Pensioenen en Beleggen

Risicobeheer Pensioenfondsen

De financiële positie van pensioenfondsen heeft recent extreme schommelingen doorstaan, die waarschijnlijk nog in de nabije toekomst zullen aanhouden. De dekkingsgraden staan onder druk, en het is noodzakelijk een effectieve strategie voor risicobeheer te ontwikkelen en uit te voeren.

Een geïntegreerde benadering

Mercer biedt klanten een holistische dienstverlening voor pensioenfondsen. Wij ondersteunen u bij het managen van uw risico’s, adviseren u bij het bepalen van de strategie van de toekomst, nemen u werk uit handen en kunnen u bijstaan in de dagelijkse prakijk. De pensioenrisicoconsultants van Mercer zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde strategieën zoals:

  • Bepalen risicoafbouwniveaus. 
  • Integreren van risicobeheer met verbetering van dekkingsgraad.
  • Diversificatie en illiquide beleggingsstrategieën.
  • Liquidaties.
  • Scenario's voor risico-overdracht.

 

Klanten Mercer domineren top-10 pensioenfondsen

 

Dynamiek van risico-afbouw

Mercer helpt pensioenfondsen met risico's af te bouwen, mogelijkheden te benutten en dynamisch te reageren op veranderende marktomstandigheden. De meeste pensioenregelingen baseren de strategische triggers op dekkingsgraad, maar wij kijken verder en werken samen met klanten om de strategie te ontwikkelen op basis van de rente, waardoor pensioenregelingen automatisch een hogere rente kunnen vastleggen. Organisaties en fondsen die hun pensioenregeling willen beëindigen, kunnen wij helpen door de mogelijkheden inzichtelijk te maken en samen te bepalen welke pensioenscenario's het beste bij hun wensen aansluit.

Governance

Wanneer een strategie of risicobenadering eenmaal is bepaald, kan Mercer helpen een geïntegreerde governancestructuur te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de pensioenregeling voldoet aan de doelstellingen. Mercer ontlast pensioenfondsen (en organisaties) van de verantwoordelijkheid van het monitoren, transacties en managerselectie en uitbesteding en toezicht, waardoor u zich kunt concentreren op uw kerncompetenties.

Onze unieke benadering bestaat onder andere uit:

  • Haalbaarheidstoets en Asset Liability Management
  • Ondersteuning van het bestuur
  • Monitoring
  • Actuariele advisering en Reporting
  • Beleggingsadvies

Hoe Mercer kan helpen

De consultants van Mercer hebben de expertise voor het ontwikkelen van geavanceerde strategieën: van het bepalen van risico-afbouw voor pensioenregelingen, tot heroriëntatie op de toekomst van uw pensioenfonds, tot het opbouwen van sterke groeiportefeuilles en meer.

De toekomst van uw pensioenfonds

Heroriëntatie Pensioenuitvoering

U denkt wellicht na over de ideale uitvoeringswijze van uw pensioen, waarbij er verschillende scenario's mogelijk zijn. Mercer heeft een methode ontwikkeld die u ondersteunt bij de heroriëntatie en zoektocht naar een toekomstscenario dat past bij uw ondernemingspensioenfonds.
Lees meer

Met de Game Changer van Mercer krijgt u op interactieve, spelende wijze inzicht in de toekomst van uw ondernemingspensioenfonds. In één dagdeel krijgt u een uiteenzetting van de verschillende toekomstscenario’s, kiest u de scenario’s die het beste bij u passen, en worden uw argumenten en beweegredenen vastgelegd voor verslaglegging (voor bijvoorbeeld toezichthouders).

Asset Liability Management

Een ALM-studie heeft als doel om pensioenfondsen inzicht te geven in de gevolgen van beleidskeuzes.
Lees meer

De ALM studie is een belangrijk beleidbepalend onderdeel van risicomanagement binnen pensioenfondsen. Voor een pensioenfonds wordt in een ALM-studie duidelijk welke invloed de beleidskeuzes hebben op de toekomstige solvabiliteit en de toeslagcapaciteit van het fonds. Neem contact met ons op voor meer informatie over de ALM-studie.

Liquidatie of herstructurering pensioenfondsen

Hoe houdt u risico’s beperkt en hoe maakt u ze inzichtelijk? Wij helpen u daar graag bij.
Lees meer

Wanneer u zich afvraagt of uw pensioenfonds wel een zelfstandige toekomst heeft, komen doorgaans direct een buy-out of een overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds in beeld. Aan beide oplossingen zitten specifieke voor- en nadelen. Met onze aanpak houdt u uw huidige pensioenregeling en wordt de focus gelegd op een efficiënte uitvoering door schaalvergroting.

Beleggingsadvies

Portefeuillespreiding is een principe waar alle beleggingsprofessionals het over eens zijn. Maar hoe moet dit worden uitgevoerd? Het antwoord is niet eenvoudig.
Lees meer

Welk doel streeft u na met uw beleggingen, welke risicohouding past er op dit moment bij uw organisatie, en werkt de bestaande beleggingsportefeuille nog steeds voor uw fonds? En voldoet uw portefeuille aan de huidige wet- en regelgeving? Al deze wensen en vragen kunt u bespreken met de ervaren beleggingsadviseurs van Mercer.

Actuariële Advisering

Klanten van Mercer ontvangen advies en oplossingen van gespecialiseerde actuarissen. Onze actuarissen worden ondersteund door ervaren consultants, analisten, en specialisten op het gebied van manageronderzoek, pensioenstrategie, beleggingsactiviteiten en meer.
Lees meer

Cruciaal voor al onze werkzaamheden is ons commitment aan onderzoek en innovatie. Manageronderzoek, geavanceerde risico- en factormodellering, dynamische assetallocatie en risicobudgettering pensioenreserves horen bij de belangrijkste gebieden waarop wij positieve resultaten creëren voor onze DB-klanten. Ons doel is inzicht en analyses te leveren die u vandaag helpen morgen te begrijpen.

  Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.