Een holistische benadering van DEI

Een krachtig DEI-beleid voldoet aan de verschillende behoeften van een wereldwijd personeelsbestand dat etnisch, economisch, generatiegebonden, educatief en cognitief divers is.

 

Een goede holistische DEI-aanpak is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van de organisatie. Deze aanpak is niet alleen intern, maar ook extern gericht: er is een zakelijke noodzaak om  - in samenwerking met belanghebbenden zoals consumenten, leveranciers, overheden en gemeenschappen -  toe te werken naar een meer open, diverse en inclusieve samenleving.