Nederland verandert, kom in beweging

De wereld verandert en Nederland verandert mee. Dit gaat in een razendsnel tempo. We zullen moeten wennen aan een andere realiteit. Zelfredzaamheid is daarbij een leidend beginsel. Komen uw medewerkers al in beweging? En hoe duurzaam inzetbaar is uw organisatie?

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt. Meer dan de helft van de mensen die in 2014 met pensioen ging, was al ouder dan 65 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd bedroeg ruim 64 jaar (bron: CBS). En dat terwijl niet al te lang geleden VUT en vroegpensioen een algemeen en ingeburgerd fenomeen waren. Een fenomeen waar we te gemakkelijk aan gewend raakten. 

Onze pensioenen versoberen en onze AOW gaat steeds later in. We moeten dus aanzienlijk langer aan de bak. Maar dat is niet het enige. De wijze waarop gekeken wordt naar, en invulling wordt gegeven aan sociale zekerheid verandert. Zomaar een beroep doen op de overheid is alles behalve vanzelfsprekend. Red jezelf. En als je onverhoopt hulp nodig hebt: wat kunnen anderen voor je doen? Het net dat de overheid nog spant, hangt laag.

In ons eigen belang

Of we nu blij zijn met deze veranderingen of niet, op zich zijn ze logisch. Een toekomstbestendig en betaalbaar pensioenstelsel is in het belang van allen. Hetzelfde geldt voor ons stelsel van sociale zekerheid en zorgverzekeringen. Al die veranderingen gaan aan u en uw medewerkers niet voorbij. Ze vragen om actie. Er wordt langer en mogelijk ook intensiever een beroep gedaan op uw medewerkers. Het is daarom goed als zij fit blijven en hun talenten duurzaam weten te benutten. Onder het mom van ‘zitten is het nieuwe roken’, is het dan ook zaak om in beweging te komen.

In beweging komen? Waarom dan?

Letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan? Wat merken u en uw medewerkers nu van deze veranderingen? Zolang het gaat zoals het gaat, lijkt er weinig aan de hand. We zijn blij dat we zo langzaamaan de crisis achter ons kunnen laten en dat we het tot dit punt hebben gered. Niets doen en zien wat er gaat gebeuren kan vanuit dat oogpunt dus een voor de hand liggende reactie zijn. Maar er verandert niets! Als je doet wat je deed, heb je wat je had. En dat kan wel eens onvoldoende zijn.

De kop in het zand steken is dan ook zeer onverstandig. Dat geldt voor de organisatie en dat geldt zeker voor de medewerkers. Schijnbare zekerheden voor uw medewerkers, zoals pensioneren op je 65ste met een pensioen ter grootte  van 70% van het oude inkomen, verdwijnen. De zekerheid van het hebben van een baan bestaat allang niet meer. En hoe moet je langer doorwerken al dan niet gecombineerd met meer (mantel)zorgtaken en de spanning die dat met zich meebrengt. Herkenbaar?

Het is een open deur maar fysieke fitheid is en blijft van groot belang. Mentale fitheid ook; het besef dat het niet verstandig is om te blijven zitten maar in beweging te komen en een ‘plan B’ te hebben. Het bewustzijn van de eigen kennis en kunde en de noodzaak om deze op peil te houden. Er is werk aan de winkel. Twee op de drie medewerkers in Nederland nemen geen maatregelen om langer door te werken en zijn dat ook niet van plan. Het risico is dan groot dat langer doorwerken een kwestie wordt van uitzitten zonder de bereidheid om genoegen te nemen met bijvoorbeeld minder salaris. Maar ook voor hen geldt: ‘zitten (blijven) is het nieuwe roken’. Alles behalve gezond dus.

In beweging komen, wat is het startpunt van uw organisatie?

Ook is het in het belang van uw organisatie als uw medewerkers in beweging komen. Fitte en gemotiveerde medewerkers zijn immers essentieel voor het behalen van uw doelstellingen. Een fitte ploeg is een succesvolle ploeg. En binnen een fitte ploeg is ook het aantal uitvallers gering. Dat is noodzakelijk als u zich realiseert dat de kosten van uitval voor een belangrijk deel op het budget van de organisatie drukken. U bent immers in veel gevallen financieel verantwoordelijk voor de kosten van loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking  was in Nederland in 2013 bijna 42 en is daarmee in twaalf jaar tijd met zo’n vier jaar toegenomen*. Voorlopig blijft die leeftijd stijgen. De vergrijzing geldt ook voor uw organisatie. De gemiddelde leeftijd van uw medewerkers is gemakkelijk te meten, evenals andere zaken zoals cijfers over ziekteverzuim en verloop. Maar wat zeggen deze cijfers nu exact?

Hebt u een scherpe foto van uw huidige organisatie? Hoe zit het met de bemensing van de functies binnen uw organisatie op middellange termijn? Bent u nu en in de toekomst in staat om het verloop goed op te vangen? Functies die u nu nog goed kunt invullen, kunnen in de toekomst de functies zijn waar de problemen ontstaan.

Een scherpe foto met Mercer Marsh Benefits Gezondheidsportaal

Een scherpe foto geeft een duidelijk beeld dat de organisatie helpt om in beweging te komen. Mercer Marsh Benefits ondersteunt u bij het maken van zo’n scherpe foto. Met bijvoorbeeld de juiste werknemersvoorzieningen, of het in kaart brengen van alle risico’s rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is bij uitstek een geschikt om die scherpe foto te maken. Op basis van vragenlijsten en ‘zelfredzaamheid’ krijgen uw medewerkers inzicht in hun gezondheid en werkvermogen. Een directe prikkel om in beweging te komen. Beweging die kan worden ondersteund door uw partners zoals Mercer Marsh Benefits en uw zorg- en uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Uw organisatie krijgt een geanonimiseerd overzicht van de situatie per afdeling of bedrijfsonderdeel. Zo kunt u uw gezondheids- en verzuimbeleid op maat vormgeven of aanpassen. Niet alleen een BMI die aangeeft of je gewicht gezond is maar een DII (duurzame inzetbaarheidsindex) die aangeeft of je persoonlijke inzetbaarheid op orde is.

In beweging komen, hoe dan?

Ogenschijnlijk zou een verplichting tot medewerking op straffe van een boete hierbij goed van pas komen. U begrijpt dat dwingen veelal geen garantie is voor succes. Los daarvan hebben we wet- en regelgeving in Nederland die de individuele medewerker tegen dwang beschermt. Hoewel, roken mag in publieke ruimtes mag ook niet meer. Is het dan niet logisch dat er ook wettelijke regels komen om het vele zitten de kop in te drukken?

Hoe verleid je medewerkers om aan de slag te gaan en in beweging te komen? Dat verschilt per organisatie. Om te beginnen moet u ervan overtuigt zijn dat de beschikbare instrumenten structureel bijdragen aan het hogere doel. Daarna is het vooral zaak om het goede voorbeeld te geven. Welke ‘early adapters’ binnen uw organisatie gaan voor op de nieuw ingeslagen weg? Schakel die medewerkers in; help leidinggevenden om dit onderwerp op de agenda te plaatsen in een functioneringsgesprek, en vraag je medewerker: hoe ziet je foto eruit? Kan ik je ergens mee helpen? De vitamine A van aandacht dus.

Denk ook na over het belonen van gewenst gedrag. Een stappenteller waarmee een team de wereld rondgaat? Een functioneringsgesprek in de vorm van een wandeling in plaats van een gesprek achter het bureau? Een kwetsbare opstelling van leden van het management team die zichzelf tot doel stellen om hun lichaamsgewicht op orde te krijgen en daartoe wekelijks gezamenlijk in de bedrijfskantine op de weegschaal gaan staan? Een trap die bij het belopen muziek maakt versus een lift waarvoor je betalen moet? Wees creatief. Mercer Marsh Benefits denkt graag met u mee.

In beweging komen, een bittere noodzaak dus, maar meer nog een prima manier om fysiek en mentaal fit te blijven. Wie zegt daar nu nee tegen?

 Contact

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
*Verplicht veld
Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
Uw rol is verplicht
Organisatie is verplicht
Industrie is verplicht
E-mail is verplicht E-mail is ongeldig
Phone number is required
Bedrijfsnaam is verplicht
Land is verplicht
Maximaal 250 karakters

Ik wil graag meer informatie over de producten, diensten en aanbiedingen van Mercer ontvangen. Ik begrijp dat ik op elk moment kan uitschrijven.

Door te klikken op Verzenden, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens de Mercer Privacy Statement. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen voor verwerking buiten het land van uw verblijf, waar de normen voor de bescherming van gegevens verschillend kan zijn.

Foutmelding. Check alstublieft alle velden, en probeer nogmaals..

Dank u wel, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op