DCSIMG
Mercer
Over Accounting

Contact : Mercer Feedback


Publicaties over Accounting

 

INHOUD
Home
Over Accounting
Onze dienstverlening
Publicaties
Bronnen

Het afstempelen van pensioenen en de jaarrekening van uw onderneming


Voor het eerst in de lange Nederlandse pensioengeschiedenis is een aantal pensioenfondsen dermate in de problemen gekomen dat zij de onvoorwaardelijke pensioenen wellicht moeten gaan korten. In het spraakgebruik wordt dit het afstempelen van pensioenen genoemd. In zware tijden is dat onder bepaalde voorwaarden wettelijk toegestaan.

 

Lees verder...

 

IASB stelt wijzigingen voor in het huidige systeem van boekhouden voor pensioenen

De IASB heeft een concept wijzigingsvoorstel (Exposure Draft) in het systeem van verwerking van pensioenregelingen in de jaarrekening gepubliceerd met het verzoek om publiek commentaar. Het concept wijzigingsvoorstel van IAS 19 is een stimulans om nog eens met een kritische blik te kijken naar de verhouding tussen rendement en risico van de pensioenregeling voor de onderneming.

 

Lees verder...

 

Aanpassingen IAS 19

De IASB heeft voorgesteld IAS 19, de boekhoudstandaard voor pensioenen, te wijzigen. De wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor ondernemingen die hun jaarrekening opstellen volgens de IFRS. Welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming?

 

Lees verder...

 

IASB Exposure Draft met betrekking tot pensioenverslaggeving - verwerking,  presentatie en toelichting

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft ontwerp-wijzigingen met betrekking tot de standaard voor pensioenverslaggeving, "IAS 19 Employee Benefits", gepresenteerd. De wijzigingen zijn nodig om de huidige probleemgebieden aan te pakken voorafgaand aan een meer omvattende herziening van de pensioenverslaggeving. Klik hier om de Mercer IASB webcast over de wijzigingen te beluisteren.

 

Lees verder...

 

SEC ondersteunt wereldwijde toepassing van uniforme accounting standards
De Amerikaanse beurstoezichthouder, de SEC, heeft op 24 februari 2010 opnieuw haar steun bevestigd aan het tot stand komen van één uniforme set accounting standards voor de hele wereld. De International Financial Reporting Standards (IFRS) hebben voor deze wereldstandaard de beste papieren in huis.

 

Lees verder...

 

IASB trekt exposure draft inzake de discount rate in
De IASB heeft in augustus 2009 een Exposure Draft (ED) gepubliceerd met voorstellen tot wijziging van de voorschriften in IAS 19 inzake de discount rate. Na het doornemen van de 'comment letters' heeft de IASB op haar vergadering van 22 oktober 2009 besloten de ED weer in te trekken.


Lees verder...

 

Indexatie onderstelling en herstelplannen
De onderneming die zijn pensioenverplichtingen in de jaarrekening vaststelt volgens IFRS (of vergelijkbare accounting standards) moet ook onderstellingen maken ten aanzien van de eventuele indexatie verplichtingen.

 

Lees verder...

 

 


Contact

Dick Imfeld

phone-icon +31 10 406 0818

email-icon E-mail

Dick Imfeld


Pensioen ABC

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ