OPSTAPPEN PERSONEEL GROOTSTE ANGST BIJ AMERIKAANS-NEDERLANDSE BEDRIJFSFUSIES

15 maart 2016

Nederland, Amsterdam


Cultuurverschil, personeelsbehoud en leiderschapsstijl belangrijkste risico’s


Amstelveen, 15 maart – Personeelsbehoud, culturele integratie, evaluatie van leidinggevenden, beloningsbeleid en talentmanagement vormen de grootste hoofdpijndossiers bij bedrijfsfusies of –overnames. Culturele integratie is vooral voor Nederlandse organisaties belangrijk, aangezien Nederland de 4e opkoper van Amerikaanse bedrijven ter wereld is. Dat blijkt uit het People Risks in M&A Transactions Report van Mercer.


Wereldwijd nam in 2015 de fusie- en overnameactiviteit toe met 32%. De uitdagingen op het gebied van personeelsbeheer worden bemoeilijkt doordat fusies en overnames in een kortere periode worden afgerond dan voorheen, er minder informatie beschikbaar gesteld wordt en aandeelhouders zich meer betrokken opstellen. 41% van de kopende partijen zegt minder tijd te hebben voor de nodige zorgvuldigheid dan drie jaar geleden. 33% van de verkopers geeft minder informatie vrij over de zaken die ze verkopen. 34% van de verkopers zegt dat een groter deel van het budget opgaat aan HR-gerelateerde zaken.


Overnames internationaler van aard


Bij internationale fusies en overnames zijn de genoemde risico’s groter. Internationale fusies en overnames komen steeds vaker voor: 50% van de respondenten geeft aan recent bezig te zijn geweest met een internationale deal. 24% acht het waarschijnlijker dat zij nu eerder een internationale transactie zouden overwegen dan in januari 2014. De verschillen op het gebied van wet- en regelgeving, culturele en operationele verschillen en andere manieren van leiding geven vormen daarbij extra risicofactoren, zeker voor Nederlandse bedrijven.


Nederland 4e opkoper van Amerikaanse bedrijven – en vice versa


Het overbruggen van cultuurverschillen is vooral van belang voor Nederlandse bedrijven. Nederlandse bedrijven kochten in 2015 namelijk voor 36 miljard dollar aan Amerikaanse bedrijven op. Nederland staat daarmee wereldwijd op de vierde plaats, na Canada (131 miljard dollar), Groot Brittannië (76 miljard dollar) en Israël (46 miljard dollar). Andersom zijn Nederlandse bedrijven gewilde overnamekandidaten voor Amerikaanse bedrijven. In 2015 namen Amerikaanse bedrijven voor 19 miljard dollar aan Nederlandse bedrijven over. Ook in dit lijstje staat Nederland op de vierde plaats, onder Engeland, Spanje en Frankrijk.


‘Cultuurverschillen tussen bedrijven zie je al in de Randstad de kop opsteken. En zelfs daar gebeurt het regelmatig dat fusies en overnames daarop stuklopen. Zowel kopers als verkopers laten ons weten dat ze behoefte hebben aan zo veel mogelijk relevante informatie, inzichten en heel veel praktisch advies. Dat beperkt de risico’s en helpt de waarde van de transactie zo groot mogelijk te maken,’ aldus Ira Badrising, Principal bij Mercer. ‘Met ons onderzoek willen we niet alleen HR-mensen, maar ook topmanagement helpen om verstandige beslissingen te nemen. Zeker nu fusies en overnames niet alleen ingewikkelder worden, maar ook in een korter tijdsbestek afgerond moeten worden.’


Over het People Risks in M&A Transactions Report


Als een vooraanstaande adviseur op het gebied van menselijk kapitaal in corporate en private equity fusie- en overnametransacties, verzamelde het M&A Transactie Services Team van Mercer 851 datapunten, bestaande uit 323 questionnaires, 78 interviews en een analyse van bijna 450 transacties.  60% van de geanalyseerde transacties waren internationaal. De gegevens beschrijven heel 2015. 44% van de ondervraagde bedrijven hadden meer dan 10.000 werknemers, 38% had een omzet van meer dan $5 miljard. Naast HR managers bestond 57% van de respondenten uit uit leden van private equity deal and operations teams, corporate development, financieel managers, operationeel leiders.


Over Mercer


Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth en Career. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 22.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 140 landen.


CONTACT INFORMATION