BLOGSERIE AANDACHT VOOR PENSIOEN
Een toekomstbestendige pensioenregeling: zo zet u de eerste stap
Nederland heeft een van de beste pensioensystemen van de wereld. Een belangrijk deel van het salaris wordt door werkgevers en werknemers aan pensioen besteed. Toch wordt de pensioenregeling maar matig gewaardeerd door de werknemers. Een eenvoudige betaalbare pensioenregeling die goed gewaardeerd wordt door de werknemers, klinkt werkgevers dan ook als muziek in de oren. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Want hoe wordt pensioen een aantrekkelijk(er) onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket?

Naast het nog altijd onbeantwoorde pensioenvraagstuk, worstelen werkgevers ook met het duurzaam inzetten van hun medewerkers én het aantrekken van nieuw talent. Goed werkgever- en werknemerschap betekent dat werkgever en werknemers samen verantwoordelijk zijn om zo lang mogelijk inzetbaar te zijn. Zowel werkgevers als werknemers zullen zich continu moeten aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij. Om voorop te kunnen blijven lopen, moeten organisaties nieuw talent blijven aantrekken en tegelijkertijd het huidige personeel tevreden en productief houden. Daar wringt de schoen.

Het dilemma: vrijheid vs. zekerheid

Om de pensioenregeling aan te laten sluiten op de wensen van medewerkers moeten organisaties veel meer inspelen op vrijheid en zekerheid. Jonge(re) medewerkers willen vaak een deel van hun pensioen vrij kunnen besteden. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis. Naarmate zij meer gaan verdienen, kunnen zij meer premie inleggen voor hun pensioen. Dit is tegenwoordig een veelgehoorde wens.. Daarnaast maakt deze groep zich zorgen of er voor hen straks nog wel genoeg geld in de pensioenpot overblijft.

In een toekomstbestendige pensioenregeling zouden werkgevers hun personeel de vrijheid moeten bieden om aan het begin van hun carrière minder premie in te leggen en later meer. Wel is het verstandig om als werkgever in dat geval een minimale premie-inleg vast te stellen, om te voorkomen dat medewerkers nu teveel premie opnemen en later te weinig pensioen overhouden. Als de pensioenplannen van minister Koolmees doorgaan wordt de premie voor alle deelnemers, zowel jong als oud gelijkgetrokken. Voor jonge(re) medewerkers betekent dit een hogere premie-inleg dan in hun huidige regeling. Om die reden zullen ze er waarschijnlijk sneller voor kiezen een deel van de premie op te nemen om in een latere levensfase de volle premie in te leggen. Zo’n regeling wordt dan aantrekkelijker voor werkgevers, die door hun personeel meer vrijheid te bieden het verschil kunnen maken en om die reden veelal gemakkelijker nieuw talent kunnen aantrekken.

De eerste stap: de EVP

De eerste stap die werkgevers kunnen zetten in het opstellen van zo’n toekomstbestendige pensioenregeling is het evalueren van hun EVP (Employee Value Proposition). Wat heeft uw toekomstig personeel te bieden en welke arbeidsvoorwaarden waarderen (huidige) medewerkers het meest? En hoe scoort de pensioenregeling daarin? Door middel van data verkregen via werknemerssurveys kunnen werkgevers inzicht verkrijgen in het gedrag en de behoeften van hun medewerkers en zo de juiste keuzes maken in het samenstellen van de meest optimale EVP. Wel is het voor werkgevers belangrijk te beseffen dat hoewel pensioen vaak de duurste en belangrijkste arbeidsvoorwaarde is, deze vaak onderaan het wensenlijstje van medewerkers staat. Hier ligt een belangrijke rol voor bedrijven. Door beter en slimmer in de informatievoorziening omtrent pensioen te voorzien, komt er vanzelf meer waardering voor.

Aandacht voor pensioen

Werkgevers moeten hun medewerkers in een vroeg stadium attenderen op het belang van pensioen en de daarmee gepaard gaande keuzes. Met hen in gesprek gaan over arbeidsvoorwaarden en hen informeren over de mogelijkheden van pensioen is hierin cruciaal. Werkgevers kunnen hun personeel ook de mogelijkheid bieden om een adviseur in te huren die met hen dieper op de pensioenregeling ingaat en persoonlijk advies geeft. Het doorrekenen van het persoonlijke pensioenplaatje door middel van tooling kan voor medewerkers een enorme eyeopener zijn. Het inzicht in hun toekomstige financiële situatie maakt hen meer bewust van het belang van een goed pensioen en het effect van de keuzes die ze kunnen maken. Door op deze manier met pensioen om te gaan, kunnen organisaties zich beter positioneren als aantrekkelijke werkgever.

*Deze blog is onderdeel van de blogreeks ‘Aandacht voor pensioen’ waarin werkgevers in elke fase van het proces handvatten worden geboden om een toekomstbestendige pensioenregeling op te stellen.

Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld