Onderzoek naar Duurzame Inzetbaarheid

Mercer | Duurzame Inzetbaarheid

Slecht functionerende collega’s grootste stoorzender volgens werkend Nederland

  • 15-05-2019
  • Amstelveen, The Netherlands

Amstelveen, 15 mei 2019 – Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun werk. We beoordelen dit namelijk met een 7, zo blijkt uit landelijk onderzoek van adviesbureau Mercer. Waar we absoluut niet tegen kunnen? Slecht functionerende collega’s. Het overgrote deel van werkend Nederland vindt het bovendien belangrijk gezond te zijn en goed te kunnen functioneren op het werk. Om dit te realiseren streven Nederlandse medewerkers een gezonde leefstijl en een flexibele werkhouding na, aldus het onderzoek.

Top 3 grootste ergernissen op het werk

Niet alleen slecht functionerende collega’s zitten bij Nederlanders in de irritatiezone. Op de tweede plaats vinden we het behoorlijk ergerlijk wanneer werkapparatuur technische storingen vertoont. Ook te veel overleg en administratieve werkzaamheden vinden we maar niks, dit staat op de laatste plek van de top 3. Stress of te hoge werkdruk komen niet in deze top 3 voor. Sterker nog, het merendeel (74%) van de ondervraagden uit het onderzoek geeft aan goed om te kunnen gaan met werkdruk. Voor twee derde geldt dit ook voor het kunnen omgaan met spanning.

Positieve blik op de toekomst

Daarnaast zien we de toekomst op werkgebied rooskleurig in. Eerder wees onderzoek van Mercer uit dat 50% van de werknemers tussen de 50 en 64 jaar het risico loopt hun baan te verliezen door kunstmatige intelligentie. Toch lijken deze zorgen onder Nederlandse werknemers mee te vallen. De meerderheid van de medewerkers (60,2%) verwacht binnen de komende 10 jaar grote veranderingen op het werk, zoals technologische veranderingen en reorganisaties. Maar ondanks deze verwachting geeft 65% van de ondervraagde medewerkers aan niet binnen 10 jaar van werkgever te veranderen.

Peter Abelskamp, Mercer Business Leader Nederland bij Mercer Nederland: ‘Deze cijfers tonen aan dat medewerkers wel inzien dat er veranderingen op het werk aankomen, ze zijn alleen nog niet zo ver om te erkennen dat zo’n verandering ook voor hun persoonlijke situatie kan gelden. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties in gesprek blijven met hun personeel en proactief meedenken over mogelijk nieuwe functie-invullingen.’ Het onderzoek wijst uit dat medewerkers hier voor open staan. Zo geeft 41% aan flexibel te zijn wat betreft het taken- en functiepakket.

 

Nederlanders beoordelen werk met ruim voldoende

We zijn met z’n allen dus best positief over ons werk en geven dit gemiddeld een 7. Hierin zijn de volgende factoren beoordeeld: de mate waarin we vermoeid zijn op het werk (score: 6,9), de mate waarin we lichamelijke klachten ervaren (score: 7,1) en de waardering van de gezondheid in het algemeen (score: 7,3).

Abelskamp: ‘Een 7 is een mooie score, maar er is nog genoeg winst te behalen. Dit kan door als werkgever mee te bewegen met de wensen van het personeel. En die verschillen per individu. Vandaag de dag kan een personeelsbestand uit wel vijf generaties bestaan. Om iedereen zo tevreden mogelijk te houden, moet het arbeidsvoorwaardenpakket meebewegen met de levensfase waarin de medewerker zich op dat moment bevindt. Iemand die over een paar jaar met pensioen gaat, heeft bijvoorbeeld andere wensen dan iemand die net vader of moeder is geworden. Een arbeidsvoorwaardenpakket op maat dus.’

Gezond op werk rol van werkgever én werknemer

Naast het feit dat we tevreden zijn over ons werk, zijn Nederlanders het er met 84% massaal over eens dat het belangrijk is om gezond te zijn en goed te functioneren bij onze werkgevers. 77% ziet het realiseren hiervan als gezamenlijke inspanning van zowel werkgever als werknemer. Aan de kant van bedrijven worden vooral flexibele werktijden en het faciliteren van opleiding en ontwikkeling genoemd om hier aan bij te dragen. Medewerkers zorgen op hun beurt voor een gezonde levensstijl, die bestaat uit sporten en gezond eten. Abelskamp: ‘Het is positief om te zien dat Nederlanders die verantwoordelijkheid van gezond functioneren op het werk ook bij zichzelf neerleggen. Werkgevers kunnen hier zeker een steentje aan bijdragen, maar een deel komt natuurlijk ook uit medewerkers zelf. We zijn blij te merken dat dit bewustzijn er is.’

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder 420 werkende Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar en betreft mannen en vrouwen in loondienst bij bedrijven vanaf 50 werknemers. De medewerkers is gevraagd hoe zij hun werk en welzijn beoordelen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research. Het volledige rapport is hier te downloaden.

 

Over Mercer

Mercer biedt advies en technische oplossingen om organisaties te helpen aan de behoefte van organisaties op het gebied van Health, Wealth en Career te voldoen nu de workforce aan verandert. Mercer heeft meer dan 23.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 44 landen. De organisatie exploiteert in 130 landen. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (MMC), waar ook Marsh en Oliver Wyman deel van uit maken. Kijk voor meer informatie op www.mercer.nl en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn

CONTACTINFORMATIE