3 redenen waarom werkgevers het pensioenverschil tussen mannen en vrouwen moeten verkleinen

Het pensioenverschil tussen mannen en vrouwen

Een gelijk pensioen tussen mannen en vrouwen is nog steeds ver weg. In de EU krijgen vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen uitgekeerd dan mannen, maar ook in Nederland is de pensioenkloof aanzienlijk. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Het verkleinen van het verschil tussen mannen en vrouwen levert niet alleen de medewerker, maar ook de werkgever voordelen op. We zetten drie belangrijke voordelen voor een actief beleid tegen deze ongelijkheid op een rij.

 

In 2017 zijn er cijfers gepubliceerd(1) over het daadwerkelijke verschil in pensioenen tussen mannen en vrouwen. In Nederland is dat nog hoger dan gemiddeld, namelijk tussen de 40 en 50%. Deze kloof heeft verschillende oorzaken. Vrouwen leven gemiddeld langer en bouwen minder pensioen op tijdens hun loopbaan. Bovendien is het loon vaak lager en onderbreken vrouwen vaker hun loopbaan om voor anderen te zorgen. Het pensioensysteem houdt weinig rekening met de meer gevarieerde loopbaan van vrouwen. Ten slotte zijn vrouwen over het algemeen minder zeker over hun financiële kennis en nemen zij minder graag risico’s als het gaat om investeringen. Welke voordelen heeft het actief verkleinen van het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen voor u als werkgever?

 

Welke voordelen heeft het actief verkleinen van het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen voor u als werkgever? 

 

Voordeel 1: Verbeter de prestaties van werknemers door meer financiële zekerheid

Vrouwen hebben meer last van financiële stress dan mannen. Deze onzekerheid op financieel gebied heeft ook impact op werkprestaties; 3 op de 10 vrouwen geeft aan dat geldzorgen hen beperken in het juist uitvoeren van hun werk(2). Een strategie die gericht is op het verkleinen van de financiële verschillen kan leiden tot verbeteringen in de betrokkenheid en productiviteit van alle werknemers. Als werknemers merken dat hun werkgever aandacht besteedt aan individuele, financiële behoeften – bijvoorbeeld door heldere communicatie en uitleg over verzekeringen en pensioenen – dan kan dat zich uitbetalen in meer inspanningen en een hogere loyaliteit.

Voordeel 2: Bedrijfsgroei en concurrentievoordeel bij meer gelijkheid

Uit een eerder rapport van Mercer(3) blijkt dat minder dan 10% van de organisaties verschillende pensioen-, spaar- en opleidingsprogramma’s waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie. Uit datzelfde rapport blijkt dat er ook vaak sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen op de werkvloer. Bewezen is dat een hogere vertegenwoordiging niet alleen leidt tot betere financiële bedrijfsprestaties, maar ook tot het aantrekken en behouden van werknemers. Daarbij komt het investeren in gelijkheid, het imago van een werkgever natuurlijk ook ten goede.

Voordeel 3: Voldoen aan regels van Europese Commissie

Het verkleinen van het pensioenverschil tussen mannen en vrouwen is één van de belangrijkste punten voor de Europese Commissie de komende jaren. De kloof bedreigt namelijk de economische onafhankelijkheid van vrouwen op oudere leeftijd, wat betekent dat zij een groter risico op armoede lopen dan mannen. Om daadwerkelijk verschil te maken is de Europese Commissie nog intensiever gaan samenwerken met lidstaten. Sinds 2016 gelden er diverse maatregelen – zoals metingen en controles – die de financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, onder andere rondom pensioenen, moeten verkleinen.

Kortom, het erkennen van het probleem rondom financiële ongelijkheid tussen man en vrouw is niet voldoende. Een actief beleid voeren en medewerkers hierbij betrekken is de sleutel tot succes. Ook met oog op de regels vanuit de Europese Commissie, die de komende jaren meer moeten bijdragen aan het verkleinen van de ongelijkheid.

1 Rapport van de Europese Commissie: Report on Equality Between Woman and Men (2017). 
2 Rapport CIPD: Financial Well-being: the Employee View (2017). 
3 Rapport Mercer: When Women Thrive, Business Thrive (2016).

Download het rapport "The Gender Pension Gap — From Awareness to Action"
Vul hieronder uw gegevens in om het rapport per e-mail te ontvangen.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.