Nederlandse pensioenstelsel voor derde jaar op rij beste ter wereld

 

Ondanks aangekondigde hervormingen staat Nederlands pensioenstelsel op nummer 1


Amstelveen, 20 oktober 2020 – Voor het derde jaar op rij wordt het Nederlandse pensioenstelsel beoordeeld als beste ter wereld. Daarmee behoudt Nederland de internationale A-status. Dat blijkt uit de Global Pension Index 2020 die Mercer en CFA Institute jaarlijks uitbrengen. Desondanks gaat het Nederlands pensioenstelsel de komende jaren flink op de schop.

 

In de Mercer CFA Institute Global Pension Index zijn de pensioenstelsels van 39 landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Met dit jaar de toevoeging van de landen België en Israël, dekt het onderzoek ongeveer twee derde van wereldbevolking. Denemarken claimt voor de derde keer op rij de tweede plaats. Nieuwkomer Israël staat meteen op de derde positie in de index. Wederom alleen Nederland en Denemarken verkrijgen de A-status met hun pensioenstelsel. Ondanks dat Nederland al jaren het beste pensioenstelsel ter wereld heeft, zal het pensioenstelsel de komende jaren flink gaan veranderen door het Pensioenakkoord.

 

De paradox: het beste systeem ter wereld veranderen

Lagere beleggingsopbrengsten en hogere staatsschulden als gevolg van COVID-19 leiden wereldwijd tot negatieve effecten op de voorziening van toekomstige pensioenen. In combinatie met de stijgende levensverwachting en toenemende druk op middelen om de gezondheid en het welzijn van de vergrijzende bevolking te ondersteunen, zorgt COVID-19 voor nog meer pensioenonzekerheid. Dat blijkt uit de 12e jaarlijkse Mercer CFA Institute Global Pension Index. Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland: ‘Ook vóór COVID-19 stonden pensioenstelsels wereldwijd onder toenemende druk om de pensioenuitkeringen te behouden, daarom is in Nederland het Pensioenakkoord opgesteld. Het klinkt tegenstrijdig dat we het beste pensioenstelsel ter wereld gaan veranderen, maar het is noodzakelijk voor het vertrouwen in ons pensioenstelsel. De gestegen staatsschulden en aanstaande recessie leggen juist druk op de handhaving van onze landelijke pensioenambitie.’

 

Wereldwijd hanteren regeringen een verschillend beleid om de impact van COVID-19 op pensioenstelsels te verzachten. In sommige landen hebben regeringen bijvoorbeeld tijdelijk toegang tot gespaarde pensioenen gegeven ​​of de verplichte bijdragen verlaagd om de liquiditeitspositie van huishoudens te verbeteren. De twee belangrijkste pensioenstelsels uit de index, Nederland en Denemarken, hebben geen vroege toegang tot pensioenactiva mogelijk gemaakt.

 

Vertrouwen in systeem blijft laag: betrek pensioendeelnemers
‘Nederland heeft een volwassen pensioensector met goede systemen waarmee de nummer 1 ranking te verklaren valt. Echter, uit tal van internationale onderzoeken over maatschappelijk vertrouwen blijkt dat ons pensioenstelsel tot de hekkensluiters behoort’, zegt Gerben Jorritsma, RBA EPP, bestuurslid van CFA Society VBA Netherlands. ‘De voornaamste verklaring voor dit paradoxale gebrek aan vertrouwen vindt zijn oorsprong in de complexiteit van financiële vraagstukken, waaronder pensioen. Daar lijkt dan ook voor een belangrijk deel de kern van de oplossing te liggen. Heldere en begrijpelijke communicatie over pensioenvraagstukken zijn een eerste vereiste. Daarnaast zijn aanvullende initiatieven nodig om een duidelijk handelingsperspectief voor deelnemers te scheppen. Denk aan verruimde keuzemogelijkheden, maatwerk met betrekking tot uitkeringen in de loop van de tijd, en persoonlijke vaststelling van het door deelnemers gewenste beleggingsrisico in de opbouwfase tot aan de pensioendatum. Het vernieuwende karakter hiervan betreft de symbiose tussen het realiseren van positieve welvaartseffecten (hogere pensioenuitkeringen) en de aansluiting op de persoonlijke voorkeuren van deelnemers met betrekking tot hun emotionele risicobereidheid. Met name dat laatste kan een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen en draagkracht voor het Nederlandse pensioenstelsel.’

 

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel heeft veel voeten in de aarde. ‘Voor beschikbare premieregelingen (DC-regelingen) is maatwerk noodzakelijk. Zelfs voor de standaard middelloon regelingen (DB-regelingen) is werk aan de winkel. Werkgevers moeten wettelijk verplichte transitieplannen maken, waarbij veel rekenwerk nodig is om evenwichtigheid aan te tonen. Ook pensioenuitvoerders zijn aan de beurt. Zij zullen veel aandacht moeten besteden aan de uitvoering, en eveneens aan het rekenwerk om de evenwichtigheid van de contractovergang aan te tonen. Daar liggen de uitdagingen voor de komende tijd en goede communicatie is daarbij cruciaal’, aldus Heemskerk.

 

Index ranglijst

Met een indexwaarde van 82,6 heeft Nederland haar toppositie in de algemene ranglijst behouden. Thailand heeft de laagste indexwaarde (40,8). In de Global Pension Index zijn ook categorie-indexen uitgelicht. Nederland scoorde het hoogste op toereikendheid (81,5), Denemarken op duurzaamheid (82,6) en Finland op integriteit (93,5). Mexico scoorde het laagst op toereikendheid (36,5), Italië op duurzaamheid (18,8) en de Filippijnen op integriteit (34,8).

 

Bekijk hier meer informatie over de Mercer CFA Institute Global Pension Index.

 

 

Resultaten 2020 

 

Over de Mercer CFA Institute Global Pension Index

De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de kwaliteit van pensioenstelsels van landen wereldwijd. De Global Pension Index is gebaseerd op drie basiselementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Er worden meer dan 50 factoren geanalyseerd die bijdragen aan een ideaal pensioenstelsel, ondergebracht onder de drie basiselementen. In het onderzoek worden volledige pensioenstelsels onder de loep genomen, waaronder door de overheid gefinancierde en zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers. Dit jaar zijn ook overheidsuitgaven voor pensioenen, ESG-beleggingen en ondersteuning voor zorgverleners getoetst.

De Global Pension Index is een gezamenlijk onderzoeksproject van CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, Monash Center for Financial Studies (MCFS) en adviesbureau Mercer.

 

Over Mercer
Mercer gelooft in een positieve toekomst waarin we een nieuwe invulling geven aan de wereld van werken,  het hervormen van pensioen- en beleggingsresultaten en het bevorderen van (financiële) gezondheid en welzijn. Mercer’s meer dan 25.000 medewerkers zijn gevestigd in 44 landen en het bedrijf is actief in meer dan 130 landen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), 's werelds grootste professionele dienstverlener op het gebied van risico's, strategie en mensen met 76.000 collega's en een jaarlijkse omzet van 17 miljard dollar. Via haar marktleidende activiteiten, waaronder Marsh, Guy Carpenter en Oliver Wyman, helpt Marsh & McLennan haar klanten om wegwijs te worden in een steeds dynamischer en complexer wordende omgeving. Ga naar www.mercer.com voor meer informatie en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.

 

Over CFA Institute
CFA Institute is een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, die de norm stelt  voor professionalisering en prestaties. De organisatie maakt zich sterk voor ethisch gedrag in beleggingsmarkten en is een gerespecteerde bron van kennis in de financiële wereld. Het uiteindelijke doel: een klimaat scheppen waarin de belangen van beleggers voorop staan, markten zo goed mogelijk functioneren en bijdragen aan de welvaart en het welzijn van de samenleving. Er zijn wereldwijd meer dan 178.000 leden in meer dan 162 landen met 159 aangesloten lokale verenigingen, waaronder CFA Society VBA Netherlands. De vereniging heeft een breed aanbod aan beroepsopleidingen en mogelijkheden voor het op peil houden van kennis en kunde. Ook professionals uit de sector zonder de titel van CFA charterholder of RBA titel kunnen zich aanmelden als lid. Niet-leden kunnen zich ook via de nieuwsbrieven laten informeren over toekomstige evenementen die voor iedere professional in de sector openstaan. Ga voor meer informatie naar www.cfainstitute.org of https://www.cfasociety.org/netherlands. Volg ons op Twitter @CFAInstitute en op Facebook.com/CFAInstitute.