In de wirwar van wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid is het niet altijd duidelijk welke werkgevers-gerelateerde voordelen zoals subsidies, loonkostenvoordelen en kortingen u kunt aanvragen. Daarnaast kunnen vaak de loonheffingen en loonkosten worden verlaagd door het opsporen van fouten in de administratie en onterecht toegerekende uitkeringen door het UWV, waar u wel voor wordt aangeslagen.

 

Mercer en HCS helpen u grip te houden op uw loonkosten met HCS Benefits. Zo verzekert u zich van doorlopende controle op de ingevoerde loonheffingen en premies in de salarisadministratie en op de beslissingen en betalingen door het UWV. U weet zeker dat u optimaal gebruik maakt van alle werkgevers-gerelateerde subsidies, fiscale kortingen en stimuleringsregelingen.

 

HCS Benefits bestaat uit de volgende diensten:

 

1.  Loonkostenvoordelen

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die is ingegaan op 1 januari 2018. Het vervangt de premiekorting en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

(bron UWV)

 

Online tool signaleert Loonkostenvoordelen en No Risk polis

Mercer in samenwerking met HCS helpt u snel en volledig Loonkostenvoordelen te signaleren zonder dat het een stapel administratie oplevert.

Nieuwe medewerkers ontvangen een uitnodiging voor een online vragenlijst, er is een wettelijk verplichting om eerlijke informatie te geven (na twee maanden). Korte, duidelijke vragen met een eenvoudige opzet, dus te begrijpen voor alle medewerkers. Na hun reactie ziet u in één oogopslag op welke regelingen, voordelen en subsidies uit de sociale en fiscale wetgeving u recht heeft.

 

 

2.  No-risk polis administratie

Heeft u als werkgever mensen in dienst met een arbeidsbeperking, dan kunt u als zij ziek zijn gebruik maken van de no-riskpolis. Deze compenseert bij verzuim hun loondoorbetaling.


Uit onderzoek van het UWV blijkt dat er door werkgevers slecht gebruik gemaakt van de no-riskpolis. Zonde, want zo blijven bij veel werkgevers voordelen onbenut en loopt u onnodig risico bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. 

 

Mercer en HCS zorgen ervoor dat u alle werknemers in beeld hebt waarvoor een no-risk polis geldt. Daarnaast controleren wij voor u of alle gelden van het UWV worden ontvangen.

 

 

3.  Controle Whk-beschikking 

Eind november 2020 ontving u van de Belastingdienst de Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk-beschikking). Hierin staat welk premiepercentage voor u in 2021 van toepassing is voor de Ziektewet en de WGA. Er bestaat een reële kans dat er fouten gemaakt zijn in de berekening door de Belastingdienst, waardoor te veel premie af zou worden gedragen in 2021. Laat uw Whk-beschikking daarom door een specialist controleren!

 

Bespaar nu kosten voor 2021

Het controleren van uw Whk-beschikking kan ingewikkeld zijn en veel tijd in beslag nemen. Mercer helpt u, samen met HCS, bij de controle van uw Whk-beschikking. De controle op uw Whk-premie gebeurt op basis van een ‘no cure no pay' overeenkomst. Dit kost u weinig tijd, geeft u de garantie dat u de juiste premie afdraagt  in 2021 en u betaalt alleen voor de controle indien er concrete resultaten geboekt worden.

 

Klik hier voor meer informatie over de Whk-beschikking en publiek verzekeren in 2021.

LET OP: U kunt deze dienst ook los afnemen, zonder gebruik te maken van HCS Benefits

 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de controle Whk-beschikking? Klik hier en vul het contactformulier in, binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op. 

Heeft u interesse in de gehele of een onderdeel van de loonkostenscan of wilt u meer informatie?

Vul dan onderstaand formulier in. Binnen twee dagen nemen wij contact met u op.

*Verplicht veld