In de wirwar van wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid is het niet altijd duidelijk welke werkgevers-gerelateerde voordelen zoals subsidies, loonkostenvoordelen en kortingen u kunt aanvragen. Daarnaast kunnen vaak de loonheffingen en loonkosten worden verlaagd door het opsporen van fouten in de administratie en onterecht toegerekende uitkeringen door het UWV, waar u wel voor wordt aangeslagen.

 

Mercer en HCS helpen u grip te houden op uw loonkosten met HCS Benefits. Zo verzekert u zich van doorlopende controle op de ingevoerde loonheffingen en premies in de salarisadministratie en op de beslissingen en betalingen door het UWV. U weet zeker dat u optimaal gebruik maakt van alle werkgevers-gerelateerde subsidies, fiscale kortingen en stimuleringsregelingen.

 

Wij kunnen u helpen bij:

 

1.  Controle Whk-beschikking 

Bent u al bezig met uw Whk-beschikking 2023? Het kan namelijk goed zijn dat die te hoog uitvalt. Bij Mercer ontzorgen we u graag. Bijvoorbeeld door voor u uit te zoeken of uw Whk-beschikking wel klopt. Dit kan u veel geld schelen. Het komt namelijk regelmatig voor dat de Belastingdienst fouten maakt in de berekening. En is dat zo? Dan betaalt u onterecht te veel Whk-premie. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van uw organisatie. Dit foutje kan flink in de papieren lopen: bij een loonsom van €7 miljoen kan dat bedrag oplopen tot €55.300 over 2022. Maakt u geen bezwaar tegen de beschikking? Dan wordt deze premie 10 jaar lang foutief aan u doorberekend en valt het onterecht betaalde bedrag nog veel hoger uit.

Zo’n controle is moeilijk en kan veel tijd in beslag nemen. Maar het is de moeite waard. In gemiddeld 1 op de 6 dossiers is namelijk sprake van een foutief premiepercentage. En we helpen u graag bij het maken van bezwaar. Dat loont vaak; in 2021 is 95% van de bezwaarzaken succesvol afgerond. Is uw Whk-beschikking correct? Dan hoeft u ons niets te betalen, want we helpen u op basis van ‘no cure, no pay’.

Dit jaar is de kans dat u te veel gaat betalen groter dan in voorgaande jaren. Dat zit zo. Eind november ontving u van de Belastingdienst de Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, kortweg: de Whk-beschikking. Daarin staat welk premiepercentage voor uw organisatie van toepassing is voor de Ziektewet en de WGA. Het premiepercentage klopt mogelijk niet en dat heeft alles te maken met een recente uitspraak van de Hoge Raad.
De Hoge Raad oordeelde in oktober 2022 dat bepaalde Ziektewetuitkeringen onder de zogeheten no-riskpolis vallen. De Belastingdienst rekende deze in eerste instantie niet onder de no-riskpolis en berekende ze – onterecht, zo blijkt – door aan de werkgevers als uitkeringslast. De uitspraak van de Hoge Raad kwam te laat om nog mee te nemen in de Whk-beschikking 2023. Bepaalde uitkeringen aan uw werknemers vallen mogelijk onder de no-riskpolis, maar zijn niet zo aangemerkt door de Belastingdienst. In dat geval zijn deze uitkeringen aan u toegerekend als uitkeringslast. Het gevolg is dan dat uw premiepercentage te hoog uitvalt en dat u te veel geld afdraagt.

Blijkt uit de controle van 1 van onze specialisten dat voor uw organisatie een te hoog gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023 is vastgesteld? Dan helpen we u graag bij het opstellen van het bezwaar. De tijd daarvoor is beperkt. Het bezwaarschrift moet u namelijk binnen 6 weken – geteld vanaf de dagtekening van de Whk-beschikking – indienen bij de Belastingdienst.

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de controle Whk-beschikking? Klik hier en vul het contactformulier in, binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op. 

 

Klik hier voor meer informatie over de Whk-beschikking en publiek verzekeren in het nieuwe jaar.

2.  Loonkostenvoordelen

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het vervangt de premiekorting en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

(bron UWV)

 

Online tool signaleert Loonkostenvoordelen en No Risk polis

Mercer in samenwerking met HCS helpt u snel en volledig Loonkostenvoordelen te signaleren zonder dat het een stapel administratie oplevert.

Nieuwe medewerkers ontvangen een uitnodiging voor een online vragenlijst, er is een wettelijk verplichting om eerlijke informatie te geven (na twee maanden). Korte, duidelijke vragen met een eenvoudige opzet, dus te begrijpen voor alle medewerkers. Na hun reactie ziet u in één oogopslag op welke regelingen, voordelen en subsidies uit de sociale en fiscale wetgeving u recht heeft.

3.  No-risk polis administratie

Heeft u als werkgever mensen in dienst met een arbeidsbeperking, dan kunt u als zij ziek zijn gebruik maken van de no-riskpolis. Deze compenseert bij verzuim hun loondoorbetaling.


Uit onderzoek van het UWV blijkt dat er door werkgevers slecht gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Zonde, want zo blijven bij veel werkgevers voordelen onbenut en loopt u onnodig risico bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. 

 

Mercer en HCS zorgen ervoor dat u alle werknemers in beeld hebt waarvoor een no-risk polis geldt. Daarnaast controleren wij voor u of alle gelden van het UWV worden ontvangen.

Heeft u interesse in de gehele of een onderdeel van de loonkostenscan of wilt u meer informatie?

Vul dan onderstaand formulier in. Binnen twee dagen nemen wij contact met u op.

*Verplicht veld