Nederland | Marc Heemskerk Actuaris van het Jaar 2016

Nederland | Marc Heemskerk Actuaris van het Jaar 2016

Eén op de vijf werknemers weet niet wie verantwoordelijk is voor hun pensioen

  • 20 oktober 2016
  • Nederland, Amsterdam

Jongeren: bij vrije keuze liever beleggen, investeren of hypotheek aflossen dan pensioen opbouwen

Bekijk hier het volledige Onderzoeksrapport Vertrouwen pensioenfondsdeelnemers 2016

Amstelveen, 20 oktober 2016 – Eén op de vijf Nederlanders weet niet wie er verantwoordelijk is voor hun pensioen. Ook weet een derde niet bij welk pensioenfonds of bij welke organisatie hun pensioen is ondergebracht. Daarnaast weet 59 procent van de Nederlanders niet wat de verantwoordelijke voor hun pensioen precies doet. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van Mercer naar het vertrouwen van pensioenfondsdeelnemers, uitgevoerd onder ruim 800 Nederlanders.

In het onderzoek werd de respondenten onder andere naar hun kennis over pensioenfondsen gevraagd. Bartjan Willenborg van Mercer: ‘Vorig jaar wist 23 procent niet wie verantwoordelijk was voor hun pensioen, nu is dat 21 procent; amper verbetering dus. Communicatie rondom pensioenen blijft dan ook belangrijk voor de uitvoerders en, gezien de onderzoeksresultaten, een complexe uitdaging. Uit rondgang onder pensioenfondsen blijkt dat een deel (42 procent) de communicatie richting deelnemers te hebben verbeterd het afgelopen jaar. Maar ondanks de inspanningen blijft het gat nog tussen fonds en deelnemer nog te groot. Belangrijk voor de pensioenfondsen is om deelnemers actief te betrekken bij het pensioen; maak het concreet. Nu is het pensioen voor veel Nederlanders nog iets abstracts.’

Vertrouwen in pensioenfondsen bij kwart van Nederlanders gedaald

Ook werd de deelnemers gevraagd hoe groot hun vertrouwen is in de pensioenfondsen. Bij meer dan een kwart van de Nederlanders is het vertrouwen in hun pensioenfonds het afgelopen jaar gedaald. Bij slechts 7 procent van de Nederlanders is het vertrouwen toegenomen. Willenborg: ’Bijna dagelijks lees je in de media negatieve berichten over de financiële positie van pensioenfondsen en het verlagen van pensioenuitkeringen. Nederlanders lezen dus vooral wat er niet goed gaat, maar horen zelden wat er wel goed gaat. Hierdoor krijgen ze een steeds negatiever beeld van de fondsen en daalt het vertrouwen.’ Deelnemers geven aan dat hun vertrouwen zal toenemen wanneer ze beter inzicht hebben in hun persoonlijke situatie. ‘Maak het ze makkelijk door ze met één druk op een knop te laten zien hoeveel er in hun pensioenpot zit’, aldus Willenborg.

Hoe zouden pensioenfondsdeelnemers zelf hun pensioen beheren?

Om te achterhalen wat hun meest ideale situatie zou zijn, is de deelnemers gevraagd hoe ze hun pensioen zelf zouden inrichten. Hierin zijn er aanzienlijke verschillen tussen ouderen en jongeren. Zo zou het merendeel van de 15- tot 30-jarigen geen pensioen meer opbouwen maar een bankspaarrekening openen, gaan beleggen, investeren in projecten of versneld hun hypotheek aflossen. Ook zouden zij zich meer gaan verdiepen in het pensioen dan zij nu doen. Ouderen geven juist de voorkeur aan het zelf zoeken naar een pensioenoplossing of laten hun pensioen beheren bij een pensioenfonds, PPI, verzekeraar of bank. Zij kiezen liever voor een standaardoplossing tegen de laagste kosten.

 

CONTACTINFORMATIE