Duurzame inzetbaarheid. Het is bijna net zo’n containerbegrip als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. En minstens zo veelomvattend. Bedrijven moeten er kennelijk iets mee. Maar wat precies? Deze blog helpt u op weg, door het speelveld van duurzame inzetbaarheid uit te werken. Met het vragenspel ‘boardgame’ onderzoeken we wat dit begrip voor uw organisatie betekent. Zoals de naam doet vermoeden, spelen we dit spel met… de board. Want, als zij niet weten wat duurzame inzetbaarheid inhoudt, hoe kan de rest van een organisatie hier dan succesvol mee aan de slag gaan?

 

Eerst behandelen we de probleemstelling van de board. Waarom willen zij inzetten op duurzame inzetbaarheid? Deze vraag vormt de basis voor het vragenspel. Hiermee nodigen we bestuursleden en directies uit om na te denken over deze thematiek. En vrij te spreken over wat dit voor hun organisatie betekent en hoe dat tot uiting komt  - of zou mogen komen - binnen de organisatie. Het uiteindelijke doel? Het bereiken van een breed gedragen visie. Mét mandaat voor HR om concreet met de uitwerking aan de slag te gaan en personeel zo duurzaam mogelijk in te zetten.

 

Boardgame in de praktijk

Het vraagstuk over duurzame inzetbaarheid spelenderwijs aanvliegen blijkt een succes. Zo hadden we laatst een sessie voor een onderwijsinstelling. De board, met wie we het spel speelden, bestond uit een groep creatievelingen die ook actief participeerde in de organisatie. Er kwam aan het licht dat medewerkers de werkdruk te hoog vonden. Dit was terug te zien in bovengemiddelde verzuimcijfers.

 

Tijdens het vragenspel vertaalden de deelnemers de vragen naar hun eigen dagelijkse praktijk, met nuttige discussies tot gevolg. Zo bleken er veel invalshoeken – bijvoorbeeld het type functie zoals uitvoerend (docenten) of ondersteunend (programma, management, facilitair) - voor eenzelfde vraagstelling mogelijk en werd onderzocht waar deze elkaar konden vinden. Of juist waar niet.

 

De deelnemers vormden een mooie afspiegeling van de organisatie; divers en eigengereid. Iets wat heel complementair aan elkaar kan zijn. Mits er een stevige basis staat om dit vanuit de organisatie te faciliteren. En laat dat nou juist hetgeen zijn dat ontbrak.  

 

Passend leiderschap in elke bedrijfslaag

Inzetten op duurzame inzetbaarheid betekende voor deze organisatie, dat er een goed raamwerk moest komen – in de breedste zin van het woord. We raakten de algehele bedrijfsvoering; oog voor diversiteit, het individu en het collectief, de inrichting van het werk en passend leiderschap. Zowel in managementstijlen, coachend of juist sturend, als in de voorbeeldfunctie van de board. Die moet achter het beleid staan en dit ook uitdragen.

 

Op een natuurlijke manier werd de algehele bedrijfsvoering en het welzijn van de medewerker als een geheel omarmd. De opvolging van de uitkomsten van het spel vraagt een lange adem; de herinrichting van je organisatie gaat immers niet over één nacht ijs. Maar de intentie is goed. De eerste stappen, het ondervinden én erkennen dat er sprake is van een te hoge werkdruk, zijn gezet en het concrete actieplan om dit op te lossen is al vormgegeven.

 

Geen goed of fout

Overigens is er geen goed of fout bij dit vragenspel. De uitkomsten kunnen voor, maar ook tegen een duurzame inzetbaarheidsaanpak spreken. Het gaat erom dat bestuursleden van elkaar weten hoe zij in de wedstrijd staan. Alleen dan kunnen zij daar vervolgactiviteiten op afstemmen. Denk aan het uitdiepen van HR-data om de probleemstelling verder te definiëren, een gerelateerd onderzoek houden onder medewerkers om hun behoeftes te peilen en het verbinden van uitkomsten om hier op te sturen. Bijvoorbeeld het opzetten of bijschaven van programma’s op het gebied van ontwikkeling, welzijn, verbinding met de organisatie en het trainen van management.

 

De ervaring leert dat als de board zo’n aanpak niet (onder)steunt deze veelal niet - of in ieder geval minder - succesvol zal zijn. 

Renee van Houten
Consultant Health & Workforce Risk Management bij Mercer Nederland

Heeft u vragen of wilt u meer informatie

Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultants door de onderstaande gegevens in te vullen en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

*Verplicht veld