WERKNEMER ONDERSCHAT KANS OP DEMOTIE IN LAATSTE JAREN VOOR PENSIOEN

16 juni 2016

Nederland, Amsterdam


Werknemers achten het onwaarschijnlijk dat zij in de laatste tien jaar voor hun pensioen te maken krijgen met demotie. Doodzonde, want hiermee is hun werkzame leven een stuk aangenamer te maken, blijkt uit onderzoek naar gezondheid en pensioen onder 1.008 werknemers tussen de 18 en 65 jaar door adviesbureau Mercer. (Lees hier het gehele onderzoek)


14% van de respondenten acht het waarschijnlijk dat zij te maken krijgen met demotie – een verschuiving in of veranderingen van het takenpakket en verantwoordelijkheden. Remco Leur, Business Segment Leader, Retirement Mid-Market bij Mercer: ‘Werknemers gaan eraan voorbij dat demotie een reële optie is in hun carrière. Het kan namelijk veel voordelen brengen voor oudere werknemers: in ruil voor een wat lager salaris krijgen ze dan flexibeler werktijden, minder stress en een betere werk-privé balans. Vooral in de laatste periode voor het pensioen kan het prettig zijn om stapje terug te doen. Werknemers moeten dan ook beter op deze veranderingen voorbereid worden door hun werkgever.’


Werknemer maakt zich zorgen over gezondheid na pensionering 


Ondanks dat werknemers demotie niet snel zien gebeuren, verwachten zij wel veranderingen in hun lichamelijke conditie (46%) en de functie-eisen (58%) in de tien jaar voor hun pensioen. Hierdoor maakt ruim 35% van de respondenten zich zorgen over gezondheidsproblemen na hun pensioen. Ook jongeren maken zich nu al zorgen maken over hun gezondheid na het pensioen. Werknemers verwachten dan ook dat zorg na de pensioendatum veel van het besteedbare inkomen gaat eisen. ‘Een verklaring voor deze zorgen kan liggen bij het nieuws dat zorg schaarser en duurder wordt. Werknemers verwachten dat zij in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop’, aldus Leur.


Verwachtingen in de laatste tien jaar voor het pensioen


80% van de werknemers verwacht ondersteuning van de werkgever in de laatste tien jaar voor het pensioen.  


1. Aanpassing van werktijden


2. Flexibele pensioenleeftijd


3. Begeleiding vanuit HR


4. Aanpassing van functie-eisen


5. Aanbieding van bijscholing 


Tabel: top-5 verwachtingen werknemer ondersteuning werkgever


De flexibele pensioenleeftijd springt eruit bij bedrijven met 1500+ medewerkers (40%). Binnen deze bedrijven zijn de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding vanuit HR ook relatief hoog.


Twee op de drie werknemers wil niet fulltime werken tot aan pensioen


23% van de werknemers verwacht te stoppen met werken op de wettelijke pensioenleeftijd. Een derde van de werknemers wil middels deeltijd pensioen geleidelijk afbouwen. 30% van de werknemers wil stoppen zodra zij voldoende pensioeninkomen hebben opgebouwd. 


Daarnaast vindt ruim 80% van de werknemers het geen probleem om minder te gaan werken in de jaren voor het pensioen, al geeft 65% wel aan dat dit afhankelijk is van hoeveel ze moeten inleveren aan salaris.


Over Mercer


Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth en Career. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 42 landen.