When Women Thrive
Aandacht voor vrouwelijk talent: een must voor de tech-industrie

De tech-sector heeft met haar vele innovaties onze wereld enorm veranderd. Er wordt daarom continu met veel aandacht naar deze sector gekeken, ook als het gaat om het aantrekken van talent. Tech bedrijven hebben een zeer goede reputatie als werkgever en kunnen hierdoor het beste en slimste talent aantrekken. In plaats van saaie kantoortuinen bieden zij creatieve en moderne voorzieningen op de werkvloer. En in plaats van standaard arbeidsvoorwaarden creëren zij voorwaarden op maat. De manier waarop de tech-sector zichzelf profileert en talent aantrekt is ook andere industrieën niet ontgaan en wordt vaak als voorbeeld gezien.


Tech bedrijven hebben tevens veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een uitgebreid diversiteit- en integratiebeleid. Diversiteit binnen de workforce levert een positieve bijdrage aan het merk. Het zorgt vaak voor meer innovatie binnen een organisatie, geeft bredere inzichten en draagt bij aan diversiteit van kennis en ervaring. De afgelopen twee decenia is er veel onderzoek waaruit blijkt dat een hogere vertegenwoordiging van vrouwen in de workforce zorgen voor betere bedrijfsresultaten, waaronder betere financiële resultaten, hogere return on investment, betere operationele resultaten, beter voorraadbeheer etc.

Maar terwijl de tech-sector op het gebied van innovatie op de werkplek zoals gezegd zeer succesvol is, is er wat betreft het opbouwen van een gender-divers personeelsbestand nog veel vooruitgang te boeken. Ondanks de aandacht voor een goed diversiteitbeleid zijn gekwalificeerde vrouwen nog steeds sterk ondervertegenwoordigd.

Wat houdt vrouwen tegen om in de top terecht te komen? En waar moeten tech-organisaties zich op richten om duurzame verbeteringen hierin aan te brengen?

Het rapport beschrijft de belangrijkste acties die tech organisaties moeten nemen om hun genderdiversiteit strategie te versnellen. Want door vertegenwoordiging van vrouwen te verhogen en holistisch te kijken naar hun carrière, lichamelijke en financiële gezondheid , verbeter je uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

 “Organisaties moeten rekening houden met de unieke competenties van vrouwen – door hun inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen kunnen zij snel reageren op de steeds veranderende behoefte van klanten. We streven allemaal naar innovatie en een zo sterk mogelijke klantrelatie. Vrouwen zijn daar vaak van nature goed in, we moeten daarom onze vrouwelijke collega’s die hierin uitblinken aanhaken.”  - Gail Evans, Chief Information Officer, Mercer

Download the When Women Thrive: Technology Industry Perspective Report
Please fill out your details below to receive your copy.
*Verplicht veld