1 OP DE 3 WERKNEMERS VREEST ONTSLAG DOOR AI EN AUTOMATISERING

26-02-2019

Amstelveen, The Netherlands


Een derde van de werknemers wereldwijd vreest dat technologieën zoals AI en automatisering hun baan overbodig maakt. Zij staan hier niet alleen in. Bijna driekwart (73%) van de executives verwacht dat de arbeidsmarkt in de komende drie jaar flink verandert als gevolg van toenemende automatisering. Een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 26% deze voorspelling deed. Dat blijkt uit het Global Talent Trends rapport van adviesbureau Mercer.


Mercer doet jaarlijks internationaal onderzoek onder business executives, HR-leiders en werknemers naar de drijfveren voor de toekomst van werk. 60% van de ondervraagde organisaties bereidt zich voor om komend jaar meer werk te automatiseren. Dit baart werknemers zorgen, maar executives zien het herinrichten van functies juist als kans om rendement te behalen. David Sanderse, CEO van Mercer Nederland: ‘Voor HR ligt er een belangrijke rol om in te spelen op automatisering. Met behulp van data kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen over de toekomstige omvang en mogelijk nieuwe vorm van de organisatie.’  Naast het anticiperen op automatisering, signaleert Mercer naar aanleiding van het Global Talent Trends rapport nog drie andere trends in de arbeidsmarkt:


  1. Aansturen op talent

  2. Gepersonaliseerde (digitale) werkervaring 

  3. Uitdragen van merkwaarden

Aansturen op talent


HR zal een centrale rol moeten krijgen binnen organisaties. Het is hun taak om in de huidige krappe arbeidsmarkt talent aan te trekken én te behouden. Op dit moment is dat nog niet het geval; uit het onderzoek blijkt dat slechts 40% van de HR-professionals vanaf de eerste fase wordt betrokken bij verandertrajecten. Hun rol is echter cruciaal, omdat zij mogelijke vragen en zorgen van medewerkers tijdens zo’n traject kunnen signaleren. Zo ziet HR de werknemersmoraal als barrière bij het doorvoeren van veranderingen. Dit komt volgens het rapport doordat werknemers, mede door de komst van automatisering, steeds minder vertrouwen hebben in de organisatie.


David Sanderse: ‘Data geeft HR professionals inzicht in hoe werknemers tegenover verandering staan. Met deze kennis kunnen zij met hun werknemers in gesprek over mogelijke zorgen omtrent verandering, om vervolgens samen naar de oplossingen te kijken. Dit helpt organisaties en personeel nieuwe stappen te maken in een disruptieve arbeidsmarkt.’ 


Gepersonaliseerde (digitale) werkervaring


Om toptalent aan te trekken en te behouden is een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering cruciaal. Volgens het rapport zijn werknemers drie keer eerder geneigd om voor een organisatie te werken die faciliteert in een snelle besluitvorming en die medewerkers de juiste tools biedt om hun werk goed uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk om als werkgever te faciliteren in educatieve mogelijkheden. Meer dan de helft (56%) van de werknemers wil hun vaardigheden continu blijven ontwikkelen.


Uitdragen van merkwaarden


Bij (aanstormend) talent staan het uitdragen en naleven van de merkwaarden van het bedrijf hoog in het vaandel. Uit het onderzoek blijkt dat 68% van succesvolle organisaties hun merkwaarden integreren binnen alle lagen van de organisatie, ook richting toekomstig talent. Zo zetten zij hun arbeidsvoorwaardenpakket in om hun merkwaarden uit te dragen en zich te onderscheiden ten opzichte van concurrentie. 


Over het onderzoek


Mercer’s onderzoek deelt inzichten in 7,300 senior business executives, HR leiders en werknemers uit 9 sectoren en 16 landen. Ga voor meer informatie of voor het opvragen van de volledige Global Talent Trends Study naar: http://www.mercer.com/global-talent-trends.


Over Mercer


Mercer biedt advies en technische oplossingen om organisaties te helpen aan de behoefte van organisaties op het gebied van Health, Wealth en Career te voldoen nu de workforce aan verandert. Mercer heeft meer dan 23.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 44 landen. De organisatie exploiteert in 130 landen. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (MMC), waar ook Marsh en Oliver Wyman deel van uit maken. Kijk voor meer informatie op www.mercer.nl en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.  


CONTACT INFORMATION