Prestatie transformatie in the Future of Work: Inzichten van Mercer's 2019 Global Performance Management Study

991166232

2%

van de bedrijven heeft het gevoel dat hun aanpak van prestatiemanagement uitzonderlijke waarde levert.

4x

Werknemers verwachten naast een tijdige feedback een zorgvuldig beleid met betrekking tot prestatiemanagement. Goed presterende werknemers zullen 4x zo vaak kiezen voor een werkgever die oog heeft voor hun vaardigheden en interesses.

70%

van de bedrijven zegt dat er behoefte is aan verbetering van de relatie tussen prestatiemanagement en het overige personeelsbeleid.

Prestatiemanagement levert nog steeds niet de resultaten op die werkgevers en werknemers ervan verwachten, ondanks de discussie erover en een aantal marginale aanpassingen die zijn doorgevoerd.

Zie hieronder een korte uitleg van drie te nemen stappen uit Mercer’s Point of View 'Performance Transformation in the Future of Work'.

 

Wat weten we?

Het tempo van verandering is onthutsend. Dagelijks verschijnen er meldingen van een nieuwe aanpak, een nieuwe technologie, of een nieuwe start-up die belooft onze grootste uitdagingen op te lossen. En toch is er, in de zes jaar sinds Mercers laatste wereldwijde prestatiemanagement-onderzoek, weinig veranderd in het ontwerp en de uitvoering van prestatiemanagement.

 

Waarom zou je in deze dynamische omgeving een proces gebruiken dat mensen uren van hun dagelijkse werk houdt als het niet meer dan middelmatige waarde levert?

 De vier waarheden over wat echt een verschil maakt in prestatiemanagement

Vooruitgang vereist een nieuwe benadering van prestatie- en talentmanagement door de organisatie, en inzicht in de werkwijzes die de ontwikkeling van het bedrijf tegenhouden.

WAARHEID # 1: Een duidelijk omschreven doel is het belangrijkst

Werknemers laten zien hoe hun doelstellingen voortkomen uit en waarde toevoegen aan de bedrijfsdoelstellingen en hen helpen te begrijpen hoe zij zelf bijdragen aan het succes van de organisatie.

WAARHEID # 2: Effectieve coaching vereist empathische en actiegerichte managers

Je kunt niet doen alsof. Feedback is het meest waardevol wanneer deze persoonlijk is en gericht op de ontwikkeling van de werknemer. Dit beïnvloedt de snelheid waarmee medewerkers nieuwe vaardigheden aanleren en daardoor bijdragen aan de organisatie-doelstellingen.

WAARHEID # 3: Ratings loslaten betekent niet noodzakelijkerwijs een rijkere feedback

Er is een zwakke relatie tussen het loslaten van ratings en het hebben van een feedbackrijke cultuur.

Het stellen van duidelijke doelen, het verzamelen van zinvolle informatie over prestaties en het waarborgen van eerlijke evaluaties zijn allemaal kenmerken van een feedbackrijke cultuur.

WAARHEID # 4: Een geïntegreerde talentstrategie is de weg voorwaarts, maar dat gaat niet vanzelf

Elke verbetering in het prestatiemanagement moet beginnen bij HR-leiders die een strategie opstellen die de bedrijfsprioriteiten combineert met de gewenste werknemerservaring.

 
 

Waar moet ik beginnen? Drie voorspellingen voor de toekomst van prestatiemanagement

Wat betekent dit voor de toekomst van de manier waarop talent wordt aangestuurd? Moet prestatiemanagement blijven of niet? Het onderzoek van Mercer toont aan dat er geen wondermiddel bestaat. In plaats daarvan moet een gecompliceerd netwerk van interacties, processen en technologie samen de veranderende grootte, vorm en vaardigheden van ons werknemersbestand aanpakken. 

Download Mercer’s Point of View om meer te leren over onze drie voorspellingen voor de toekomst van prestatie- en talentmanagement en wat bedrijven kunnen doen om talentmodellen te ontwerpen voor de toekomst van werk, of  neem contact op met een consultant.

 

 
 
Download het document met Mercers standpunten om te ontdekken wat bedrijven kunnen doen om talentenmodellen te bouwen voor de toekomst van het werk.
Als u uw pop-up blocker niet hebt ingeschakeld, wordt u door uw browser gevraagd het artikel te downloaden of in een nieuw venster te bekijken.
*Verplicht veld