Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 was de mogelijkheid op collectiviteitskortingen met een maximum van 10% opgenomen. Met deze korting konden financiële voordelen op gezondheidsgebied worden behaald door ‘vergelijkbare’ verzekerden bij elkaar te brengen. Werkgevers werden dan ook specifiek genoemd als een partij aan wie een korting kon worden verstrekt, waarverzekerde werknemers dan weer van konden profiteren.  

 

De collectiviteitskorting werd ‘misbruikt’…

Iedere groep verzekerden die zich een ‘collectiviteit’ noemde, kreeg korting. We noemden dit de “gelegenheidscollectiviteiten”, en daarmee werd het doel van de collectiviteitskorting uitgehold. Zeker in de eerste jaren is deze korting aan iedere verzameling van verzekerden gegeven.

 

…en dus moest een collectiviteitskorting haar meerwaarde gaan aantonen

Professionele adviseurs zijn al jarenlang met verzekeraars in gesprek om recht te doen aan de bedoeling van de collectiviteit. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de minister een paar jaar geleden aankondigde dat er onderzoek zou komen naar de collectiviteitskorting. Oftewel: de collectiviteit moest zijn meerwaarde gaan aantonen en zorginhoudelijk geladen worden.

 

Frustreert het afschaffen van collectiviteitskorting het vitaliteitsbeleid van werkgevers?

Mercer betreurt dat de korting óók voor werkgeverscollectiviteiten wordt afgeschaft. De overtuiging van Mercer is dat het collectief zorgcontract een wezenlijk onderdeel is van het vitaliteitsbeleid van een werkgever. De  werkgever maakt als partner afspraken met de zorgverzekeraar over een passende verzekering voor medewerkers, die aansluit op de behoeften van de werknemers en het bedrijf. Daarnaast kunnen zij in het kader van vitaliteitsbeleid afspraken maken over het ondersteunen en bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers. Hiervan zijn ondertussen mooie voorbeelden beschikbaar.

 

De minister heeft eerder al besloten om de collectiviteitskorting op de basisverzekering terug te brengen tot 5% en nu is deze korting helemaal afgeschaft. Kortingen op aanvullende verzekeringen blijven wel tot de mogelijkheden behoren.  

 

Wie betaalt de rekening?

Naast het afschaffen van de collectiviteitskorting verwacht het VWS dat de zorgverzekering in 2023 gaat stijgen met € 180 per verzekerde. Als je daar alle stijgende energie- en brandstofprijzen op telt. Kan ook dit voor veel mensen een grote financiële tegenvaller zijn.  Per 1 januari 2023 wordt het dus nog belangrijker voor werkgevers om het voordeel van deelname aan het collectieve contract inzichtelijk te maken en het een onderdeel te maken van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Zodat werknemers ook echt de meerwaarde inzien van een goede collectieve verzekering.

 

Betekent het afschaffen van de collectiviteitskorting ook het einde van de werkgeverscollectiviteit?

Nee, uw werknemers blijven een herkenbare groep verzekerden voor wie goede afspraken kunnen worden gemaakt. Dat betekent dat de meerwaarde van de collectiviteit onveranderd blijft - ondanks het wegvallen van de korting. In het Kamerdebat is door de Kamerleden ook steeds benadrukt dat de werkgever een belangrijke rol heeft bij vitaliteitsprogramma’s voor werknemers. Juist op dit punt kan het collectief zorgcontract de werkgever ondersteunen in deze opdracht.

 

Werkgeverscollectiviteit blijft belangrijk, juist nu!

het is en blijft van belang dat werknemers een passende verzekering hebben en de vitaliteit bevorderd wordt, waardoor een werkgeverscollectief een relevante toevoeging in het arbeidsvoorwaardenpakket blijft. Door als werkgever onderscheidende afspraken te maken, kunnen nu ook de werknemers die nog geen gebruik maken van de collectiviteit van de werkgever, gemotiveerd worden om hier iets mee te doen. Dit versterkt de positie en mogelijkheden van de werkgever die voor vitaliteit kiest.

 

Vanuit Mercer blijven wij met de werkgevers in gesprek om de zorgverzekering als onderdeel van Workplace Health een plek te geven in uw beleid en uitvoering. Alleen door Healthy employees blijft u een Healthy employer.

 

Mercer zal nog intensiever met verzekeraars in gesprek blijven gaan om de meerwaarde van de werkgevers collectiviteit uit te werken en ook de verzekeraars blijven uitdagen om hún meerwaarde te laten zien. Zowel aan werkgevers als  aan de medewerkers.

Wilt u verder praten? Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.