Wetswijzigingen aangaande uw pensioenregeling

Alle wetswijzigingen waarvan u op de hoogte moet zijn op een rij

Mei 2021

 

Via regelmatige updates stelt Mercer u op de hoogte van alle wetswijzigingen die invloed hebben op uw pensioenregeling. In deze update gaan wij specifiek in op het uitstel van het Pensioenakkoord. 


Uitstel Pensioenakkoord aangekondigd door minister Koolmees

Op 22 december 2020 heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de conceptwetgeving inzake het pensioenakkoord ter consultatie aangeboden. Iedere geïnteresseerde had tot 12 februari jl. de tijd om zijn/haar commentaar op de “Wet toekomst pensioenen” kenbaar te maken, hetgeen ook ruim 800 reacties heeft opgeleverd.

Koolmees heeft toen aangegeven dat het zijn voornemen is om na de zomervakantie het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden. De intentie was om de wet vervolgens per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Er werd voorzien in een overgangsperiode van 4 jaar. Uiterlijk per 1 januari 2026 zouden alle pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Koolmees heeft echter op 10 mei jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken met betrekking tot het pensioenakkoord.

Hij verwacht thans dat het wetsvoorstel, door alle processuele stappen die nog moeten worden ondernomen, niet eerder dan begin 2022 kan worden ingediend bij de Tweede Kamer. Koolmees merkt in zijn brief op dat inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel dan uiterlijk per 1 januari 2023 realistisch is.

Een overgangsperiode van drie jaar volstaat dan niet, volgens Koolmees. De overgangsperiode naar het nieuwe stelsel eindigt daarom ook maximaal een jaar later, zijnde op 1 januari 2027.

In overleg met de Eerste en Tweede Kamer zal tijdens het parlementaire proces en met betrokken partijen nog worden bezien of de wet waar mogelijk, en uitvoerbaar, op onderdelen eerder dan op 1 januari 2023 in werking kan treden.


Wij helpen u graag verder!

Uiteraard kunt u bij ons terecht over al uw vragen rondom het pensioenakkoord en de toekomstige pensioenregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met uw Mercer contactpersoon of hier het contactformulier invullen.

 

Over Mercer

Mercer gelooft in een positieve toekomst waarin we een nieuwe invulling geven aan de wereld van werken, het hervormen van pensioen- en beleggingsresultaten en het bevorderen van (financiële) gezondheid en welzijn.  Mercer’s meer dan 25.000 medewerkers zijn gevestigd in 44 landen en het bedrijf is actief in meer dan 130 landen. Mercer is onderdeel van Marsh McLennan Companies (NYSE: MMC), 's werelds grootste professionele dienstverlener op het gebied van risico's, strategie en mensen met 76.000 collega's en een jaarlijkse omzet van meer dan 17 miljard dollar. Via haar marktleidende activiteiten, waaronder MarshGuy Carpenter en Oliver Wyman, helpt Marsh McLennan haar klanten om wegwijs te worden in een steeds dynamischer en complexer wordende omgeving. Ga naar www.mercer.com voor meer informatie en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.