Gezonde medewerkers
Hoofdpunten wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Als werkgever heeft u rekening te houden met een woud aan wetgeving. Om te helpen de zaken overzichtelijk te houden, hebben we de belangrijkste punten voor u op een rij gezet.

Basiscontract arbodienstverlening

Iedere werkgever moet een basiscontract met een Arbodienst hebben. In dit contract staan de minimale voorwaarden voor de arbodienstverlening.

Open spreekuur

De werkgever moet faciliteren dat iedere werknemer gebruik kan maken van een open spreekuur bij de bedrijfsarts. De werkgever hoeft niet geïnformeerd te worden dat de werknemer van het spreekuur gebruik maakt, maar ontvangt wel de rekening.

De medewerker hoeft overigens niet te verzuimen om gebruik te kunnen maken van het open spreekuur.

Toegang tot werkvloer

De bedrijfsarts moet vrije toegang hebben tot de werkvloer van de werkgever. Hij hoeft dus niet alleen meer in zijn spreekkamer te zitten, maar moet zich een beeld kunnen vormen van de werkplekken. Er wordt verwacht dat de bedrijfsarts meer preventief en organisatiebreed kan gaan adviseren.

Second opinion

Naast de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel bij UWV mag de werknemer voortaan een second opinion van een andere bedrijfsarts eisen. Alleen bij zwaarwegende argumenten mag dit geweigerd worden. Het recht op een second opinion zal niet vastgelegd worden in de Arbeidsomstandighedenwet, maar in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Rol van de bedrijfsarts 

De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke en adviserende rol. De werkgever blijft eindverantwoordelijk voor de begeleiding bij verzuim. Dit wordt extra benadrukt in de wet. 

Preventiemedewerker

Werkt als adviseur vanuit de eigen organisatie samen met bedrijfsarts en andere Arbo-deskundigen.

Instemmingsrecht

De ondernemingsraad (of andere werknemersvertegenwoordiging) krijgt instemmingsrecht bij de keuze van wie de preventiemedewerker wordt. Ook hebben zij instemmingsrecht bij hoe die preventiemedewerker gepositioneerd wordt in de organisatie.

Overleg arbo-deskundigen

Zowel de bedrijfsarts als andere arbo-deskundigen mogen overleggen met de ondernemingsraad (of andere werknemersvertegenwoordiging). De wetgever wil dat deze disciplines meer betrokken kunnen zijn bij de invulling van het arbobeleid binnen een organisatie.

Klachtenprocedure

Iedere werkgever, werknemer of andere belanghebbende moet in staat worden gesteld een klacht in te dienen tegen de bedrijfsarts.  De bedrijfsarts moet daarvoor een procedure ingericht hebben.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW wordt in de gelegenheid gesteld werkgevers en arbodienstverleners een sanctie op te leggen wanneer de wetgeving en het basiscontract niet nageleefd wordt.

Heeft u vragen over (de wijzigingen in) de Arbeidsomstandighedenwet, of heeft u hulp nodig bij het opstellen en/of uitvoeren van een goed beleid?
Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultant door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.
*Verplicht veld