Een coronaproof werkplek is de nieuwe realiteit

building a better employee experience

Deze richtlijnen volgen organisaties voor een veilige werkplek

Het kantoor, de fabriek of het terras: hoe een werkplek er ook uitziet, veilig werken houdt veel werknemers bezig. Wat zijn de belangrijkste overwegingen? Welke maatregelen kunt u treffen om zo veilig mogelijk te werken? Bij Mercer Marsh Benefits vragen we gedurende de COVID-19 crisis aan onze klanten wat hen bezighoudt en welke maatregelen zij overwegen. In dit blog nemen wij u mee in hun overwegingen naar aanleiding van ons wereldwijd onderzoek.

Hygiënische voorzieningen en regels

In ons vorige blog stonden de overwegingen voor een terugkeer naar de werkplek centraal. Ditmaal besteden we aandacht aan een veilige inrichting van de werkplek. In veel landen gelden richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook op de werkplek zijn deze van kracht.

Uit ons onderzoek blijkt dat veel organisaties deze regels netjes opvolgen. 98% van de respondenten treft aanvullende maatregelen om de werkplek zo veilig mogelijk in te richten, om daarmee te voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Eén van de basisregels is het aansporen van medewerkers om regelmatig handen te wassen of te desinfecteren. Het overgrote deel van de organisaties (86%) biedt daarom nu extra hygiënische voorzieningen aan.

De ‘anderhalvemetersamenleving’ op uw werkplek

Een basisregel is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Rekening houdend met het komen en gaan van medewerkers, is het lastig om hier altijd aan te voldoen als iedereen tegelijkertijd op de werkplek aanwezig is. De meeste werkplekken, of het nu een kantoor of een fabriek is, zijn immers niet ingericht om altijd 1,5 meter afstand te waarborgen. Niet verrassend is dat 75% van de organisaties aangeeft het aantal medewerkers dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn te limiteren. 4 op de 5 geeft aan het aantal bezoekers in een kantoorpand actief te verminderen. Daarnaast beperken veel organisaties het aantal fysieke ontmoetingen of het aantal personen per meeting (87%).

Het inrichten op de 1,5 meter is ook van invloed op andere faciliteiten in uw kantooromgeving. Hoe organiseert u bijvoorbeeld het veilig betreden van het pand? Of het gebruik van een lift? Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de organisaties (56%) beperkingen heeft gesteld voor het maximum aantal mensen in de lift. Iets meer ruimte in de lift heeft zo z’n voordelen. Tegelijkertijd is het een gezonde stimulans voor werknemers om vaker de trap te nemen.

Loopverkeer en herindeling gezamenlijke ruimtes

Een uitdaging is om het ‘loopverkeer’ in goede banen te leiden. Bij het halen van een kop koffie, een bezoek aan het toilet of de wandeling naar het bureau van een collega is het niet altijd even eenvoudig om de geadviseerde afstand op te volgen. Voor medewerkers kan de verleiding groot zijn om in de koffiehoek te blijven hangen en tussen de middag ‘zoals vanouds’ gezamenlijk te lunchen. Het is lastig om overal de veiligheid te waarborgen. Een groot deel van de organisaties (78%) limiteert dan ook de toegang tot gezamenlijke ruimtes.

Ruim 1 op de 5 (22%) organisaties heeft voor een langere tijd de werkplekinrichting aangepast, zodat medewerkers voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren. Zou dit dan het einde van de kantoortuin betekenen? Eerder onderzoek wees al uit dat de open kantoortuin niet per sé bijdraagt aan een hogere productiviteit. Blijkbaar was er een pandemie voor nodig om het tij van de kantoortuin enigszins te doen keren. 

 

Note: Dit blog is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek van 18 juni.

 

Marieke Jesse
Marieke Jesse
Senior Consultant Health, Mercer
Gregory van den Top
Gregory van den Top
Managing Consultant, Marsh