Future of Work | Talent Strategy | Global Environment | Mobilize Workforce | Mercer

Mercers Pensioenfondsenseminar 2018: Het Pensioen van de Toekomst

22 november 2018  Netherlands, Rotterdam

 • EVENT
  • Tijdens Mercers 12e pensioenfondsenseminar 'Het pensioen van de toekomst' gaan wij graag weer met u in gesprek over de belangrijke thema’s voor u als pensioenfondsbestuurder.


   Agenda
   13.30 - 14.00 uur: Ontvangst

   14.00 - 14.15 uur: Welkom
   David Sanderse, CEO Mercer Nederland

   14.15 - 15.15 uur: Pensioen 2020, the story continues! 
   Door Marc Heemskerk, Pensioen expert Mercer Nederland. 
   Waar staan we? Wat kunnen we doen om ons stelsel nog beter te maken? 


   15.15 - 15.30 uur: Korte pauze

   15.30 - 16.15: Is inflatie-hedging een optie
   De kerninflatie in de EU is nog op een laag niveau, maar dat betekent niet dat een hoge inflatie tot in lengte van dagen achterwege blijft. Pensioenfondsen zouden juist nu inflatiescenario’s serieus moeten meenemen bij het vaststellen van strategisch beleid en bij de beleggingsbeslissingen. Hoe doet u dat? En met welke categorieën kunt u inflatierisico afdekken? 

   16.15 - 17.00 uur: Paneldiscussie IORP II
   Geleid door Jolanda Vink, Expert Risicomanagement Mercer Nederland.
   Nog een paar maanden en dan moeten pensioenfondsen voldoen aan de IORP II wet- en regelgeving.  In IORP II worden onder andere de invulling van een drietal sleutelfuncties, de vereiste van integraal risicomanagement en de uitvoering van een verplichte eigenrisicobeoordeling beschreven. Wat is de invloed van de aanvullende regelgeving voor de governance voor uw pensioenfonds? Hoe gaat u de drie sleutelfuncties invullen? Hoe beïnvloedt het uw integraal risicomanagement? Waar loopt u tegenaan bij de implementatie? Wij zijn benieuwd hoe uw pensioenfonds vaart met de implementatie en willen u vragen onze korte enquête te in te vullen. Dit kost naar verwachting 10 tot 15 minuten van uw tijd. De resultaten hiervan zullen wij, uiteraard anoniem, presenteren tijdens het seminar.

   Klik hier om naar de enquête te gaan.

   Reserveer een plek door rechtsboven op ‘registreer nu’ te klikken.