TREND 2016: AANTAL EXPATOPDRACHTEN STIJGT

2 december 2015

Nederland, Amstelveen


  • Meer vrouwelijke expats
  • Meeste opdrachten verwacht in VS, China, VK, Singapore en Brazilië
  • Combinatie werk-privé belangrijkste belemmering expatbestaan

Amstelveen, 2 december 2015 – Ruim de helft (56%) van de multinationals verwacht in 2016 een toename van kortetermijnopdrachten voor expats. Dat blijkt uit het Mercer Worldwide Survey of International Assignment Policies and Practices, een onderzoek naar wereldwijde arbeidsmobiliteit onder 831 multinationals met in totaal circa 29 miljoen medewerkers.


Buiten kortetermijnopdrachten, verwachten multinationals een toename in permanente overplaatsingen (54%), ontwikkelings- en trainingsopdrachten (50%) en lokaal geworven buitenlanders (47%). Ellen van Arenthals, expat consultant bij Mercer: ‘Multinationals maken steeds vaker gebruik van kortetermijnopdrachten voor expats. Hierdoor kunnen ze flexibel reageren op veranderende bedrijfsomstandigheden en ze omzeilen hiermee belangrijke hindernissen: het meebrengen van gezin of partner en de kosten van een verhuizing die hierbij gepaard gaan.’ 35% van de respondenten gaf aan dat familieomstandigheden en de carrière van de partner (‘dual career’) een groot tot zeer groot obstakel zijn bij internationale arbeidsmobiliteit. Van Arenthals wijst erop dat korte opdrachten wel compliance-uitdagingen met zich meebrengen: ‘Het is belangrijk dat bedrijven deze medewerkers zorgvuldig monitoren in verband met belasting, sociale zekerheid en immigratie. Dit nalaten kan anders voor beide partijen forse juridische en financiële consequenties hebben.’


Iets meer vrouwelijke expats
Het aandeel vrouwelijke expats is wereldwijd met een gemiddelde participatie van 15% iets toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren (12% in 2013 en 9% in 2010). Met name 36 tot 55-jarigen hebben langetermijnopdrachten (66%), terwijl medewerkers onder de 35 jaar vaker kortetermijnopdrachten hebben (gestegen van 45% in 2013 naar 48% in 2015). Met een gemiddeld aandeel van 10% en 7% in respectievelijk de langdurige en de kortdurende opdrachten, is de leeftijdscategorie 55+ ondervertegenwoordigd in internationale mobiliteit.


Meer behoefte aan strategische functies
Uit het onderzoekt komt naar voren dat 57% van de bedrijven verwacht dat het aantal belangrijke of strategische opdrachten zal stijgen, 51% ziet met name meer ruimte voor jonge werknemers en 41% verwacht meer opdrachten in ver weg gelegen locaties. De meeste opdrachten worden verwacht in de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Brazilië. 


Wereldwijd heeft 85% van de bedrijven een beleid voor internationale opdrachten (gestegen van 81% in 2012). Het rapport laat ook een duidelijke stijging zien in bedrijven met meervoudig beleid (64%, gestegen van 57%), een gevolg van de trend van grotere variatie in soorten opdrachten. ‘Het is niet waarschijnlijk dat één beleid voldoet voor iedereen, en het resultaat van zo'n beperkte benadering is dat medewerkers vaak onjuist worden beloond. Het invoeren van passend beleid, dat geschikt is voor verschillende soorten medewerkers en opdrachten, kan een zeer efficiënt en kostenbesparend initiatief zijn voor de meeste wereldwijde mobiliteitsfuncties’, aldus Van Arenthals.


Top vijf belangrijkste redenen voor internationale opdrachten:


1.     Ontbreken van specifieke technische vaardigheden ter plaatse (47%)


2.     Zorgen voor kennisoverdracht (43%)


3.     Leveren van specifieke managementvaardigheden


4.     Faciliteren van ‘loopbaanmanagement en leiderschapsontwikkeling (41%)


5.     Invullen van specifieke projectbehoeften (40%)


Over Mercer
Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Talent, Health, Retirement en Investments. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 20.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 40 landen en opereert in meer dan 130 landen. De onderneming is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), een wereldwijde professionele dienstverlener die klanten advies en oplossingen biedt op het gebied van risico's, strategie en mensen. Marsh & McLennan Companies heeft wereldwijd 57.000 medewerkers en een omzet van ruim $ 13 miljard. Tevens is zij het moederbedrijf van Marsh, een wereldleider in assurantiën en risicobeheer; Guy Carpenter, een wereldwijde leider in het leveren van risicomanagement en herverzekeringstussenpersoon diensten, en Oliver Wyman, een wereldwijde leider in management consulting. Voor meer informatie, bezoek http://www.mercer.nl. Volg Mercer op Twitter @mercernederland.