TWEE DERDE NEDERLANDERS VREEST VOOR OUDEDAGVOORZIENING

29 januari 2018

Nederland, Amstelveen


Merendeel verwacht krap bij kas te zitten na pensioenleeftijd

Twee op de drie Nederlanders voelt zich onzeker over hun financiële toekomst. Slechts 21% heeft er vertrouwen in dat ze uiteindelijk voldoende voor hun pensioen zullen sparen. Bijna de helft voelt zich dan ook gestrest door hun financiële situatie. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer naar financiële zekerheid, onder ruim 8.300 personen uit de internationale (beroeps)bevolking van individuen.


Vooral vrouwen voelen zich onzeker over hun pensioeninkomen. Ze sparen minder dan mannen en ervaren meer stress. Zo is een kwart van de Nederlandse vrouwen bang dat ze op hun oude dag niet rond kunnen komen van het pensioen. David Sanderse, CEO bij Mercer Nederland: ‘De angst om te weinig te sparen voor het pensioen is voor veel Nederlanders helaas terecht. Nederlanders verwachten dat ze 15 tot 20 jaar gepensioneerd zijn, maar kunnen zich dat niet permitteren zonder betere financiële planning. Werknemers moeten zich nu zelf meer dan ooit actief bezighouden met hun eigen financiële planning, niet in de laatste plaats vanwege een verschuiving in de pensioenwet die meer nadruk legt op het individu.’ 


Nederlanders achteloos met regelen pensioen


Op dit moment staat de financiële planning bij veel Nederlanders onderaan hun prioriteitenlijst. Meer dan de helft heeft niet berekend hoeveel geld zij nodig hebben om hun pensioen door te komen en heeft dan ook geen idee waar ze staan na hun pensioen. Ze hebben echter reden genoeg om zich zorgen te maken: bijna de helft van de Nederlanders neemt niet deel aan een persoonlijk pensioenplan. De belangrijkste redenen daarvoor zijn werkloosheid of dat ze het simpelweg niet kunnen betalen. 13 procent geeft aan dat het niet mogelijk is bij zijn of haar werkgever. Meer dan de helft van de 18- tot 34-jarigen verwacht dat ze moeten blijven werken na hun pensioen of zelfs nooit met pensioen gaan.


Nederlanders vertrouwen erop dat werkgever hen helpt


Meer dan 80% leunt op de werkgever om hen te voorzien van onafhankelijk financieel advies met betrekking tot het plannen, sparen en investeren voor het pensioen. ‘Nu het pensioen meer gericht wordt op het individu is het aan de werkgever om werknemers daarover te informeren. Bijvoorbeeld over de keuzemogelijkheden van het nieuwe pensioenstelsel. Dat is voor veel Nederlanders nog abracadabra. Werkgevers moeten daarbij inspelen op de behoeften van het individu en niet meer op het collectief. Zo wil de een wellicht extra bijdrage in de individuele pensioenpot, terwijl een ander liever een auto van de zaak wil,’ aldus Sanderse.


Over het onderzoek


Het Healthy, Wealthy and Workwise-onderzoek van Mercer geeft inzicht in het gedrag en percepties van werkgevers en werknemers over financiële zekerheid in vermogen, gezondheid en carrière. Er is onderzocht hoe financieel zeker mensen zich voelen en welke rol werkgevers hierbij voor zichzelf zien. Het onderzoek is uitgevoerd onder 695 leidinggevenden en 7.700 werknemers in 12 landen, waaronder ruim 700 Nederlanders. Het onderzoek vond plaats tussen 20 juli tot en met 15 december. Lees hier het volledige onderzoeksrapport, een extra rapport met de Nederlandse resultaten verschijnt binnenkort.


Over Mercer


Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth en Career. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 22.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 44 landen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (MMC), waar ook Marsh en Oliver Wyman deel van uit maken. Kijk voor meer informatie op www.mercer.nl. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.  


CONTACT INFORMATION