Door: Diana van den Berg, Manager Health Management Consulting, 17 april 2018

Het eigen regie model: u kent het wel. Niet medicaliseren, dus zo laat mogelijk de bedrijfsarts erbij betrekken. Werkgever en werknemer gaan samen in gesprek. ''Wat kun je nog wel?” Oh, wacht. Dat mag je niet meer vragen. ''Kan je misschien nog gedeeltelijk aan het werk?” Oeps, dat mag je ook niet vragen. Wat blijft er dan nog over? De vraag die ik al jaren afraad te stellen: ''Wanneer denk je er weer te zijn?”

 

Eigen regie: maar die ligt dan wel ineens bij de medewerker.

 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) bindt werkgevers aan handen en voeten en maakt de rol van de bedrijfsarts centraler dan ooit. Dat,  in combinatie met de gewijzigde Arbowetgeving,  maakt een bewuste visie op hoe om te gaan met verzuim noodzakelijk voor werkgevers. Waar in het ‘eigen regie model’ werkgevers nog wel eens de Wet Verbetering Poortwachter of de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde omzeilden, ontkomen werkgevers er nu niet aan om de bedrijfsarts een prominente plek in het proces te geven.

 

Maak uw beleid en processen inzichtelijk

 

Hoe gaat u om met de privacy regels per 28 mei?

 

En de wijzigingen in de Arbowetgeving per 1 juli?

 

Mercer helpt u inzicht te krijgen in de onderliggende processen en verbeterpunten met Mercer STARS. Dit doen wij door ons te richten op de cijfers, processen en het beleid binnen uw organisatie als het gaat om zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Hier betrekken wij uiteraard ook  actuele wet- en regelgeving bij, zoals de recente wijzigingen in de Arbowet. In Mercer STARS staat elke stap voor een belangrijk onderdeel in uw verzuim en arbeidsongeschiktheidsbeleid en –processen:

 

van Start: Dit is de basis die uw organisatie op orde moet hebben. Denk hierbij aan inzicht  in cijfers, beleid en procedures.

 

T van Tools: Hier worden de middelen die u inzet in kaart gebracht. Denk hierbij aan uw providerboog, verzekeringen en verzuimregistratiesysteem.

 

A van Action: Welke acties onderneemt u ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid en bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Denk hierbij aan de rol van HR, leidinggevende en de bedrijfsarts, maar ook de vertaling van beleid naar processen en de uitvoering van wet- en regelgeving.

 

R van Retain: Hier wordt vastgesteld of alle relevante processen en beleid geborgd zijn in de organisatie. Is er draagvlak voor het onderwerp, hoe verhoudt de organisatiecultuur zich t.o.v. verzuim en hoe borgt u succesfactoren.

 

S van Strength: Het bepalen van toekomstbestendigheid van uw beleid en processen. Hoe kunt u de processen binnen de organisatie versterken. Denk hierbij aan preventie en duurzame inzetbaarheid. Voorkomen is beter dan genezen!

 

In elke stap onderzoeken en beoordelen we of alles rondom het onderdeel goed geregeld en op orde is. De verbeterpunten worden vertaald in praktische aanbevelingen. Zo krijgt u inzicht in de onderliggende processen en verbeterpunten, om nu en in de toekomst grip te houden op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

 

Heeft u vragen over over de wetswijzigingen of wilt u meer weten over Mercer STARS? Wij helpen u graag!

Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met één van onze consultant door de onderstaande gegevens in te vullen. Wij nemen binnen drie dagen contact met u op.

*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

Wilt u meer lezen over Health, ga dan naar de volgende pagina's: