Mercer | Eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Health

Eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor uw zieke (ex-)medewerkers. Ook na de verplichte loonbetalingsperiode van 104 weken. Wordt uw (ex-)medewerker na 104 weken arbeidsongeschikt verklaard, dan bent u in sommige gevallen de 10 jaar die daarop volgen ook nog verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. De kosten voor een zieke (ex)medewerker kunnen dus hoog oplopen. Door eigenrisicodrager te worden van de WGA kunt u invloed uitoefenen op een deel van deze kosten.

De overheid dwingt werkgevers voor 1 oktober een keuze te maken tussen het eigenrisicodragerschap voor de WGA en publiek verzekeren bij het UWV. Maar waar bent u als werkgever het beste af? Tijd dus om in actie te komen!

 

Wetgeving verzuim en arbeidsongeschiktheid: hoe zit het ook alweer?

1e en 2e jaar van ziekte

De eerste twee jaar (104 weken) dat een vaste medewerker ziek is, bent u wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen, maar vaak betaalt u, vanuit CAO-verplichtingen, meer. Om de kans op langdurige ziekte te verkleinen heeft u ook een re-integratieverplichting naar uw medewerker.

Wordt een tijdelijke medewerker ziek, dan gelden dezelfde regels tot de medewerker ziek uit dienst gaat, daarna valt hij/zij onder de Ziektewet. Bent u voor de Ziektewet verzekerd bij het UWV, dan betaalt zij de uitkering aan uw ex-medewerker en vervalt uw re-integratieverplichting. U betaalt hiervoor wel een premie aan het UWV.

3e t/m 12e jaar van ziekte

Na 104 weken worden zieke (ex-)medewerkers gekeurd door het UWV. Wordt de (ex-) medewerker 35-80% arbeidsongeschikt, of volledig arbeidsongeschikt mét kans op herstel verklaard, dan heeft hij/zij recht op een WGA–uitkering. De WGA-uitkering wordt door het UWV doorbelast aan u als werkgever.

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex per 1-1-2017

Op dit moment bestaan er nog 2 verschillende WGA-premies:

 • WGA-vast
  De premie die u betaalt voor zieke ex-werknemers met een vast contract. U kunt hiervoor verzekerd zijn bij het UWV of zelf het risico dragen.
 • WGA-flex
  De premie die u betaalt voor zieke ex-werknemers met een tijdelijk contract. U bent hiervoor verzekerd bij het UWV.

Per 1-1-2017 gaan deze twee premies samen en betaalt u nog maar 1 premie.

De rijksoverheid dwingt u te kiezen: publiek verzekeren of het eigenrisicodragerschap

 • Publiek verzekeren
  Het UWV betaalt de uitkering aan de zieke (ex-)medewerker en is verantwoordelijk voor het  re-integratietraject. U betaalt het UWV in de vorm van een gedifferentieerde premie.
 • Eigenrisicodragerschap
  Het UWV betaalt de uitkering aan de zieke ex-medewerker, maar u bent verantwoordelijk voor het re-integratietraject. U krijgt hiermee de regie en grip op de schadelast rondom arbeidsongeschiktheid. U krijgt een factuur van het UWV, die u vervolgens betaalt. Het risico kan verzekerd worden.

De keuze moet gemaakt zijn vóór 1 oktober 2016. Maakt u geen keuze, dan bent u automatisch verzekerd bij het UWV. Welke keuze u ook maakt, op de lange termijn gaat het er om hoe u de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid vermindert, en tegelijkertijd goed werkgeverschap uitoefent.

Mercer helpt u bij het maken van de juiste keuze bij dit complexe vraagstuk.

Gerelateerde diensten en evenementen

Health Management Consulting

Wij helpen u met schadelastbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Lees meer

De Nederlandse wetgeving rond verzuim en arbeidsongeschiktheid is complex en veranderlijk. De kosten kunnen behoorlijk oplopen. Bij onvoldoende grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid, neemt de kans op herstel af en de kans op langdurige (financiële)schade toe.

De pensioenuitdagingen in beeld

De pensioenrichtleeftijd van 67 wordt 68 en zal alleen maar verder oplopen. Hoe behoudt u in het veranderende pensioenlandschap het overzicht over de complexe uitvoerdersmarkt waarin steeds meer aanbieders opereren?
Lees meer

Mercer maakt u wegwijs in het veranderende pensioenlandschap...

Talent Strategy

Het vinden en behouden van de juiste talent-mix gebaseerd op diversificatie en de juiste samenstelling van vaardigheden is een grote uitdaging.
Lees meer

De workforce wordt ouder (de pensioenrichtleeftijd wordt steeds aangepast aan de levensverwachting), de nieuwe medewerker hecht waarde aan flexibiliteit en een uitdagende en inspirerende werkplek/werkomgeving en u heeft (wellcht) te maken met een steeds groter wordende expat community...

  Contact
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.