Uw pensioenfonds in 2017
Brexit: Effect op pensioenfondsen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft via een referendum gekozen om de EU te verlaten. Discussies over hoe het VK onafhankelijk kan opereren van zijn Europese buren kunnen nu serieus beginnen.

Gegeven de uitkomst verwachten wij dat de grote beweeglijkheid op de financiële markten zal continueren. De beweeglijkheid is al hoger geweest sinds de datum dat het referendum was aangekondigd op 19 februari. De eerste reactie van de financiële markten laat een zeer scherpe daling zien van de rente, aandelenkoersen en de waarde van het Britse pond. (Lees hier ook Mercer's brochure over de resultaten van het EU referendum)

Beweeglijkheid markt


Deze beweeglijkheid en de algemene onzekerheid maken het belangrijk voor pensioenfondsbestuurders om mogelijke acties te (her)evalueren en risico’s actief te managen.

U kunt onze korte Engelstalige notitie downloaden waarin wij samenvatten wat de exit stemming betekent voor de korte tot middellange termijn. De lange termijn effecten zijn nog steeds onduidelijk.

Het loskoppelen van het VK van de EU kan de beweegredenen veranderen op basis waarvan eerdere besluiten en beslissingen zijn genomen. In het bijzonder:

  • De beleggingsportefeuille zal waarschijnlijk al geraakt zijn door de reactie van de financiële markten op de uitkomst van het referendum. Het pensioenfonds dient te overwegen of het strategische beleid nog steeds passend is of dat veranderingen noodzakelijk zijn. Mercer is geen voorstander van het innemen van tactische posities op basis van de eerste bewegingen van de financiële markten na het bekend worden van de uitslag van het referendum.
  • Het effect van de uitslag van het referendum kan effect hebben op de koers van het Britse pond, maar mogelijk ook op de koers van de Euro en mogelijk daarmee op de houding van het fonds om dit valutarisico wel of niet af te dekken.
  • De hogere beweeglijkheid van financiële markten kan kansen en risico’s met zich meebrengen die we nu nog niet kunnen voorzien.
  • De liquiditeit van markten kan beïnvloed worden. Pensioenfondsen dienen aandacht te besteden aan eventuele cash flow vereisten op de korte termijn.
  • De beweeglijkheid van financiële markten kan resulteren in de noodzaak om vaker te re-balancen.

De ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de dekkingsgraad, kortingskansen, vereist vermogen, eventuele heroriëntatie trajecten en de communicatie naar deelnemers.

Mercer monitort de ontwikkelingen die effect hebben op pensioenfondsen en wij zullen u blijven informeren over de verdere ontwikkelingen. Vanuit een governance perspectief is het prudent om de kwesties en onderwerpen te onderzoeken. Wij stellen voor deze op de eerstvolgende bestuurs- en/of beleggingscommissievergadering te bespreken. Ook als er behoefte is aan een extra vergadering of conference call van het bestuur of de beleggingsadviescommissie, horen wij dat graag zodat wij het pensioenfonds hierbij kunnen helpen.