Meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers: 3 vragen beantwoord

Het Nederlands pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld. In de jaarlijkse Global Pensioen Index van adviesbureau Mercer staat ons land dit jaar opnieuw op de tweede plek. Toch is het vertrouwen van de Nederlander in het stelsel nog altijd laag, zo blijkt uit recent onderzoek onder ruim 700 pensioenfondsdeelnemers. De pensioenwijzigingen in het regeerakkoord moeten daar verandering in brengen. Zo moet het nieuwe pensioenstelsel deelnemers meer keuzevrijheid geven. Gaat dit zorgen voor meer vertrouwen? Pensioendeskundige Marc Heemskerk van Mercer geeft antwoord op 3 vragen over de voorgestelde wijziging.

1.    Keuzevrijheid voor pensioendeelnemers: goede of slechte ontwikkeling?

‘Een positieve ontwikkeling. Meer keuzevrijheid draagt namelijk bij aan het verminderen van onvrede onder deelnemers. Zo hebben deelnemers in Denemarken, met het beste pensioenstelsel ter wereld, op dit moment al veel meer keuzevrijheid dan in Nederland. Uit gesprekken met Deense collega’s begrijp ik dat de Denen tevredener zijn over hun pensioenstelsel dan Nederlanders. Denen kunnen namelijk niet alleen kiezen uit drie beleggingsmixen, ook kunnen ze hun eigen bijdrage aan de regeling wijzigen en kiezen tussen diverse manieren van uitbetalen. Sinds 2003 kunnen ze vrijwillig overstappen van een product met garanties naar een risicovoller pensioenproduct. In Denemarken wordt dan ook meer belegd in aandelen. Zo gaat op dit moment al 65% van de nieuwe premiegelden naar dit risicovollere product. Geheel op vrijwillige basis.’

 

2.    Willen Nederlanders wel risico’s nemen?

‘Het is niet zo dat Nederlanders helemaal geen risico’s durven nemen en altijd voor de veiligste optie kiezen. Het belangrijkste is duidelijkheid hierover. Als je uitlegt dat het rendement op risicovrije beleggingen op dit moment 0% is, willen mensen waarschijnlijk meer risico nemen. Met het afstappen van garanties verandert de perceptie rond pensioen. Mensen raken eraan gewend dat er geen garanties bestaan en accepteren dan eerder een lagere pensioenuitkering, mochten de beleggingen tegenvallen. Want er is ze niets beloofd. Dus ja, ik ben er van overtuigd dat Nederlanders wel degelijk risico’s durven nemen.’

3.    Hoe ver moet keuzevrijheid gaan?

‘Het is niet zo dat Nederlanders straks de keuze moeten hebben om hun eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Daar zitten ze waarschijnlijk niet op te wachten. Als we weer kijken naar de Denen: zij mogen ook niet hun eigen pensioenuitvoerder kiezen, maar daar hebben zij ook helemaal geen behoefte aan. Ze vinden het prima dat bijvoorbeeld de werkgever deze keuze voor ze maakt. Wel willen Nederlanders genoeg keuzemogelijkheden hebben bij de uitvoerder. En zolang de kosten maar laag blijven zij al meer tevreden dan nu het geval is.’

Contact met onze adviseur
Wilt u weten welke consequenties meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers voor u als werkgever heeft? Neem dan gerust contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.