De Invloed Van Doorbeleggen Op Langer Doorwerken

14 September - 31 December 2017  Netherlands, Hilversum

|

 • Programma

  Bekijk hier ons webinar terug

   

  De invloed van doorbeleggen op langer doorwerken

  Om ons pensioenstelsel betaalbaar te houden moet er langer worden doorgewerkt.  De AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd stijgen en daarmee dus ook de gemiddelde leeftijd van uw medewerkers . Zij zullen later met pensioen gaan dan ze nu voor ogen hebben. De grote oorzaken? De vergrijzing en de lage rente stand.


  Wet verbeterde premieregeling stelt een keuze aanbieden verplicht


  Vorig jaar is de wet verbeterde premieregeling aangenomen door de Eerste Kamer. Door deze wet kunnen medewerkers met een DC regeling nu naast een vaste pensioenuitkering ook kiezen voor een variabele pensioenuitkering. Als werkgever wordt u geacht uw werknemers met een DC regeling te informeren over hun keuzemogelijkheid tussen een vaste -en variabele uitkering.


  Vaste pensioenuitkering


  Bij een vast pensioen wordt op de pensioendatum het gehele opgebouwde kapitaal gebruikt voor de aankoop van een levenslange uitkering. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door rentestand van dat moment.  


  Variabele pensioenuitkering


  Bij de variabele vorm wordt er jaarlijks een bedrag uitgekeerd. Met het resterende opgebouwde pensioenkapitaal wordt er doorbelegd. Zo kan men na de pensioendatum ook nog profiteren van rentestijgingen of beleggingswinsten. Maar de kans bestaat ook dat men minder pensioenuitkering ontvangt door lagere rentes of beleggingswinsten.


  Prettig werken tot aan de pensioendatum


  Werknemers verwachten dat werkgevers zorgen rondom hun pensioen wegnemen. Kan ik eerder stoppen met werken en heb ik voldoende pensioen opgebouwd zijn veel voorkomende vragen. Een DC-regeling met doorbeleggen kan voor u als werkgever en voor uw medewerkers  tot betere financiële uitkomsten leiden.


  Om uw organisatie en uw werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuze tussen een vast- en variabele uitkering , nodigen wij  u van harte uit om het webinar  ‘De invloed van doorbeleggen op langer doorwerken’  te bekijken.


  De volgende onderwerpen komen aanbod:


  ·         Het verschil tussen een vaste en een variabele pensioenuitkering.


  ·         Verschillende mogelijkheden bij een variabele pensioenuitkering.


  ·         De impact op de inzetbaarheid van werknemers van verschillende generaties.


  ·         Overstap mogelijkheden van een vaste naar een variabele uitkering.


  ·         De verschillen tussen de pensioenuitvoerders.


  ·         Selectie van de DC-uitvoerder


  ·         Betrekken van de Ondernemingsraad.


  ·         Werknemerscommunicatie rondom DC met doorbeleggen.


  Let op: Wij presenteren onze evenementen voor onze klanten, potentiële klanten en andere belanghebbende partijen, maar behouden ons het recht voor om deelname van werknemers van concurrerende bedrijven te weigeren.