DEELNEMERS PENSIOENFONDSEN WILLEN MEER REGIE OVER PENSIOEN

26 oktober 2015

Nederland, Amsterdam


Vertrouwen in pensioenfondsen krijgt krappe voldoende: 5,7
Kijk voor meer informatie hier.


Amstelveen, 26 oktober 2015 – Deelnemers hebben weinig vertrouwen in hun pensioenfondsen. Op een schaal van 1 tot 10 geven deelnemers hun vertrouwen in pensioenfondsen een krappe voldoende: een 5,7. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer. Ook heeft één op de drie deelnemers geen idee waar hun pensioen is ondergebracht.


Deelnemers geven de pensioenfondsen gemiddeld een 5,7 als het gaat om vertrouwen. 41% geeft een onvoldoende. Coen Verdegaal, partner bij Mercer: ‘We hebben ook onderzocht wat pensioenfondsen kunnen doen om het vertrouwen van deelnemers te vergroten. Hieruit blijkt dat deelnemers vooral zelf meer regie willen voeren en meekijken met hun pensioenfonds.’


Deelnemers willen meer zeggenschap
Op vier deelgebieden is de respondenten gevraagd wat pensioenfondsen kunnen verbeteren om het vertrouwen te vergroten: bestuur, communicatie, service en beleggingen. Op het gebied van bestuur vinden deelnemers dat fondsen zich duidelijker moeten afkeren tegen bonussen in de pensioensector, er meer aandacht moet zijn voor het belang van deelnemers en meer inzicht in de bedrijfsvoering moet worden gegeven. In de communicatie vinden respondenten het vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt over welk inkomen ze exact gaan krijgen en wanneer. Daarnaast willen deelnemers betere communicatie over actuele gebeurtenissen en welke consequenties die hebben hun voor pensioen. Als het gaat om service willen deelnemers meer zeggenschap en flexibiliteit over wat ze met de uitkering kunnen doen en hoeveel geld wordt ingelegd.


Fondsen moeten meer maatschappelijk verantwoord en minder risicovol beleggen
Op de vraag wat pensioenfondsen op beleggingsvlak kunnen verbeteren, antwoorden deelnemers dat er minder risicovol en meer maatschappelijk verantwoord moet worden belegd. Ook wordt aangegeven dat er meer in Nederlandse bedrijven en projecten moet worden belegd. ‘Pensioenfondsen kunnen deze uitkomsten opnemen in hun beleggingsbeleid en zodoende tegemoet komen aan de vraag van hun deelnemers’, aldus Verdegaal.


Deelnemers slecht op de hoogte van eigen pensioenregeling
Mercer vroeg deelnemers ook hoe goed zij op de hoogte zijn van hun eigen pensioenregeling. Op de vraag of zij weten bij welk pensioenfonds of organisatie hun pensioen is ondergebracht, antwoordt 31% ontkennend. Op de open vraag ‘wie is verantwoordelijk voor mijn pensioen?’ geeft 23% aan dit niet te weten. In de leeftijdscategorie 15-30 jaar is dit 39%. Als vervolgens gevraagd wordt wat die verantwoordelijke eigenlijk doet voor het pensioen van de deelnemer, geeft 65% aan dit niet te weten. In de leeftijdscategorie 15-30 jaar is dit 90%. Tim Burggraaf, pensioendeskundige bij Mercer: ‘Deelnemers hebben dus niet alleen weinig vertrouwen in hun pensioenfonds maar ook weinig algemene kennis over hun pensioen. Toch willen zij wel meer zeggenschap en regie. Hier ligt dus een concrete uitdaging en kans voor pensioenfondsen om op in te spelen. Faciliteer deelnemers bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op hun pensioen.’ 


Jongeren vinden zichzelf verantwoordelijk voor pensioen
Van de groep die wel denkt te weten wie verantwoordelijk is voor hun pensioen vinden jongeren dat vooral zijzelf verantwoordelijk zijn, ouderen wijzen naar hun pensioenfonds (zie tabel). Van zowel de jongere als oudere respondenten kan ruim een op de drie benoemen wat de verantwoordelijke voor hun pensioen precies doet.


Wie is verantwoordelijk voor mijn pensioen? (meerdere antwoorden mogelijk)

 


15-30 jaar


46-65 jaar


Mijn pensioenfonds          


59,7 %


70,5 %


Ikzelf


68,8 %


51 %


Mijn werkgever


67,5 %


49 %


Mijn verzekeraar


10,4 %


11,6 %


Overheid


27,3 %


27,5 %


Vakbonden


14,3 %


7,7 %


Overig


1,3


1,4


     


Over het onderzoek
Mercer Nederland heeft onderzoek uitgevoerd onder bijna 800 deelnemers van pensioenfondsen, evenwichtig verdeeld onder leeftijd, geslacht, opleiding en arbeidssituatie. De insteek van het onderzoek was om inzicht te geven in de wensen en behoeften van de deelnemers van pensioenfondsen, en welke verbeterpunten zij graag terugzien in het pensioenbeleid van werkgevers en pensioenfondsen.


Over Mercer
Mercer is een mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth, Career. Bij Mercer bevorderen we de gezondheid, welvaart en carrières van meer dan 110 miljoen mensen. Dit doen wij door werkgevers te faciliteren bij het nemen van weloverwogen keuzes. De 20.000 Mercer consultants, verspreid over meer dan 170 kantoren in 43 landen, bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Zo helpen wij onze relaties een goede werkgever te zijn en zorgen wij vandaag nog voor de dag van morgen. Mercer is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, Inc (NYSE: MMC). MMC heeft wereldwijd 57.000 medewerkers en een omzet van ruim $ 13 miljard. Voor meer informatie, bezoek http://www.mercer.nl. Volg Mercer op Twitter @mercernederland.