NEDERLAND BEHOUDT 2E PLAATS WERELDRANGLIJST PENSIOENEN

24 oktober 2016

Nederland, Amsterdam


Nederland loopt in op nummer 1: Denemarken


Amstelveen, 24 oktober 2016 - Nederland staat net als vorig jaar op plaats 2 op de wereldranglijst van pensioenen, maar loopt in op de nummer 1: Denemarken. Australië blijft op de 3e plaats. Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Pension Index van Mercer, adviesbureau op het gebied van Health, Wealth, Career. Lees hier meer over de Nederlandse resultaten en download hier het hele rapport.  


De Global Pension Index vergelijkt de pensioenstelsels van 27 landen wereldwijd en dekt hiermee bijna 60% van de wereldbevolking. Er wordt gekeken naar zowel door de overheid gefinancierde als zelf geregelde pensioenen, maar ook naar persoonlijke bezittingen en spaargeld buiten het pensioenstelsel. Dit jaar zijn Argentinië en Maleisië voor het eerst opgenomen in de index.


Nederland scoort hoogst op toekomstbestendigheid


De index is gebaseerd op drie elementen: toekomstbestendigheid, integriteit en toereikendheid. Hoewel de toekomstbestendigheid van het Nederlandse stelsel iets is toegenomen, is de mate waarin onze pensioenen een leefbaar minimuminkomen kunnen garanderen (toereikendheid) iets gedaald. Toch siert Nederland met 78.2 (op een schaal van 1 tot 100) wat betreft toereikendheid wel de eerste plaats. Ook op het gebied van bestuur, deelnemersbescherming en de regulering van particuliere pensioenaanbieders (integriteit) is de score lager uitgevallen dan in 2015. De totale score van Nederland ten opzichte van 2015 is licht gedaald van 80.5 naar 80.1.


Nederland loopt in op Denen


De totaalscore van Denemarken is gedaald van 81.7 vorig jaar naar 80.5 in 2016. Nederland en Denemarken zijn de enige landen met een A-grade: een eerste klas en krachtig pensioenstelsel dat goede prestaties levert, duurzaam en betrouwbaar is. Wel reikt de Global Pension Index punten aan waarop het Nederlandse pensioenstelsel verbeterd kan worden, zoals het stimuleren van arbeidsparticipatie van ouderen. Tim Burggraaf, pensioendeskundige bij Mercer: ‘Nederland komt ontzettend dichtbij de eerste plaats op de wereldranglijst. Als de lijn vanaf 2015 wordt doorgezet, is er een grote kans dat Nederland in 2017 weer bovenaan staat. Het verschil is inmiddels teruggelopen tot slechts 0,4 punten: een fotofinish. Hoe daar te komen, is door een van de aanbevelingen die er al jaren in staan op te volgen, zoals bijvoorbeeld de stroppenpot voor mismanagement of het verder oprekken van een verplicht basispensioen.’


Grote veranderingen wereldwijd ten opzichte van 2015


In tegenstelling tot 2015 zijn er dit jaar veel veranderingen in de top 10. Zo is Finland bijvoorbeeld twee plaatsen gestegen naar de vierde plaats. Samen met Zwitserland is dit het enige Europese land met een B-grade. Daarnaast steeg Singapore van plaats 10 naar 7 en duwt daarmee zowel Canada als Chili een plek naar beneden. Buiten Europa scoren Australië, Singapore, Canada en Chili het beste.


Pensioenstelsel houdbaar houden ondanks vergrijzing


Door de langere levensverwachtingen en lagere vruchtbaarheid krijgen landen in toenemende mate te maken met een vergrijzende bevolking. Het effect hiervan wordt door regeringen nog altijd onderschat. De Global Pension Index geeft drie punten waarmee landen de gevolgen van de vergrijzende bevolking kunnen verminderen en het pensioenstelsel houdbaar kunnen houden. Het verhogen van:


  • De arbeidsparticipatie op hogere leeftijd
  • De pensioengerechtigde leeftijd.
  • Het niveau van het voor de toekomst gereserveerde pensioenfondsvermogen.

De resultaten van 2016


Over de Pension Index


De Global Pension Index is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de kwaliteit van pensioenstelsels over de hele wereld. Daarbij wordt het gehele stelsel onder de loep genomen, dus individueel pensioen, AOW en aanvullend pensioen. De index is gebaseerd op meer dan 50 indicatoren die een ideaal pensioensysteem beschrijven. Deze indicatoren zijn verdeeld in drie groepen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. De toereikendheid van het pensioenstelsel beschrijft het inkomen dat het biedt na pensionering. Dit weegt het zwaarst. De toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel beschrijft de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate waarin ouderen deelnemen aan het arbeidsproces. De integriteit is een maatstaf van het vertrouwen in het pensioenstelsel en de inspanningen die worden gedaan om het op een hoog niveau te houden. Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden via http://www.mercer.com/globalpensionindex.