GLOBAL PENSION INDEX 2018: NEDERLAND BESTE PENSIOENSTELSEL TER WERELD

22 10 2018

Amstelveen, Nederland


Global Pension Index 2018: Nederland beste pensioenstelsel ter wereld


Na zeven jaar eindelijk weer op nummer 1


Amstelveen, 22 oktober 2018 – Het Nederlandse pensioenstelsel stoot Denemarken van de troon en staat sinds 7 jaar weer op nummer 1. Dat blijkt uit de Global Pension Index die elk jaar door adviesbureau Mercer wordt uitgebracht. Met de nummer 1 notering heeft Nederland de internationale A-status weer terug. Denemarken staat op de tweede plaats; Finland staat met een derde positie voor het eerst in de top drie.


In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Nederland passeert Denemarken met 0.1 punt verschil. Beide landen mogen hun pensioenstelsels dit jaar de A-status geven. Ter vergelijking, vorig jaar bereikte geen enkel land de 80-puntengrens voor het verkrijgen daarvan. ‘Het is natuurlijk fantastisch dat het Nederlandse pensioenstelsel na zeven jaar weer op nummer 1 staat in de index. Het stelsel ligt onder de loep en is nog lang niet perfect, maar het rapport geeft ons een externe blik over hoe wij onze zegeningen kunnen tellen,’ aldus Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland.


Nederland scoort hoog op alle onderdelen


Nederland staat in zowel toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit in de wereldwijze top 3 en heeft hiermee een compleet stelsel. In de index zijn niet alleen de eerste pijler (AOW) en tweede pijler (arbeidspensioen) maatgevend. Ook onderdelen die door externe partijen, zoals de OESO, worden vastgesteld hebben invloed. Zo steeg de economische groei (met betere pensioenvooruitzichten) als ook de arbeidsparticipatie van ouderen, beide sneller dan in Denemarken. De vervangingsratio (pensioen t.o.v. salaris) steeg eveneens tot circa 100%. Beide pensioenpijlers wijzigde nauwelijks, waarbij de inmiddels tot 66 jaar gestegen AOW-leeftijd wel punten opleverde wat betreft de (financiële)houdbaarheid. De verbetering van deze externe factoren zorgde ervoor dat Nederland de eerste positie terugwon.


‘De intern bekritiseerde tweede pijler wordt geroemd in het rapport. Zonder een succesvolle particuliere pensioensector wordt de overheid de enige aanbieder van pensioenen, wat niet wenselijk is voor een duurzaam pensioenstelsel. De particuliere sector vormt dus een cruciaal onderdeel van een goed bestuurd en betrouwbaar pensioenstelsel, dat op lange termijn het vertrouwen kan winnen van de samenleving’, zegt David Knox, Senior Partner bij Mercer Australië en auteur van de Melbourne Global Pension Index.


Hoe Nederland A-status kan behouden


Dit jaar scoort Nederland 80.3 punten in de Global Pension Index. In 2017 waren dit er nog 78.8. De totaalscore van het Nederlandse systeem zou volgens het rapport van Mercer nog kunnen stijgen door het verminderen van de schuld en de toename van gespaard vermogen per huishouden. Daarnaast kan Nederland de duurzaamheid van haar pensioenstelsel verbeteren door de arbeidsdeelname op hogere leeftijd te stimuleren, in lijn met de stijgende levensverwachting.


Nieuwkomers in de ranglijst


Dit jaar zijn er wederom nieuwe landen aan de Global Pension Index toegevoegd: Hong Kong SAR, Peru, Saudi-Arabië en Spanje voegen zich bij de inmiddels 34 landen tellende index. Hoewel het verschil tussen Nederland (1) en Denemarken (2) maar 0.1 punt is (respectievelijk 80.3 en 80.2), is de afstand tot Finland (3) groter. Dat behaalde dit jaar 74.5 punten en loopt daarmee een A-status mis. Australië stond de afgelopen twee jaar op de derde plaats, maar is naar de vierde plaats gezakt vanwege strengere activatietest en de opname van het niveau van schuldenlast van de huishoudens als onderdeel van de toereikendheidsindex. Ondanks zijn daling blijft Australië het hoogst scorende niet-Europese land op de lijst. Voornamelijk Noord-Europese landen blijken leidend in het ontwikkelen van pensioenstelsels van wereldklasse.


Resultaten 2018Beste stelsel maar toch hebben Nederlanders geen vertrouwen
‘De hoge score in de index bevestigt dat Nederland beschikt over een eersteklas en robuust inkomstensysteem voor gepensioneerden. Voor deze mensen zijn voldoende voordelen beschikbaar, daarbij scoort ons systeem ook hoog op toekomstbestendigheid en integriteit. Dat is alles wat een A-klasse pensioenstelsel nodig heeft’, aldus David Knox. Ondanks het feit dat Nederland het best beoordeeld is op haar pensioenstelsel, is er nog veel te winnen als het gaat om het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het stelstel. Gerard Riemen, Directeur Pensioenfederatie: ‘Wie ons pensioenstelsel vergelijkt met dat van andere landen ziet dat het een goed pensioenresultaat oplevert en tegenslagen relatief goed kan opvangen. Bij veel Nederlanders is het vertrouwen nog laag, omdat zij afgaan op wat ze zelf merken: vaak geen of weinig indexatie en sommigen lopen het risico op pensioenverlaging. We hebben nog steeds goede pensioenen, maar tegelijk hebben we in het verleden niet genoeg duidelijk gemaakt dat de hoogte van pensioen per definitie onzeker is, omdat het meebeweegt met de economie.’


Over de Global Pension Index


De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de kwaliteit van pensioenstelsels van landen wereldwijd. De Global Pension Index is gebaseerd op drie basiselementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Daarnaast worden meer dan 40 factoren geanalyseerd die bij zouden dragen aan een ideaal pensioenstelsel, ondergebracht onder de drie basiselementen. In het onderzoek worden volledige pensioenstelsels onder de loep genomen, waaronder door de overheid gefinancierde en zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.


Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek, vergelijk de verschillende stelsels met elkaar en download het hele rapport.


Over Mercer


Mercer biedt advies en technische oplossingen om organisaties te helpen aan de behoefte van organisaties op het gebied van Health, Wealth en Career te voldoen nu de workforce aan verandert. Mercer heeft meer dan 23.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 44 landen. De organisatie exploiteert in 130 landen. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (MMC), waar ook Marsh en Oliver Wyman deel van uit maken. Kijk voor meer informatie op www.mercer.nl en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.


 


 


CONTACT INFORMATION