Digitale communicatie een must om zorg en welzijn te bevorderen

building a better employee experience

Zo staan organisaties stil bij de (mentale) gezondheid

Het kantoor, de fabriek of het terras: hoe een werkplek er ook uitziet, veilig werken houdt veel werknemers bezig. Wat zijn de belangrijkste overwegingen? Welke maatregelen kunt u treffen om zo veilig mogelijk te werken? Bij Mercer Marsh Benefits vragen we gedurende de COVID-19 crisis aan onze klanten wat hen bezighoudt en welke maatregelen zij overwegen. In dit blog nemen wij u mee in hun overwegingen naar aanleiding van ons wereldwijde onderzoek.

Aandacht voor (mentale) gezondheid
In onze eerdere blogs kwamen de veilige terugkeer naar de werkplek, het corona proof inrichten van de werkruimte én de mogelijkheden rondom thuiswerken aan bod. Praktische maatregelen, die relatief eenvoudig te faciliteren zijn. Daarbij is het goed om stil te staan bij ieders (mentale) gezondheid. Hoe is het met het welzijn van uw medewerkers? De veranderingen in de afgelopen maanden hebben immers niet alleen invloed op de werkplek gehad, maar ook op de flexibiliteit van medewerkers. Op welke manier gaan zij om met de huidige situatie? Voelen zij zich goed? Juist in deze tijd is het belangrijker dan ooit om stil te staan bij hun (mentale) gezondheid.

Als werkgever kunt u uw personeel ondersteunen op het gebied van gezondheid. Veel bedrijven hebben hier zelfs al een beleid voor. Het kan dan ook geen kwaad om deze nu weer eens tegen het licht te houden. Voldoet uw bestaande aanbod nog wel aan de wensen en behoeften van medewerkers in deze tijd? Maakt u optimaal gebruik van al uw providers? En biedt uw gezond- en welzijnsbeleid ook digitale communicatie aan medewerkers?

Meer digitale communicatie richting werknemers
Uit ons onderzoek blijkt dat 78% van de organisaties meer digitale communicatie inzet om medewerkers te bereiken en ondersteunen. Daarnaast geeft 42% aan meer aandacht te besteden aan feedback van medewerkers, onder meer met behulp van ‘pulse surveys’ of digitale focusgroepen. Door deze middelen in te zetten, kunt u eerder signalen van medewerkers opmerken en hierop anticiperen. Laat medewerkers vooral weten hoe de eventuele opvolging eruit ziet, zodat ze weten wat ze van u als werkgever kunnen verwachten. Extra aandacht schenken aan de (mentale) gezondheid van medewerkers loont. Goede interne communicatie draagt namelijk ook bij aan de verbondenheid die werknemers met de organisatie hebben.

Minder werkzaamheden en inzet van andere functies
Meerdere bedrijven zijn hard geraakt door de coronacrisis, waardoor er beduidend minder werk is dan voorheen. Sommige bedrijven moeten zich zelfs richten op het produceren van aanverwante producten om deze periode te doorstaan. Dit artikel in het NRC licht toe hoe een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van acrylaat (plexiglas), het assortiment uit noodzaak heeft aangepast. Door de grote vraag naar schermen van acrylaat, richt het bedrijf zich nu volledig op de productie ervan. Dit betekent ook dat medewerkers andere producten maken dan gewend. Binnen sommige bedrijven is die verschuiving relatief eenvoudig te realiseren. Maar dat geldt niet voor iedereen.  

Ruim 1 op de 5 organisaties geeft aan medewerkers in deze tijd in te zetten in andere functies. Een kwart biedt trainingen aan onder personeel dat nu minder werkzaamheden heeft. Op deze manier anticiperen op de huidige omstandigheden is uitermate belangrijk voor de inzetbaarheid van uw medewerkers. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn.

Opmars digitale health oplossingen
Eén derde van de organisaties geeft aan het digitale aanbod op het gebied van zorg en welzijn uit te breiden. Op dit moment merken wij dat digitale health oplossingen een sprong maken. Denk aan Employee Assistance Programs of een online huisarts die alle dagen van de week bereikbaar is: opties die goed aansluiten bij de huidige coronamaatregelen.

Het is verrassend dat bijna de helft van de bedrijven aangeeft niet van plan te zijn het aanbod, als gevolg van deze pandemie, aan te passen. Er is hoop dat dit betekent dat veel bedrijven al van plan waren hier de komende periode aan te werken. Uit ons eerdere onderzoek bleek namelijk dat een groot deel van de beslissers van plan is de komende vijf jaar te investeren in het digitale aanbod op het gebied van gezondheid en welzijn.   


Belang (digitaal) gezond- en welzijnsbeleid medewerkers  
De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om uw medewerkers op een digitale manier ondersteuning te kunnen bieden. (Her)overweeg het beleid dat u hanteert en communiceer dit ook met uw medewerkers. En vergeet andere kansen niet te benutten. Denk aan ondersteuning van de collectieve zorgverzekeraars. De afgelopen periode hebben zij een nieuw digitaal steunprogramma ontwikkeld. Erg handig om dit aan uw personeel te presenteren zolang u zelf geen programma aanreikt.

 

Note: Dit blog is gebaseerd op de resultaten van het onderzoek van 22 juni.
Marieke Jesse
Marieke Jesse
Senior Consultant Health, Mercer
Gregory van den Top
Gregory van den Top
Managing Consultant, Marsh