Het kantoor, de fabriek of het terras: hoe een werkplek er ook uitziet, veilig werken houdt veel werknemers bezig. Wat zijn de belangrijkste overwegingen? Welke maatregelen kunt u treffen om zo veilig mogelijk te werken? Bij Mercer Marsh Benefits vragen we gedurende de COVID-19 crisis aan onze klanten wat hen bezighoudt en welke maatregelen zij overwegen. In dit blog nemen wij u mee in hun overwegingen, gepubliceerd in ons wereldwijde onderzoek.

 

In ons eerdere blog kwam de veilige terugkeer naar de werkplek aan bod. De werkplek, het fysieke kantoorpand, werd traditioneel als een essentieel onderdeel van het werk gezien. Een plek voor interactie tussen collega’s, een ontmoetingsplek met klanten, waar alle faciliteiten en benodigde apparatuur aanwezig zijn en die - niet onbelangrijk - structuur biedt.

 

Thuiswerken blijft het nieuwe normaal

Voordat COVID-19 uitbrak was het niet naar kantoor gaan ondenkbaar in veel organisaties. Bij 86% van alle organisaties werkte maar minder dan een kwart van alle medewerkers thuis, zo blijkt uit ons onderzoek. Inmiddels is het kantoor als fysieke werkplek noodgedwongen minder belangrijk geworden. Tijdens de crisis werkte bij ruim 2 op de 5 bedrijven 75% van het personeel thuis. Mondjesmaat komen medewerkers waar mogelijk weer naar kantoor, maar 1 op de 5 organisaties blijft medewerkers aanmoedigen om op afstand te werken, om het risico op een eventuele terugkeer van het virus te beperken. In ieder geval tot het einde van het jaar.

 

Veranderende rol van het kantoorpand: van werken naar ontmoeten

Dit roept vragen op over de toekomstige rol van het kantoor als fysieke werkplek. Ons onderzoek geeft aan dat 73% van alle bedrijven verwacht dat minimaal een kwart van de medewerkers thuis zal blijven werken. In 7% van de gevallen geldt dit zelfs voor meer dan 75% van de medewerkers. Wat voor implicaties heeft dit voor de functie en grootte van de kantoorruimte? Wordt kantoor alleen nog een ontmoetingsplek? Is het pand überhaupt nog noodzakelijk? Of alleen in afgeslankte vorm? 


Het is verstandig om te bedenken wat dit betekent voor uw bedrijf. Welke veranderingen zijn slim om aan te brengen in uw kantoorruimte? Organisaties als ABN AMRO schatten in dat hun werknemers maximaal twee dagen per week op kantoor komen. Zij spelen daarop in door ontmoeten en fysiek samenwerken centraal te stellen in hun kantoorruimtes: ze transformeren hun kantoor tot een ontmoetingsplek om de onderlinge interactie tussen collega’s te versterken.

 

Verbondenheid met medewerkers top 3 prioriteit werkgevers

Nu veel medewerkers nog blijven thuiswerken en het kantoorpand in de toekomst voornamelijk een ontmoetingsplek zou kunnen worden, is het in verbinding blijven staan met medewerkers extra belangrijk geworden. 40% van de werkgevers zegt het belangrijk te vinden te investeren in de zorg voor en betrokkenheid van medewerkers. Daarmee staat dit aspect naast ‘flexibel werken’ en ‘op afstand werken’ in de top drie prioriteiten van werkgevers. Hoe creëert u die touch points met medewerkers, faciliteert u informatiestromen en zorgt u ervoor dat uw medewerkers trots en bevlogen blijven?

 

Digitaal waardering uiten

In ons eerdere blog over het belang van digitale communicatie werd al duidelijk dat goede interne communicatie bijdraagt aan de verbondenheid van werknemers en dat extra aandacht schenken aan de (mentale) gezondheid van medewerkers loont. Met een ontmoetingsplek, fysiek maar óók online, versterkt u niet alleen de verbondenheid met uw organisatie, maar optimaliseert u eveneens de digitale ervaringen van uw werknemers. Mits de online ontmoetingsplek aansluit bij de huidige wensen van de customer experience: eenvoudig, snel en intuïtief in gebruik vanaf mobiel of tablet. 

 

Medewerkers zijn het meest blij en productief als zij zich gewaardeerd voelen. Eén van de manieren om digitaal waardering te uiten, en te laten zien wat u als werkgever investeert in uw medewerkers, is om hen inzicht te geven in hun employee benefits. Online benefits- en employee engagement platformen zoals Darwin, gebruikt door 8 van de 10 tech-reuzen, geven medewerkers eenvoudig inzicht in hun benefits en helpen hen die beter te begrijpen, gebruiken en waarderen. Het aanbieden van zo’n platform optimaliseert de onderlinge interactie tussen medewerkers en bevordert de verbondenheid met uw organisatie. In tijden als deze crucialer dan ooit.  

Bart Brenninkmeijer
Bart Brenninkmeijer
Business Development Leader, Mercer Marsh Benefits