In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2% 1. Dit is het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. Wat de invloed van het corona-virus precies was op het ziekteverzuim in dit kwartaal is onbekend, omdat het CBS geen cijfers per maand geeft. Arbodiensten daarentegen houden hun cijfers gedetailleerder bij en geven aan vooral in de eerste weken van de COVID-19-epidemie een enorme stijging in het verzuim te zien. Na de piek van de eerste weken lijkt het verzuim zich echter weer te stabiliseren tot het verwachte niveau in deze periode. 

 

Maar stabiliseert het verzuim echt? Of is er sprake van schijnstabilisatie? Wanneer melden mensen zich wel of niet ziek als zij vanuit huis kunnen “werken”? Het massaal thuiswerken en de onzekerheid stelt werkgevers voor andere uitdagingen en heeft mogelijk invloed op de mentale gesteldheid van de werknemers, ook de komende maanden. Het is daarom des te belangrijker voor werkgevers om daar goed op te anticiperen.

 

 

Het goede behouden

We bevinden ons in een unieke situatie die niemand ooit eerder heeft meegemaakt. Alles waar we zo aan gewend waren is opeens niet meer vanzelfsprekend. Nu de eerste fase van COVID-19 langzaam aan zijn einde komt, denken we na over de situatie waarin we stap voor stap terug gaan keren naar werk: “Het nieuwe normaal” of misschien wel “het nieuwe abnormaal” Organisaties zijn zich aan het voorbereiden op de volgende fase, de anderhalvemeter-samenleving en het oppakken of herzien van de strategische plannen. Welke stappen moeten worden ondernomen, zodat werknemers veilig en gezond op afstand kunnen blijven werken en straks kunnen terugkeren naar de werkplek? Ook tijdens deze fase is aandacht voor het mentale aspect van de coronacrisis belangrijk. Onderzoek2 toont aan dat 1/3 van de werknemers kampt met meer psychische klachten dan voor COVID-19. Zij hebben onder andere last van depressieve gevoelens, slaapproblemen en angst. Daarbij komt dat voor velen het werken vanuit huis enorm wennen is en daarom naast arbeidsrisico’s, ook mentale risico’s met zich mee brengt. Zo kunnen werknemers worstelen met de volgende vragen:

 

  • Hoe zorg je voor een goede werk-privé balans?
  • Is mijn thuiswerkplek ergonomisch wel verantwoord?
  • Blijft mijn baan wel bestaan of mijn werkzaamheden?
  • Kan ik mijn lasten wel blijven betalen?

De uitdagingen waar werkgevers en werknemers nu mee worden geconfronteerd zijn nieuw en (deels) afhankelijk van de branche en het type organisatie. Sommige organisaties zullen beperkte gevolgen ondervinden, terwijl andere mogelijk operationele tekortkomingen en risico’s ontdekken. Dat geldt ook voor werknemers, die allemaal op een andere manier zullen reageren. Een deel zal zich uiten in verzuim, maar het allergrootste deel zal gewoon aanwezig blijven. Bent u op de hoogte van het mentaal welzijn van uw werknemers? Weet u wat hen bezighoudt en tegen welke uitdaging ze aanlopen?

 

 

Aandacht voor iedereen

Ziekteverzuim betreft meestal een relatief klein percentage van de werknemers, terwijl het juist in deze tijd van belang is om aandacht te hebben voor het welzijn en de gezondheid van al uw werknemers. Er wordt een beroep gedaan op de veerkracht van iedereen. Het is belangrijker dan ooit om goed contact te onderhouden met werknemers en duidelijke kaders te stellen, waarbij het voeren van het juiste gesprek van essentieel belang is. 

 

Focus daarom niet alleen op het relatief kleine percentage afwezigen, maar besteed juist ook aandacht aan de aanwezige werknemers. Vraag na en onderzoek wat er speelt bij uw werknemers en gebruik deze informatie om het aanbod van uw providers op het gebied van preventie gerichter onder de aandacht te brengen. In veel organisaties wordt een providerboog pas ingezet als iemand verzuimt. Zorg dat de providerboog niet alleen met het oog op verzuim wordt samengesteld, maar vooral ook wordt ingezet met de focus op het verhogen van het welzijn en de gezondheid van werknemers. 

 

Met de juiste hulp kunnen organisaties een cruciale taak uitvoeren: het tijdig signaleren van klachten en daar pro-actief naar handelen. 

 

Onze experts kunnen u hierbij helpen, zodat u met empathie de juiste zakelijke beslissingen kunt nemen. 

 

 

1 Bron: CBS 
2 Bron: Online enquête van het Trimbos instituut 

By Marieke Jesse - Senior Consultant Health bij Mercer Nederland.


Femke Baeten - Senior Consultant Health bij Mercer Nederland.

Speak with a Mercer Consultant

Vul dan uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*Verplicht veld