Mercer | Echte diversificatie met Global Portfolio Toolkit

Pensioenen en Beleggen

Diversificatie van uw beleggingsportefeuille met de Global Portfolio Toolkit


Mercer richt graag uw aandacht op de onderliggende drivers van uw rendement en hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw beleidsbeslissingen daarover. Wij bieden een benadering die u helpt om het fundament onder uw allocatiebeslissingen te verbreden en te verbeteren. Voorheen, en zeker bij de introductie van het nFTK, is er veel aandacht geweest voor de risicohouding. Voor de (jaarlijkse) vertaling van risicohouding naar beleggingsmix (risico, rendement en diversificatie) is meer nodig. Met inzicht in het illiquiditeitsbudget, risicofactoren en strategische asset allocatie wordt onderbouwing van investment beliefs en beleid verkregen. Tevens is daarmee een goed evaluatieraamwerk ten behoeve van verantwoording (verantwoordingsorgaan en RvT) en toezicht (DNB) beschikbaar.

Illiquiditeitsbudget

Met het illiquiditeitsbudget wordt, op basis van uw toleranties, duidelijk hoeveel illiquide beleggingen het pensioenfonds kwantitatief kan aanhouden, gegeven uitgaande en ingaande kasstroomprojecties alsmede het beleggingsbeleid en bestaande minder liquide beleggingen.

Illiquide beleggingen zijn een belangrijk onderdeel van echte beleggingsdiversificatie en volgens Mercer een essentieel onderdeel van de lange-termijn strategie. Samen met u beginnen wij de zoektocht naar rendement in laag rente omgeving en benutten uw lange termijn beleggings-horizon.  

  1. Toets de algemene liquiditeitsbehoefte;
  2. Kwantificeer uw capaciteit en uw  tolerantie voor illiquiditeit;
  3. Bepaal het liquiditeitsbudget.

Factor Analyse

Op basis van onze wereldwijde research zijn 16 unieke rendements- en risicofactoren onderscheiden waarmee u volledig inzicht krijgt in hoe de diversificatie van uw rendement en risico onderliggend aan de beleggingsfondsen of –mandaten is vormgegeven. Door beleggingen te analyseren vanuit deze risicofactoren wordt inzicht gegeven in de werkelijke diversificatie van uw portefeuille en heeft u een look-through naar rendements- en risicofactoren.

Strategische Asset Allocatie

Door met u het gesprek aan te gaan wordt op basis van kwalitatieve overwegingen en de uitgevoerde kwantitatieve analyse (illiquiditeitsbudget en de factoranalyse) het beleggingsuniversum voor uw fonds vastgesteld. Een Strategische Asset Allocatie studie (SAA) bouwt vervolgens voort op de bepaalde risicohouding en dit vastgestelde beleggingsuniversum en levert een kwantitatieve onderbouwing van de samenstelling van de portefeuille. Een SAA is dan ook de volgende stap in het bepalen van de optimale invulling van uw beleid.  

Mercer voert jaarlijks diepgaand onderzoek uit naar de bewegingen van institutionele beleggers op de beleggingsmarkt (lees ons European Asset Allocation onderzoek) en de kansen en mogelijkheden voor beleggers. Deze onderzoeken dienen als basis om tot een geschikt beleggingsuniversum te komen voor de invulling van uw risicobudget, die voldoende diversificatie en rendementspotentieel biedt.

Hoe Mercer kan helpen

Mercer helpt u bij het realiseren van echte beleggingsdiversificatie en het optimaliseren van het bredere beleggingsproces.  

Gerelateerde diensten en evenementen

Beleggingsadvies

Mercer beleggingsadvies levert een solide manier om te beschermen tegen aandelenvolatiliteit, inflatie af te dekken en betere rendementen te realiseren.
Lees meer

Investeren in een tijd van klimaatsverandering

Het onderzoeksrapport, “Investing in a time of climate change” beschrijft acties voor beleggers om het neerwaartse risico van klimaatverandering te managen.
Lees meer

Klimaatverandering heeft grote impact op het rendement van beleggers. Nieuw onderzoek van Mercer over de impact van klimaatveranderingen op beleggingen, dwingt beleggers om de samenstelling en risico’s van hun portefeuilles te herzien.

Risicobeheer Pensioenfondsen

De dekkingsgraden van pensioenfondsen staan onder druk, en het is noodzakelijk een effectieve strategie voor risicobeheer te ontwikkelen en uit te voeren.
Lees meer

Mercer biedt klanten een holistische benadering van pensioenrisicobeheer — één die de strategie in lijn brengt met de totale dekkingsgraad van de pensioenregeling. De pensioenrisicoconsultants van Mercer zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van verschillende geavanceerde strategieën.

 Contact

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld
Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
Uw rol is verplicht
Organisatie is verplicht
Industrie is verplicht
E-mail is verplicht E-mail is ongeldig
Phone number is required
Bedrijfsnaam is verplicht
Land is verplicht
Maximaal 250 karakters

Ik wil graag meer informatie over de producten, diensten en aanbiedingen van Mercer ontvangen. Ik begrijp dat ik op elk moment kan uitschrijven.

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

Foutmelding. Check alstublieft alle velden, en probeer nogmaals..

Hartelijk dank voor uw reactie. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.