele kapitaal gebruikt worden voor aankoop van een levenslange uitkering. Daardoor is iemand zeer afhankelijk van de marktomstandigheden op de pensioendatum en vooral de rente bepaalt de hoogte van de levenslange uitkering. Staat de rente dan laag, dan is iemand voor de rest van zijn leven daar de dupe van. Maar daarnaast speelt nog een ander element een rol. Omdat het geld op de pensioendatum beschikbaar moet zijn voor die aankoop, moet in de aanloop naar de pensioendatum het beleggingsrisico worden afgebouwd. Daarom wordt de beleggingshorizon onnodig verkort met als gevolg dat de beleggingen suboptimaal zijn. Door het vervallen van de verplichte aankoop op de pensioendatum, ontstaan voor beide problemen nieuwe oplossingen.

De nieuwe wetgeving biedt dus zowel mogelijkheden voor werknemers om op de pensioendatum flexibeler om te gaan met de uitkering, maar ook voor werkgevers en werknemers samen om na te denken over de beleggingsstrategie gedurende het dienstverband. En dat gaat in beide gevallen om een significante hoeveelheid extra pensioen.

Hoe kunnen wij u als werkgever helpen om het pensioen van uw medewerkers te verbeteren?

Al eerder heeft Mercer uitingen gedaan over deze mogelijkheden en daarbij hebben wij geconstateerd dat indien de beleggingshorizon 10 jaar langer is, het extra rendement op de beleggingen in de orde van grootte van 1,7% tot 2% is (afhankelijk van de leeftijd en beleggingsmix), hetgeen fors hogere pensioenuitkeringen tot gevolg heeft. Wordt dus tijdens de opbouwfase een beleggingsmix gebruikt die uitgaat van het principe dat het risico pas afgebouwd hoeft te zijn op leeftijd 77 (in plaats van 67), dan worden dergelijke voordelen al behaald. Hiervoor is een aanpassing van de huidige pensioenovereenkomst die u met de uitvoerder gesloten heeft nodig. Mercer kan u helpen bij de gesprekken met uw aanbieder en met de samenstelling van een aangepast beleggingsmodel (“Lifecycle”). Bovendien is het belangrijk dat zowel u als uw werknemers begrijpen welke consequenties deze wijziging heeft. Dat komt neer op een stuk communicatie en wellicht educatie. Ook daarbij stellen wij onze expertise en diensten graag aan u beschikbaar waar gewenst.

Hoe kunnen we gezamenlijk uw werknemers activeren?

Behalve aanpassingen gedurende de opbouwfase, hebben uw werknemers zelf ook nieuwe mogelijkheden. Op de pensioendatum moeten uw mensen belangrijke beslissingen nemen die bepalend zijn voor de uitkering tot hun overlijden. Dat zijn complexe beslissingen, waarbij de huidige aanbieder een belang heeft en dus niet helemaal objectief is bij deze afwegingen. Het kan dan raadzaam zijn om een onafhankelijk adviseur te hebben die op dat moment helpt. Maar niet alleen ontstaan er belangrijke nieuwe mogelijkheden op de pensioendatum, ook kan het zinvol zijn om op dit moment eens goed te kijken naar opgebouwde pensioenen bij vorige werkgevers. Wanneer die waarde namelijk nu wordt overgedragen, kan wellicht ook een significant hogere opbouw worden behaald indien die gelden nu ook met de langere beleggingshorizon worden belegd. Bovendien kan het zijn dat het niveau van de kosten in de beleggingskosten in de huidige beleggingsproducten fors lager zijn dan in de oudere fondsen. Mercer heeft reeds eerder vastgesteld dat door de komst van de PPI’s in Nederland, de beleggingskosten gedaald zijn van 1,5% per jaar, naar 0,35-0,50% per jaar. Tot slot is de kans op indexatie bij een oude aanbieder door de huidige rente zeer klein en wordt het opgebouwde kapitaal uitgehold door inflatie. Het kan dus financieel interessant zijn voor werknemers om over een overdracht na te denken. Uiteraard is het financiële effect afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemers, maar het effect is significant. Voor iemand van 35 kan een overdracht onder de hier boven beschreven omstandigheden leiden tot een verdubbeling van het huidige kapitaal, voor iemand van 55 is dit ongeveer de helft.

Uiteraard zijn het complexe afwegingen en moeten werknemers een goed begrip hebben bij wat deze beslissing inhoudt. Daar kunnen onze consultants bijvoorbeeld met inzichtgesprekken uw medewerkers bij helpen. Dit kan bij u op kantoor, maar ook telefonisch. Ook kunnen wij schriftelijke informatie beschikbaar stellen waarmee uw werknemers kunnen starten.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.