Pensioenuitdagingen in beeld
De effecten van de prognosetafel 2016 op een rij

Dinsdag 13 september 2016, heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (hierna: AG) de “Prognosetafel AG2016” gepubliceerd. Met de Prognosetafel AG2016 presenteert het AG haar meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De levensverwachting in Nederland is de laatste 50 jaar gestaag toegenomen. Deze tendens heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van belang continu inzicht te hebben in deze ontwikkeling om gedane beloften na te kunnen komen.  

Mercer heeft voor u een uitgebreide brochure samengesteld over de effecten van de prognosetafel op uw technische voorzieningen, premies, afdekking van het renterisico en alternatieve oplossingen voor het langlevenrisico.

U download de gehele brochure via onderstaand contactformulier.

Alvast de belangrijkste eerste conclusies op een rij


  1. Ten opzichte van de Prognosetafel AG2014 neemt de levensverwachting voor vrouwen toe en blijft de levensverwachting voor mannen vrijwel gelijk;
  2. Een pasgeboren jongetje wordt naar verwachting 90,1 jaar oud (AG2014: 90,1 jaar), een pasgeboren meisje 93,0 jaar (AG2014: 92,5 jaar);
  3. Een nu 67-jarige man heeft naar verwachting nog 18,2 levensjaren voor zich (AG2014: 18,2 jaar), een nu 67-jarige vrouw leeft naar verwachting nog 21,2 jaar (AG2014: 21,1 jaar);
  4. Voor mannen zullen de technische voorzieningen voor het ouderdomspensioen licht dalen, voor vrouwen zullen de technische voorzieningen voor het ouderdomspensioen wat sterker stijgen;
  5. Voor het meeverzekerd nabestaandenpensioen is het beeld net andersom: voor een mannelijke populatie stijgen de technische voorzieningen, voor een vrouwelijke populatie dalen de technische voorzieningen;
  6. Het totaalbeeld is naar verwachting dat de technische voorzieningen zullen stijgen en dat deze stijging voor pensioenfondsen met een voornamelijk vrouwelijke populatie groter zal zijn dan voor pensioenfondsen met een voornamelijk mannelijke populatie.

Contact


Uw vaste Mercer-consultant zal u binnenkort adviseren over de gevolgen die omrekening naar de nieuwe prognosetafel heeft voor de technische voorzieningen en de premie van uw fonds. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier of met Sander Voskuilen op telefoonnummer +31 (0)20 431 3869 of Marjo Roerdink op telefoonnummer +31 (0) 20 431 3989.

Download de effecten prognosetafel brochure
*Verplicht veld