PERSBERICHT: EÉN OP DE DRIE MKB-BEDRIJVEN HEEFT GEEN KENNIS VAN PENSIOENAKKOORD

31 oktober 2019

Amstelveen, Nederland


Een op de drie werkgevers in het MKB (tot 49 werknemers) zegt geen kennis te hebben van de inhoud van het Pensioenakkoord. Werkgevers met meer dan 50 werknemers zijn beduidend beter op de hoogte; 92% zegt te weten van het akkoord. Maar ook daar is nog veel te winnen. Slechts 18% van alle werkgevers zegt daadwerkelijk alle details uit het akkoord te kennen én te kunnen uitleggen. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer naar de impact van het Pensioenakkoord voor werkgevers. Het onderzoek is uitgezet onder 200 werkgevers in Nederland.


Naar alle waarschijnlijkheid treedt het Pensioenakkoord vanaf 1 januari 2022 in werking. ‘Dat lijkt nog ver weg, maar werkgevers doen er goed aan om nu alvast op het nieuwe akkoord voor te bereiden,’ zegt Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland: ‘Zowel jonge als oudere werknemers verwachten straks een compensatie voor de aanpassingen in het pensioen en kijken dan als eerste naar de werkgever. Het is daarom belangrijk om nu alvast te kijken of en op welke manier er eventueel sprake is van compensatie. En welke financiële impact dit heeft op de bedrijfsvoering. Dan weet iedereen waar hij aan toe is, en krijg je niet te maken met onaangename verrassingen.’


40% werkgevers bereid oudere werknemers te compenseren
Een van de meest ingrijpende veranderingen in het Pensioenakkoord is de pensioenpremie. Op dit moment wordt er vaak nog gewerkt met staffels; hoe ouder de werknemer, hoe meer premie hij of zij ontvangt. In het nieuwe akkoord wordt de premie-inleg voor alle leeftijden gelijk getrokken. Ouderen kunnen daardoor minder premie inleggen, met een mogelijk tekort als gevolg. Heemskerk: ‘De grote vraag is wie dit verschil financieel gaat compenseren. 46% van de werkgevers vindt een gelijke premie-inleg passen bij de toekomstplannen van de organisatie. 40% is dan ook van plan om oudere werknemers te compenseren, nu en in de toekomst.’ Oudere werknemers zijn het beste uit bij grotere organisaties (250+). Zij zijn bereid om werknemers voor een langere periode financieel te compenseren. Een kwart zelfs langer dan vijf jaar, tegenover 0% van de kleinere werkgevers.


Langer doorwerken stuit op problemen
Het Pensioenakkoord is voortgekomen uit de noodzaak om het stelsel toekomstbestendig te maken. Omdat we steeds ouder worden, zullen ook de pensioenkosten stijgen. Een van de maatregelen om deze te drukken, is langer doorwerken. Ruim een op de drie (38%) werkgevers verwacht echter dat dit problemen oplevert binnen de organisatie. Het meest voorkomende argument is dat de gezondheid van medewerkers op het spel komt te staan, wanneer ze langer doorwerken. Meer dan een kwart (27%) van de werkgevers voorziet helemaal geen problemen bij het langer moeten doorwerken, maar zeggen wel hun werknemers hierin te faciliteren. Bijvoorbeeld door opleidingen aan te bieden of aanpassingen te doen in het werk.


Geen weerstand verwacht
Van de werkgevers denkt 15% dat medewerkers in opstand komen als het gaat om de aanpassingen van het pensioen. Het overgrote merendeel verwacht geen weerstand of in ieder geval niet meer dan normaal. Als het gaat over de pensioenregeling voor nieuwe medewerkers zijn werknemers verdeeld. 48% geeft aan zo snel mogelijk een nieuwe regeling in te voeren voor nieuwe krachten. De overige 52% heeft minder haast. Zij geven aan met de hele organisatie in één keer over te stappen.


Kees Swinkels Wealth Corporate Leader bij Mercer Nederland: ‘Het Pensioenakkoord was twaalf jaar lang onderwerp van discussie. Nu er een klap op is gegeven, is het belangrijk dat werkgevers zich voorbereiden op de implementatie en uitvoering. Voor alle werkgevers, en vooral degenen die de niet branche-gebonden zijn, is het Pensioenakkoord een mooie kans om het arbeidsvoorwaardenpakket open te breken. Werkgevers betalen namelijk veel geld voor pensioen, terwijl deze arbeidsvoorwaarde door veel medewerkers ondergewaardeerd wordt. Ondanks dat Nederland volgens Mercer’s Global Pension Index 2019 het beste pensioenstelsel ter wereld heeft. Wanneer werkgevers in gesprek gaan met hun werknemers en achterhalen aan welke arbeidsvoorwaarden zij écht behoefte hebben, kan dit leiden tot een slimmere inzet van personeelskosten.’


Over het onderzoek
Het onderzoek naar de impact van het Pensioenakkoord voor werkgevers in Nederland is uitgezet onder 200 werkgevers (functionarissen met beslissingsbevoegdheid over HR-zaken). De vragenlijst is representatief uitgestuurd op basis van bedrijfsgrootte. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden in augustus/september 2019 onder Novio Research panelleden.


Over Mercer
Mercer levert advies en technologiegedreven oplossingen die organisaties helpen om te voldoen aan de Health-, Wealth- en Career-behoeften van een veranderende beroepsbevolking. Mercer’s meer dan 25.000 medewerkers zijn gevestigd in 44 landen en het bedrijf is actief in meer dan 130 landen. Mercer is onderdeel van Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), 's werelds grootste professionele dienstverlener op het gebied van risico's, strategie en mensen met 76.000 collega's en een jaarlijkse omzet van bijna 17 miljard dollar. Via haar marktleidende activiteiten, waaronder Marsh, Guy Carpenter en Oliver Wyman, helpt Marsh & McLennan haar klanten om wegwijs te worden in een steeds dynamischer en complexer wordende omgeving. Ga naar www.mercer.com voor meer informatie en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.


CONTACT INFORMATION