Gezonde medewerkers
40% van de werkgevers denkt straks fors meer premie te betalen

Ruim een kwart (26%) van de HR professionals heeft geen idee welke premie zij voor de Ziektewet en WGA betalen. 29% heeft geen zicht op welke (ex-)medewerkers een ziektewet of WGA-uitkering ontvangen. Dat blijkt uit een steekproef van Mercer onder 163 HR-managers van bedrijven van 250 medewerkers en meer.

59% van de werkgevers weet zowel van de Ziektewet als voor arbeidsongeschiktheid wél hoeveel premie zij betalen voor zieke ex-werknemers. 13% weet dat alleen voor de ziektewet en 26% heeft überhaupt geen idee.  Dit terwijl er per 1 januari een grote veranderingen op stapel staan rondom de WGA.

Werkgever betaalt 10 jaar lang uitkering van zieke ex-werknemer


Als een werknemer ziek uit dienst gaat, moet de werkgever 10 jaar lang de WGA-uitkering van die werknemer financieren. Werkgevers kunnen dat verzekeren bij het UWV, een private verzekeraar, of ze kunnen de financiering rechtstreeks uit eigen zak betalen. Maar de premie voor de uitkering van zieke ex-werknemers met een vast contract wordt anders berekend dan de premies van zieke flexwerkers. Werkgevers konden beide premies ook los van elkaar verzekeren of zelf financieren.

Per 1 januari 2017 worden de twee premies niet meer apart berekend, maar als één WGA-risico. Als werkgever moet je dan je hele WGA-risico verzekeren bij het UWV, een private aanbieder of het uit eigen zak betalen. De deadline voor die keus is 1 oktober. Doe je niets, dan kom je automatisch bij het UWV terecht.

Zwaardere regeldruk voor 39% van de bedrijven


Organisatorisch verwachten bedrijven dat de samenvoeging van de twee soorten WGA grote veranderingen tot gevolg heeft. 39% zegt te moeten gaan voldoen aan meer wettelijke regelgeving. 34% verwacht dat de administratieve lasten toenemen. Bijna een kwart (24%) voorziet dat hun uitvoeringskosten stijgen. Daarbij valt te denken aan de kosten van arbodienst en intern casemanagement.

Voor 28% is het bijna te laat om actie te ondernemen


De HR professionals is gevraagd of zij actie hebben ondernomen naar aanleiding van de samenvoeging. 28% heeft nog niets gedaan, maar zegt dit wel van plan te zijn. Voor deze groep bedrijven begint de tijd echt heel erg te dringen. Zeker als ze van het UWV naar een private verzekeraar willen, moet dat via de ondernemingsraad en daar kan maar zo zes weken overheen gaan, zeker in de zomervakantie.

40% van de werkgevers denkt dat ze straks meer premie gaan betalen


40% van de werkgevers denkt dat de  samenvoeging van WGA-vast en –flex tot een hogere premie leidt. Slechts 13% verwacht minder te gaan betalen. Bijna de helft, 46% verwacht dat de premie ongeveer gelijk blijft.

Een goed marktonderzoek naar de verschillende verzekeringsopties kan u een hoop geld besparen.
Mercer rekent het voor u uit! Neem voor meer informatie contact met ons op.  

Contact

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

*Verplicht veld