Gezonde medewerkers
5 onderdelen om uw verzuim en arbeidsongeschiktheidsbeleid en processen op te checken

De Arbeidsomstandighedenwet kent een aantal wijzigingen sinds 1 juli. Zijn uw beleid en processen hier al op aangepast? Roel Dorrestein, Corporate Casemanager bij Mercer, licht een aantal opvallende wijzigingen toe en legt uit hoe hij u kan helpen bij het toepassen van deze wetswijzigingen.

Opvallende wijzigingen 

Second opinion

Er is al veel aandacht besteed aan het recht op het aanvragen van een second opinion. Naast de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV mag een werknemer voortaan een second opinion van een andere bedrijfsarts eisen. De werknemer kan dit aanvragen wanneer hij of zij twijfelt aan het oordeel van de huidige bedrijfsarts. Alleen bij zwaarwegende argumenten mag dit geweigerd worden.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt een belangrijkere rol in de organisatie. Ieder bedrijf moet tenminste één werknemer benoemen tot preventiemedewerker die een aantal van zijn of haar uren hieraan besteedt. De preventiemedewerker werkt als adviseur vanuit de organisatie samen met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen. Er geldt een instemmingsrecht vanuit de OR voor de benoeming van de preventiemedewerker en de positie binnen de organisatie.

Tot op heden had de werkgever geen verplichting. Er waren wel bedrijven die hier gebruik van maakte, maar dat hoefde niet. Vanaf nu geldt dat alle bedrijven een preventiemedewerker in huis moeten hebben.

Toegang tot de werkvloer van bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet vrije toegang hebben tot de werkvloer. Dit betekent dat er niet alleen een ruimte voor spreekuren wordt toegewezen, maar dat de bedrijfsarts zich ook op afdelingen moet kunnen begeven. Op deze manier kan de bedrijfsarts zich een beter beeld vormen van de arbeidsomstandigheden en werkbelasting binnen een organisatie. Daarnaast helpt dit bij de zoektocht naar passend werk voor werknemers die gaan re-integreren. Voert een organisatie deze zoektocht onvolledig uit, dan kunnen re-integratiemogelijkheden worden gemist, met mogelijk een loonsanctie tot gevolg. 

Weet u of uw beleid en processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid goed ingeregeld zijn? 

Naast dat u als werkgever de wijzigende wet- en regelgeving moet naleven, is het belangrijk om het beleid en de processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid goed in te regelen. Dit bepaalt voor een groot deel het risico en beheersbaarheid van de kosten. Maar hoe weet u zeker dat alles optimaal is geregeld?

Uw beleid en processen inzichtelijk met  Mercer STARS

Mercer helpt u inzicht te krijgen in de onderliggende processen en verbeterpunten met Mercer STARS. Dit doen wij door ons te richten op de cijfers, processen en het beleid binnen uw organisatie als het gaat om zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Hier betrekken wij uiteraard ook  actuele wet- en regelgeving bij, zoals de recente wijzigingen in de Arbowet. In Mercer STARS staat elke stap voor een belangrijk onderdeel in uw verzuim en arbeidsongeschiktheidsbeleid en –processen:

S van Start: Dit is de basis die uw organisatie op orde moet hebben. Denk hierbij aan inzicht  in cijfers, beleid en procedures.

T van Tools: Hier worden de middelen die u inzet in kaart gebracht. Denk hierbij aan uw providerboog, verzekeringen en verzuimregistratiesysteem.

A van Action: Welke acties onderneemt u ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid en bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Denk hierbij aan de rol van HR, leidinggevende en de bedrijfsarts, maar ook de vertaling van beleid naar processen en de uitvoering van wet- en regelgeving.

R van Retain: Hier wordt vastgesteld of alle relevante processen en beleid geborgd zijn in de organisatie. Is er draagvlak voor het onderwerp, hoe verhoud de organisatiecultuur zich t.o.v. verzuim en hoe borgt u succesfactoren.

S van Strength: Het bepalen van toekomstbestendigheid van uw beleid en processen. Hoe kunt u de processen binnen de organisatie versterken. Denk hierbij aan preventie en duurzame inzetbaarheid. Voorkomen is beter dan genezen!

In elke stap onderzoeken en beoordelen we of alles rondom het onderdeel goed geregeld en op orde is. De verbeterpunten worden vertaald in praktische aanbevelingen. Zo krijgt u inzicht in de onderliggende processen en verbeterpunten, om nu en in de toekomst grip te houden op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Heeft u vragen over over de wetswijzigingen of wilt u meer weten over Mercer STARS? Wij helpen u graag!
Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.