NEDERLANDS PENSIOENSTELSEL VERLIEST INTERNATIONALE A-STATUS

23 oktober 2017

Nederland, Amsterdam


Nederland nog wel op tweede plaats, loopt in op koploper Denemarken

Amstelveen, 23 oktober 2017 – Een nieuwe weging, met toevoeging van economische groei als indicator, heeft het Nederlands pensioenstelsel zijn internationale A-status ontnomen. Desondanks staat Nederland nog altijd op de tweede plaats van de jaarlijkse Global Pension Index van adviesbureau Mercer. Het verschil met koploper Denemarken is wel kleiner geworden: dat bedraagt nog maar 0,1 punt. Australië bekleedt wederom de 3e plaats. Lees hier meer over de Nederlandse resultaten, vergelijk ons stelsel met de andere landen en download het hele rapport.


De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de pensioenstelsels van landen over de hele wereld. Dit jaar werd gekeken naar de pensioenstelsels van 30 landen, drie meer dan vorig jaar. De Global Pension Index is gebaseerd op drie elementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Daarbij werden onderdelen geanalyseerd, zoals door de overheid gefinancierde pensioenen, zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.


Nederland nog altijd op tweede plaats
De totaalscore van Denemarken is weliswaar lager dan in 2016, maar met 78.9 punten heeft het nog net voldoende punten voor een eerste plaats. Toch zijn zowel de koploper als Nederland hun A-status dit jaar verloren. De norm hiervoor is 80 punten. Geen enkel land kreeg deze status in 2017. Marc Heemskerk, pensioendeskundige bij Mercer: ‘Aan de index is een nieuwe wegingsfactor toegevoegd, namelijk reële economische groei. Deze indicator is mede bepalend voor toekomstige indexatie. Nederland haalt hier niet de maximale score. Opname van deze indicator gaat ten laste van een indicator waar wij wel maximaal scoorden, namelijk de hoogte van het opgebouwde pensioenvermogen in Nederland.’  


Daling op alle vlakken
De toereikendheid van een pensioenstelsel beschrijft het inkomen dat het biedt na pensionering. Hoewel dit in 16 landen steeg ten opzichte van vorig jaar, is Nederland 1 van de 9 landen waar het daalde. De toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel daalde met een punt. In deze factor wordt  de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen betrokken, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate waarin ouderen deelnemen aan het arbeidsproces. Pensioenintegriteit is een maatstaf van het vertrouwen in het pensioenstelsel en de inspanningen die worden gedaan om het op een hoog niveau te houden. Dit daalde in Nederland 0,2 punt. Alles samen leidde dit ertoe dat de Nederlandse totaalscore ruim 1 punt daalde van 80,1 naar 78,8. Heemskerk: ‘De reden dat Nederland minder goed scoort dan vorig jaar is met name een andere weging van de indicatoren, het stelsel is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd.’


Hoe Nederland kan stijgen op de ranglijsten
Om volgend jaar op nummer 1 te komen, zou het Nederlands pensioenstelsel baat hebben bij de volgende ingrepen: ’De voornaamste aanbevelingen in het rapport zijn een grotere arbeidsparticipatie voor ouderen en  meer besparingen voor de oude dag. Hoewel Nederland positief afsteekt tegen de meeste andere landen op deze twee punten, gaan deze aanbevelingen ons land niet voorbij. Het nieuwe regeerakkoord biedt ons land zeker mogelijkheden om in de toekomst naar de nummer 1 positie te stijgen,’ aldus Heemskerk.


Drie nieuwe landen toegevoegd
In vergelijking met 2016 zijn er dit jaar weinig grote veranderingen in de top 10. Singapore heeft Zwitserland ingehaald en staat nu op de 6e plaats. Er zijn dit jaar drie landen toegevoegd aan de index: Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Colombia. Hierdoor kunnen pensioensystemen uit landen met verschillende economische, historische en politieke achtergronden met elkaar vergeleken worden. In de top 10 staan vooral Europese landen. Buiten Europa scoren Australië, Singapore, Canada en Chili het beste.


Op het gebied van toereikendheid doet Frankrijk het dit jaar erg goed. Dit land steeg met ruim 5 punten en bekleedt daarmee de eerste plaats. Vorig jaar was dit nog Nederland. De score van Frankrijk volgt met name uit het staatspensioen, waardoor we Frankrijk bij de andere twee onderdelen niet in de top 10 zien. Wat betreft toekomstbehendigheid behaalde Denemarken de hoogste score. Qua integriteit staat Finland net als vorig jaar op nummer 1. Nederland haalde een top 3 positie bij alle onderdelen.


De resultaten van 2017


 Het Nederlands pensioenstelsel en vertrouwen van de pensioendeelnemers
Op 30 en 31 oktober is David Knox, de auteur van de MMGPI, in Nederland om een aantal presentaties te geven. De hoofdvraag, die in deze presentatie centraal staat is ‘Hoe kan het zijn dat Nederland het een na beste pensioenstelsel in de wereld heeft, maar het deelnemersvertrouwen zoveel lager is dan in Denemarken (nr. 1) en Australië (nr. 3)?’ Deze bijeenkomst vindt plaats op in het Perscentrum Nieuwspoort van 17:00 tot 19:00 uur in Den Haag. U kunt zich hiervoor aanmelden via nl.marketing@mercer.com onder vermelding van David Knox.


Over de Global Pension Index
De Global Pension Index is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de kwaliteit van pensioenstelsels over de hele wereld. Daarbij wordt het gehele stelsel onder de loep genomen, dus individueel pensioen, AOW en aanvullend pensioen. De index is gebaseerd op meer dan 40 indicatoren die een ideaal pensioensysteem beschrijven. Deze indicatoren zijn verdeeld in drie groepen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit, met de weging 40%, 35% en 25%. Het volledige onderzoeksrapport is hier terug te vinden.


 


Over Mercer
Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth en Career. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer heeft meer dan 22.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 44 landen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (MMC), waar ook Marsh en Oliver Wyman deel van uit maken. Kijk voor meer informatie op www.mercer.nl. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.